Centrum Doradztwa

Sep

Czy skutki koronawirusa wpłyną na moje rozwodowe rozliczenia finansowe?

Koronawirus wywarł nieporównywalny wpływ na prawie każdy aspekt naszego życia, a wiele organizacji charytatywnych informuje, że ograniczenia związane z lockdownem wywarły ogromne obciążenie relacji i finansów.

Pary, rodziny i firmy doświadczyły znaczących zmian w ciągu ostatnich 18 miesięcy i jeśli doświadczasz procesu separacji lub rozwodu, koronawirus może mieć wpływ na Twoje rozliczenia finansowe. W tym artykule przyjrzymy się niektórym kluczowym czynnikom, które mogą wpłynąć na rozliczenia finansowe w świetle koronawirusa i odpowiemy na najczęstsze pytania, jakie mogą mieć rozwodzące się pary.

Moja sytuacja finansowa zmieniła się w wyniku koronawirusa, jak wpłynie to na moje rozliczenie finansowe?

Jeśli negocjujesz ugodę finansową, za pośrednictwem prawników lub w drodze postępowania sądowego, obie strony mają obowiązek ujawnienia pełnych informacji finansowych.

Jeśli wcześniej ujawniłeś znacznie korzystniejszą sytuację finansową, może być konieczne ponowne rozpatrzenie Twojej sprawy. Przegląd ten jest ważny, ponieważ nagła zmiana dochodów lub sytuacji finansowej może wpłynąć na ustalenia dotyczące rozliczenia finansowego. Na przykład, jeśli Twoje dochody drastycznie spadły, możesz nie być już w stanie brać kredytu hipotecznego, który miałeś wcześniej, i nie będziesz w stanie „wykupić” swojego byłego partnera ze wspólnej nieruchomości.

Jak wpływa przestój w pracy na rozliczenia finansowe?

W czasie pandemii często zdarzało się, że strony przyglądały się zmniejszeniu płatności alimentacyjnych na rzecz byłego partnera, w przypadku gdy doświadczyli przestoju w pracy i w rezultacie uzyskali niższy dochód. Podczas gdy wiele osób spędziło trochę czasu na przestoju, program rządowy dobiega końca. Musisz jasno określić, kiedy skończą się jakiekolwiek obniżki alimentów, a także wziąć pod uwagę branżę, w której pracujesz i kiedy jest szansa na przywrócenie normalnego dochodu.

Co zrobić jeśli otrzymałem już nakaz finansowy, ale moja sytuacja uległa zmianie z powodu koronawirusa?

Jeśli otrzymałeś już nakaz finansowy, mógł on zostać skalkulowany na podstawie Twojej sytuacji finansowej przed wybuchem koronawirusa. W rezultacie poczynione ustalenia mogą nie być już wykonalne, a nakaz finansowy może wymagać ponownego rozważenia. Dla wielu osób dochód zniknął z dnia na dzień i mogą po prostu nie być już w stanie płacić alimentów na rzecz współmałżonka lub dotrzymać harmonogramu przeniesienia majątku.

Co się stanie, jeśli mój współmałżonek ogłosi upadłość?

Jeśli Twój współmałżonek nie ogłosił jeszcze upadłości, należy zrobić wszystko, co możliwe, aby doprowadzić do ugody finansowej lub złożyć wniosek do Sądu przed rozpoczęciem postępowania upadłościowego. Po rozpoczęciu postępowania upadłościowego prawie cały majątek osoby, która ma ogłosić upadłość, znajduje się w posiadaniu syndyka masy upadłościowej.

Jednym z wyzwań w takich sprawach jest to, że w trakcie finansowego postępowania naprawczego podczas rozwodu Sąd ma prawo do ponownego podziału dochodów, majątku oraz dochodów między małżonków zgodnie z ich potrzebami, a także zgodnie z tym, co Sąd uważa za „sprawiedliwe”. Ponowny podział może często prowadzić do konfliktu między Twoimi interesami a interesami syndyka masy upadłości. Typowym przykładem jest sytuacja, w której Twój dom jest wspólną własnością -Twoją i Twojego współmałżonka. W tych okolicznościach majątek nie może zostać przeniesiony wyłącznie na Twoje nazwisko bez zgody syndyka masy upadłości.

W związku z tym ważne jest, aby działać tak szybko, jak to możliwe i zasięgnąć specjalistycznej porady prawnej w przypadku, gdy uważasz, że Twój współmałżonek może ogłosić upadłość.

Co się stanie, jeśli mój współmałżonek już ogłosił upadłość?

Jeśli upadłość już została ogłoszona, wówczas proces może być bardziej złożony. Musisz zasięgnąć porady prawnej, biorąc pod uwagę swoje konkretne okoliczności. Jedną z takich komplikacji jest to, że w przypadku ogłoszenia upadłości współmałżonka pieniądze, które już zostały Ci wypłacone, niekoniecznie są chronione. Syndyk masy upadłości może w każdej chwili wnieść o uchylenie każdego nakazu sądowego w okresie do pięciu lat od daty wydania nakazu. Kiedy takie wycofanie zostanie przyznane, syndyk masy upadłościowej może być w stanie odzyskać pieniądze wypłacone Ci przez byłego małżonka. Możemy Ci pomóc w zabezpieczeniu Twojej sytuacji finansowej.

Międzynarodowe rozliczenia rozwodowe w Wielkiej Brytanii zlokalizowane w Manchesterze, Londynie i Birmingham

Nasi najwyżej oceniani prawnicy mają doświadczenie w międzynarodowych sprawach dotyczących uzgodnień finansowych przy rozwodach ze złożonymi postępowaniami i elementami międzynarodowymi. Zadzwoń do naszych wyspecjalizowanych brytyjskich prawników, by omówić Twoją sprawę pod numerem 0330 107 0107 lub poproś o oddzwonienie.

Powyższy artykuł zawiera jedynie podstawowe informacje i nie stanowi profesjonalnej lub prawnej porady. Prosimy mieć również na uwadze, że zasady prawne, o których mowa w artykule, mogły ulec zmianie od czasu jego publikacji.

Dane Wydawcy

Opublikowane przez: Iwona Durlak

E-mail: i.durlak@imd.co.uk

Partner, Adwokat

Prawo Rodzinne

Zobacz wszystkie artykuły

Zadzwoń teraz, aby omówić sprawę:

0330 107 0109
Poproś o telefon zwrotny Poniedziałek- Piątek 9.00-17.30