Centrum Doradztwa

Współrodzicielstwo
Jun

Czy udane współrodzicielstwo może zmniejszyć liczbę spraw sądowych dotyczących dzieci?

Liczba rozpraw z prawa prywatnego w sądach rodzinnych rośnie z roku na rok.  W związku z tym, CAFCASS przeprowadził analizę tego problemu, której wyniki sugerują, iż jedna trzecia rodzin, w których doszło do rozstania sądownie rozstrzyga spory dotyczące dzieci. W badaniu, CAFCASS sugeruje, że udane współrodzicielstwo może pomóc w zmniejszeniu liczby spraw sądowych dotyczących dzieci.

Sądy rodzinne stoją obecnie pod ogromną presją, ponieważ nie są w stanie nadążyć z tak dużą liczbą napływających spraw. CAFCASS zaleca położenie większego nacisku na współrodzicielstwo i znalezienie sposobów skutecznego wsparcia rodziców, tak aby pomimo silnego stresu, który przeżywają w trakcie i po rozstaniu, najważniejsze było dla nich dobro dziecka.

Ponadto, CAFCASS sugeruje, iż przyjęcie podejścia stosowanego w stosunku do zdrowia publicznego zapobiegłoby przerodzeniu się problemu w kryzys. Według tej strategii, pracownicy opieki społecznej wspólnie pracują, aby nie dopuścić do tego, by sprawy dotyczące dzieci osiągnęły punkt krytyczny. Rozbicie rodziny to niewątpliwie traumatyczny czas dla wszystkich jej członków, jednak przy lepszej współpracy i odpowiednim wsparciu, można osiągnąć porozumienie bez konieczności występowania na drogę sądową.

 Jeżeli jesteś rodzicem po separacji i nie możesz osiągnąć kompromisu z byłym partnerem w sprawie dzieci, skontaktuj się dziś z naszym działem rodzinnym, aby otrzymać życzliwą i pomocną poradę. Dzięki polubownym negocjacjom prowadzonym za pośrednictwem kancelarii IMD Solicitors, będziesz o krok bliżej do osiągnięcia porozumienia, które będzie najlepsze dla Twojej rodziny.

Jeśli chcesz poufnie porozmawiać o kwestii dotyczącej prawa rodzinnego, skontaktuj się z naszym działem rodzinnym 0333 016 4328 lub info@imd.co.uk.

Zobacz wszystkie artykuły