Centrum Doradztwa

Sep

Czy dziadkowie mają prawo do kontaktu z wnukami?

Rozwód pary może być niezwykle trudny dla dziadków. Mogą nie widywać wnuków tak często, jak wcześniej, albo nie mogą ich widywać wcale.

Do naszych prawników często zwracają się dziadkowie, szukając porady, co mogą zrobić, aby spędzić więcej cennego czasu ze swoimi wnukami. Niestety dziadkowie nie mają automatycznego prawa do kontaktu z wnukami, jednak są pewne kroki, które możemy podjąć, aby pomóc. Sądy rodzinne uznają ważną rolę, jaką dziadkowie odgrywają w życiu dziecka i niezwykle rzadko zdarza się, aby Sąd odmówił dziadkowi dostępu do dziecka bez wyraźnych dowodów przemocy lub nadużyć.

Nieformalne negocjowanie kontaktu z wnukami

Podczas separacji lub rozwodu, a nawet tam, gdzie rozpadła się relacja między pokoleniami, emocje mogą przeszkodzić w osiągnięciu praktycznego rozwiązania. W miarę możliwości zawsze zalecamy próbowanie zawarcia porozumienia poza salą sądową, ponieważ daje to największą szansę na zachowanie pozytywnych relacji z innymi zaangażowanymi stronami.

Jeśli nie jesteś w stanie zgodzić się na aranżowanie kontaktu z rodzicami swojego wnuka, możesz skorzystać z pomocy mediatora. Mediacja daje wszystkim stronom możliwość przedstawienia swojego punktu widzenia w celu osiągnięcia wzajemnie akceptowalnego rozwiązania.

Zanim będziesz mógł wszcząć postępowanie sądowe, musisz spróbować rozwiązać sytuację z pomocą doświadczonego mediatora. Mediator poprowadzi Cię przez proces i zapewni praktyczne wsparcie, aby pomóc uporządkować dyskusje.

Co się stanie, jeśli mediacja się nie powiedzie?

Jeśli nie uda Ci się osiągnąć porozumienia w drodze mediacji lub jeśli kontakt został całkowicie zerwany, będziesz musiał złożyć wniosek do Sądu. Jak wspomniano wcześniej, zgodnie z prawem dziadkowie nie mają prawa kontaktować się z wnukami. W celu zabezpieczenia dostępu konieczne będzie wydanie przez Sąd nakazu kontaktu.

Złożenie wniosku do Sądu o dostęp do wnuków

Tylko osoby sprawujące władzę rodzicielską nad dzieckiem mogą złożyć wniosek bezpośrednio, w tym rodzice, przybrani rodzice lub opiekunowie. Kiedy dziadek chce wystąpić do Sądu o nakaz kontaktu, musi najpierw wystąpić o pozwolenie na złożenie wniosku. Podejmując decyzję o udzieleniu pozwolenia na złożenie wniosku o nakaz kontaktu, Sądy wezmą pod uwagę:

  • Twoją relację z dzieckiem
  • Charakter wniosku o kontakt z dzieckiem
  • Czy rozpatrzenie wniosku może być w jakikolwiek sposób szkodliwe dla dziecka?

Jeśli po rozpatrzeniu Twojego wniosku Sąd przyzna Ci pozwolenie, możesz wystąpić do Sądu o nakaz kontaktu. Nakaz kontaktu umożliwi Ci dostęp do wnuków i zapewni podstawę prawną do kontaktu.

Przesłuchanie w sprawie Nakazu Kontaktu

W niektórych przypadkach jeden lub oboje rodzice dziecka mogą zgłosić zastrzeżenia dotyczące kontaktu, w którym to przypadku konieczne może być stawienie się na pełnym przesłuchaniu. Podczas przesłuchania w sprawie nakazu kontaktu obie strony przedstawią dowody dotyczące tego, czy należy przyznać nakaz kontaktu. Na tym etapie niezbędna jest porada doświadczonego zespołu prawnego. Będziesz musiał przekonać Sąd, że masz znaczącą, stałą relację z wnukiem, która przynosi korzyści jego życiu.

Sąd zawsze weźmie pod uwagę wszystkie okoliczności dotyczące dziecka i może wydać nakaz tylko wtedy, gdy uzna to za lepsze dla dziecka, niż zaniechanie wydawania takiego nakazu.

Co zrobić, jeśli rodzice zechcą zabrać mojego wnuka za granicę?

Jesteśmy zespołem wyspecjalizowanych międzynarodowych prawników rodzinnych i regularnie zajmujemy się sprawami związanymi z wyjazdem tymczasowym lub stałym dziecka z Wielkiej Brytanii. Może to mieć miejsce w przypadkach, gdy rodzic chce zabrać dziecko z powrotem do kraju ojczystego, ale drugi rodzic może nie zgadzać się i dlatego może okazać się konieczny wniosek sądowy. Te okoliczności stają się bardziej skomplikowane dla dziadków, ponieważ odwiedzenie dziecka w innym kraju lub wykorzystanie technologii do utrzymywania kontaktu może być dla nich trudne. Te przypadki są często delikatne i skomplikowane, ale możemy omówić wszystkie dostępne opcje, aby zapewnić najlepszą możliwą szansę na utrzymanie kontaktu z wnukiem.

Skontaktuj się z naszymi brytyjskimi prawnikami zajmującymi się sprawami dzieci i sporami w Manchesterze, Londynie i Birmingham

Nasi doświadczeni prawnicy zajmujący się dziećmi i specjalizujący w sprawach spornych są gotowi pomóc w zawarciu uregulowań prawnych dotyczących wnuków. Regularnie zajmujemy się skomplikowanymi sprawami o charakterze międzynarodowym. Już dziś porozmawiaj z członkiem naszego specjalistycznego zespołu prawa rodzinnego, dzwoniąc pod numer 0330 107 0107.

Powyższy artykuł zawiera jedynie podstawowe informacje i nie stanowi profesjonalnej lub prawnej porady. Prosimy mieć również na uwadze, że zasady prawne, o których mowa w artykule, mogły ulec zmianie od czasu jego publikacji.

Dane Wydawcy

Opublikowane przez: Iwona Durlak

E-mail: i.durlak@imd.co.uk

Partner, Adwokat

Prawo Rodzinne

Zobacz wszystkie artykuły

Zadzwoń teraz, aby omówić sprawę:

0330 107 0109
Poproś o telefon zwrotny Poniedziałek- Piątek 9.00-17.30