Centrum Doradztwa

Melissa Jones
May

10 najistotniejszych powodów, dla których warto skorzystać z pomocy prawnika, aby uzyskać trwałe pełnomocnictwo (lasting power of attorney)

Trwałe pełnomocnictwo pozwala Państwu zdecydować, komu chcecie powierzyć podejmowanie decyzji w Państwa imieniu, w sytuacji utraty zdolności umysłowej. Pomimo pokusy, aby spróbować sporządzić pełnomocnictwo samodzielnie, należy pamiętać, że ten proces jest skomplikowany i jeśli nie zostanie przeprowadzony prawidłowo, może okazać się, że Państwa trwałe pełnomocnictwo będzie nieważne.

Melissa Cunningham, prawnik specjalizujący się w prawie spadkowym w IMD Solicitors, podaje dziesięć najistotniejszych powodów, dla których powinno się zawsze korzystać z pomocy prawnika, aby sporządzić trwałe pełnomocnictwo.

Jak sporządzić trwałe pełnomocnictwo

Trwałe pełnomocnictwo musi:

być dokonywane przez kogoś, kto ukończył co najmniej 18 lat i ma zdolność umysłową rozumienia tego, co robi;
być sporządzone z wykorzystaniem określonych formularzy, które wymagają określonych informacji i zawierają szereg zabezpieczeń zapobiegających nadużyciom;
być sporządzone wraz z opłaconą, wymaganą opłatą; i
być zarejestrowane w Biurze – Office of the Public Guardian (OPG), zanim będzie można z niego skorzystać.
Procedura ustanowienia trwałego pełnomocnictwa może wydawać się stosunkowo prosta, jednak jest pełna pułapek dla nieuważnych. Pomyłki mogą być kosztowne i mogą spowodować odrzucenie wniosku o rejestrację, a opłata za wniosek nie podlega zwrotowi.
Korzystanie z pomocy prawnika może pomóc uniknąć problemów dzięki:
Doradztwu, kto powinien być mianowany pełnomocnikiem i upewnieniu się, że osoby, które zamierzacie Państwo powołać, są chętne i zdolne do działania oraz że rozumieją obowiązki i odpowiedzialność, które będą przyjmować.
Wyjaśnieniu różnych sposobów upoważniania prawników do podejmowania decyzji, w tym w sposób samodzielny lub wspólnie z innymi.
Pomocy w nominowaniu zastępców prawnych w przypadku, gdy pierwotni prawnicy nie będą w stanie działać.
Opracowaniu, w jaki sposób należy wyrazić swoją wolę, aby upewnić się, że wyczerpuje wszystkie ewentualności, które można zrealizować.
Zawarciu wszelkich sformułowań, które mogą wymagać zastosowania, aby umożliwić zarządzanie środkami posiadanymi przez banki i towarzystwa budowlane w Państwa imieniu.
Doradztwu w sprawie, czy oddzielne, trwałe pełnomocnictwo może być konieczne w celu ochrony interesów biznesowych.
Doradztwu, czy w Państwa osobistej sytuacji jest coś, co oznacza, że trwałe pełnomocnictwo może nie zapewnić wszelkiej niezbędnej ochrony, na przykład w przypadku posiadania nieruchomości lub aktywów za granicą.
Doradztwu w zakresie sposobu korzystania z trwałego pełnomocnictwa, jeżeli aktywa objęte trwałym pełnomocnictwem są własnością wspólną.
Sprawdzaniu, co należy zrobić, aby zapobiec odrzuceniu zgłoszenia przez Office of the Public Guardian (OPG).
Gwarancji, że Państwa trwałe pełnomocnictwo nie zostanie zakwestionowane poprzez sporządzenie raportu medycznego zdolności umysłowej w razie pogorszenia się zdrowia psychicznego.
Prawnik ma obowiązek działać w Państwa najlepiej pojętym interesie, a także pomóc w uświadomieniu, jaki cel oraz skutek niesie za sobą trwałe pełnomocnictwo. Prawnik zapewni również, że zostaniecie Państwo poinformowani o wszelkich innych krokach, które należy rozważyć, aby zabezpieczyć swoją sytuację, jak sporządzanie testamentu lub aktualizowanie testamentu bądź ubieganie się o jakiekolwiek świadczenia, do których jesteście Państwo uprawnieni.

Aby przeprowadzić poufną rozmowę na temat trwałych pełnomocnictw lub testamentów i spraw spadkowych, należy skontaktować się z IMD Solicitors pod numerem 0333 358 3056 lub e-mailem: info@imd.co.uk

Treść niniejszego artykułu ma na celu wyłącznie przekazanie ogólnej informacji i nie stanowi porady prawnej ani profesjonalnej. Prawo mogło ulec zmianie od czasu opublikowania tego artykułu. Czytelnicy nie powinni podjemować działań w oparciu o zawarte w artykule informacje i powinni zasięgnąć stosownej porady w zależności od konkretnych okoliczności.

Zobacz wszystkie artykuły

Zadzwoń teraz, aby omówić sprawę:

0330 107 0109
Poproś o telefon zwrotny Poniedziałek- Piątek 9.00-17.30