Centrum Doradztwa

Co się stanie, jeśli mój partner sprzeciwi się zaszczepieniu naszego dziecka?

Wysłane przez Opublikowany w Prawo rodzinne

Decyzje dotyczące szczepionki przeciwko Covid-19 powodują wielkie podziały nawet w najbardziej harmonijnych gospodarstwach domowych. W Wielkiej Brytanii rodzice mają prawo decydować, czy ich dziecko powinno zostać zaszczepione. Kiedy jeden rodzic nie chce, aby jego dziecko zostało zaszczepione, a drugi tak, może to spowodować duże napięcie między partnerami. Oczywiście sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje, gdy rodzice są w separacji.

Szczepionka Covid-19 jest obecnie oferowana dzieciom w wieku 12-15 lat pod warunkiem uzyskania zgody rodziców i przewiduje się, że wzrośnie liczba wniosków do Sądu w przypadkach, gdy rodzice nie będą mogli dojść do porozumienia, czy ich dziecko powinno być zaszczepione. W tym artykule przyjrzymy się, co się dzieje, gdy jeden z rodziców sprzeciwia się zaszczepieniu dziecka i kto podejmuje ostateczną decyzję.

Kto ma prawo decydować o szczepieniu dziecka?

W Wielkiej Brytanii szczepienia nie są obowiązkowe, co oznacza, że rodzice mogą zdecydować, czy ich dziecko powinno zostać zaszczepione, czy też nie, a rodzice nie muszą wyrażać zgody na zaszczepienie dziecka. Jeśli dziecko znajduje się pod opieką, władze lokalne podejmą decyzję, czy dziecko ma zostać zaszczepione, czy nie.

W sprawach dotyczących dzieci najważniejszą kwestią jest to, co leży w najlepszym interesie dziecka, a dowody naukowe wykazały, że szczepienie w większości przypadków leży w najlepszym interesie medycznym dziecka, chyba że w danym przypadku występują określone anomalie.

Co się dzieje, gdy rodzice nie zgadzają się co do szczepionki przeciw Covid-19?

Zielona Księga (dokument zawierający najnowsze informacje na temat szczepionek i procedur szczepień, dotyczących szczepień przeciwko chorobom zakaźnym, którym można zapobiegać w Wielkiej Brytanii) przedstawia, co powinno się stać, gdy rodzice się nie zgadzają. Dokument mówi:

chociaż zgoda jednej osoby sprawującej władzę rodzicielską nad dzieckiem jest zwykle wystarczająca, jeśli jeden rodzic zgadza się na szczepienie, a drugi się nie zgadza, szczepienie nie powinno być przeprowadzane, chyba że oboje rodzice mogą wyrazić zgodę na szczepienie lub istnieje szczególna zgoda Sądu, szczepienie leży w najlepszym interesie dziecka”.

Jeśli jesteś zdecydowany zaszczepić swoje dziecko, ale drugi rodzic nie zgadza się z Tobą, możesz otrzymać nakaz sądowy na korzyść szczepienia.

Uzyskanie orzeczenia sądowego o zaszczepieniu dziecka

Jeśli rodzice nie zgadzają się co do tego, czy ich dziecko powinno zostać zaszczepione, jedno z rodziców dziecka może złożyć wniosek do Sądu zgodnie z art. 8 ustawy o dzieciach z 1989 r. o wydanie specjalnego nakazu. Sąd podejmie wówczas decyzję o sposobie rozstrzygnięcia sporu.

Przykład sprawy

Chociaż szczepionka Covid-19 jest stosunkowo nowa i nie podjęto jeszcze decyzji o tym, czy szczepionka będzie rutynowo dostępna dla zdrowych dzieci w wieku poniżej 12 lat, orzecznictwo w odniesieniu do innych szczepionek może nam wskazać, jaka decyzja może zostać podjęta w takich przypadkach.

W sprawie F przeciwko F [2013] EWHC 2683 (Fam) rodzice nie zgadzali się co do tego, czy dwoje dzieci, które mieli razem, powinno otrzymać szczepionkę MMR. W tym przypadku dzieci miały 11 i 15 lat i oboje sprzeciwiali się otrzymaniu szczepionki. Rodzice w tym przypadku oboje wcześniej zgodzili się nie szczepić swoich dzieci po doniesieniach, że szczepionka może mieć związek z autyzmem. Jednak raport ten został wycofany w późniejszym terminie, a ojciec zaczął się martwić o dobro swoich dzieci, ponieważ nie otrzymały one szczepionki.

W tym przypadku urzędnik Cafcass [Children and Family Court Advisory and Support Service – Służba Doradztwa i Wsparcia Sądu dla Dzieci i Rodziny] wyraził zaniepokojenie zastrzeżeniami dzieci, twierdząc, że dzieci nie są w stanie w pełni docenić wszystkich zagrożeń i korzyści wynikających ze szczepień. W rezultacie zwrócili się do Sądu o ostrożność przy uwzględnieniu ich życzeń i odczuć związanych ze szczepieniem. Sąd ostatecznie uznał, że szczepienie dzieci będzie jednak korzystne, i wydał decyzję na korzyść szczepienia.

Skontaktuj się z naszymi najwyżej ocenianymi brytyjskimi prawnikami specjalizującymi się w prawie rodzinnym w naszych biurach w Manchesterze, Londynie i Birmingham

Rozumiemy, jak ważne są dla Ciebie Twoje dzieci i możemy pomóc Ci rozwiązać spory z byłym partnerem, aby chronić ich interesy. Aby porozmawiać z empatycznym członkiem naszego wielokulturowego specjalistycznego zespołu prawa rodzinnego, zadzwoń do nas pod numer 0330 107 0107 lub skontaktuj się z nami już dziś, korzystając z naszego formularza kontaktowego online, a my od razu się z Tobą skontaktujemy.

Powyższy artykuł zawiera jedynie podstawowe informacje i nie stanowi profesjonalnej lub prawnej porady. Prosimy mieć również na uwadze, że zasady prawne, o których mowa w artykule, mogły ulec zmianie od czasu jego publikacji.

Opublikowane przez:

Iwona Durlak Senior Partner

Prawo Rodzinne – IMD Solicitors LLP

Zadzwoń teraz, aby omówić swoją sprawę: 0330 107 0109
Poproś o oddzwonienie pon. - pt: 9am -5:30pm

NAGRODY I AKREDYTACJE