Centrum Doradztwa

Sep

Co możesz zrobić, jeśli podejrzewasz, że Twój współmałżonek nie ujawnił majątku za granicą?

Proces rozwodowy może być skomplikowany i emocjonalnie trudny, szczególnie jeśli istnieje wątpliwość odnośnie prawdomówności obu stron, co do pełnego zakresu swoich aktywów. Regularnie pomagamy klientom, którzy podejrzewają, że ich małżonek próbował ukryć majątek w oczekiwaniu na rozwód. Te podejrzenia mogą być bolesne i mogą jeszcze bardziej skomplikować postępowanie rozwodowe. Co możesz w tej sprawie zrobić? W tym poście przyjrzymy się niektórym dostępnym opcjom, jeśli podejrzewasz, że twój współmałżonek ukrył lub planuje ukryć majątek podczas procesu rozwodowego.

Czym jest ukrywanie aktywów podczas ugody finansowej i rozwodu?

Podczas procesu rozwodowego obie strony są zobowiązane do ujawnienia całego swojego majątku. Obejmuje to mienie osobiste, mienie posiadane za granicą, inwestycje, oszczędności i interesy biznesowe – proces ten określa się jako „ujawnianie informacji finansowych”. Ujawnianie informacji finansowych ma na celu zapewnienie, że wszelkie osiągnięte porozumienie rozwodowe jest rozsądne i sprawiedliwe. Jeśli jednak jedna ze stron nie jest uczciwa podczas ujawniania informacji finansowych i ukrywa aktywa, Sąd nie będzie miał możliwości rozpatrzenia ukrytych aktywów i ostateczna ugoda prawdopodobnie nie będzie sprawiedliwa.

Co mogę zrobić, jeśli podejrzewam, że mój współmałżonek ma ukryte aktywa?

Dostępnych jest kilka opcji, jeśli podejrzewasz, że współmałżonek mógł nie być uczciwy co do wielkości swojego majątku, nawet jeśli majątek ten jest przechowywany za granicą.

Powstrzymaj współmałżonka przed zbyciem majątku za pomocą nakazu sądowego

Jeśli podejrzewasz, że Twój współmałżonek zamierza zbyć majątek, możemy Ci pomóc w przygotowaniu wniosku o wydanie nakazu zgodnie z art. 37 Ustawy o Sprawach Małżeńskich z 1973 r. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, nakaz uniemożliwia współmałżonkowi zbycie wszelkich aktywów, których jeszcze nie sprzedał lub w inny sposób nie przekazał. Ponadto, taki nakaz może wymagać od współmałżonka zwrotu wszelkich aktywów, które już zbył. Może to być niezwykle skuteczny sposób na zmuszenie współmałżonka do ujawnienia majątku i uzyskania uczciwej ugody rozwodowej. Aby ubiegać się o taki nakaz, musisz być w stanie wykazać, że majątek został zbyty, aby uniemożliwić otrzymanie sprawiedliwego rozliczenia finansowego podczas rozwodu.

Zamrożenie nakazów w ugodach finansowych i rozwodach

Możesz również wystąpić do Sądu o wydanie nakazu zabezpieczenia. Nakaz zabezpieczenia uniemożliwi współmałżonkowi zbycie lub niewłaściwe zarządzanie jakimkolwiek majątkiem. Typowym przykładem zastosowania nakazu zabezpieczenia w rozwodzie jest sytuacja, w której jeden z małżonków złośliwie próbuje wydać jak najwięcej pieniędzy lub sprzedać aktywa, aby zapobiec uznaniu ich za część ugody finansowej. Nakaz zamrożenia jest potężnym narzędziem, ponieważ można go złożyć bez wiedzy drugiej strony. Nakaz zabezpieczenia może również uniemożliwić zbycie majątku za granicą, co może zapewnić znacznie szerszą ochronę parom międzynarodowym.

Jakie aktywa można zamrozić na mocy nakazu zabezpieczenia na czas rozwodu?

Większość aktywów może wchodzić w zakres nakazu zabezpieczenia, ale zazwyczaj w sprawach rozwodowych i ugody finansowej będzie on dotyczył kont bankowych i majątku. Może to jednak również dotyczyć aktywów, które nie są jeszcze pod kontrolą współmałżonka, na przykład nagrody pieniężnej z toczącej się sprawy sądowej.

Kiedy Sąd wyda nakaz zabezpieczenia w sprawie rozwodowej?  

Aby Sąd uwzględnił Twój wniosek o nakaz zabezpieczenia, muszą zostać spełnione określone warunki. Generalnie Sąd musi być przekonany, że druga strona zamierza zbyć lub sprzedać aktywa z zamiarem pozbawienia Cię uczciwego rozliczenia finansowego.

Podejmowanie działań w sytuacji, gdy uważasz, że Twój małżonek ukrywa lub pozbywa się majątku, może być skomplikowane. Musimy doradzić, aby nie próbować samodzielnie szukać dowodów ani podejmować działań, a zamiast tego zasięgnąć specjalistycznej porady prawnej od naszego doświadczonego zespołu. Pomogliśmy wielu małżonkom, którzy podejrzewają, że ich współmałżonek nie był uczciwy podczas ujawniania informacji finansowych. Skontaktuj się z nami już dziś.

Skontaktuj się z naszymi Prawnikami ds. Rozwodów w Wielkiej Brytanii z siedzibą w Manchesterze, Londynie i Birmingham

Nasi wyspecjalizowani międzynarodowi prawnicy rozwodowi pomogą Ci na każdym kroku w tym trudnym czasie. Nasz zespół rozwodowy posiada doświadczenie w postępowaniach rozwodowych z elementem międzynarodowym oraz ugodach finansowych. Aby umówić się na wstępną konsultację w sprawie rozwodu, zadzwoń do naszych wyspecjalizowanych Prawników ds. Rozwodów pod numer 0330 107 0107 lub poproś o oddzwonienie.

Powyższy artykuł zawiera jedynie podstawowe informacje i nie stanowi profesjonalnej lub prawnej porady. Prosimy mieć również na uwadze, że zasady prawne, o których mowa w artykule, mogły ulec zmianie od czasu jego publikacji.

Dane Wydawcy

Opublikowane przez: Iwona Durlak

E-mail: i.durlak@imd.co.uk

Partner, Adwokat

Prawo Rodzinne

Zobacz wszystkie artykuły

Zadzwoń teraz, aby omówić sprawę:

0330 107 0109
Poproś o telefon zwrotny Poniedziałek- Piątek 9.00-17.30