Centrum Doradztwa

pełnomocnictwo
Dec

Dlaczego pełnomocnictwo pisemne w kwestii zdrowia oraz opieki zdrowotnej to dobry pomysł?

Pisemne pełnomocnictwo dotyczące zdrowia oraz opieki zdrowotnej jest dokumentem, dzięki któremu możesz wyznaczyć zaufaną osobę i upoważnić ją do podejmowania w Twoim imieniu decyzji dotyczących leczenia oraz opieki zdrowotnej, w przypadku, gdy utracisz zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji.

Iwona Durlak, specjalista z IMD Solicitors w London, Manchester i Birmnghm wyjaśnia, w jaki sposób wyżej wspomniane pełnomocnictwo upoważnia Twojego prawnika do podejmowania decyzji w Twoim imieniu, mając na uwadze Twoje dobro, w kwestiach dotyczących żywienia, dbania o higienę osobistą, opieki lekarskiej, miejsca zamieszkania, oraz kontynuacji leczenia podtrzymującego przy życiu [tzw. uporczywej terapii].

Konkretne decyzje podejmowane przez pełnomocnika w Twoim imieniu będą zależne od wydanych przez Ciebie instrukcji. Na przykład, pełnomocnik w Twoim imieniu może wyrazić zgodę lub odmówić prowadzenia uporczywej terapii podtrzymującej życie tylko w przypadku, gdy wyraźnie to zaznaczysz.

Masz prawo upoważnić swojego prawnika do odmowy wykonania poszczególnych zabiegów medycznych lub przyjmowania przez Ciebie poszczególnych leków, takich jak:

 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa po wystąpieniu zawału serca;
 • transfuzja krwi, w przypadku, jeśli nie wyrażasz na nią zgody ze względu na np. przekonania religijne;
 • terapia elektrowstrząsowa.

Twój pełnomocnik nie ma prawa odmówić prowadzenia Twojego leczenia, jeżeli:

 • jesteś poczytalny i możesz samodzielnie podjąć decyzję odnośnie swojego leczenia;
 • leczenie zostało zalecone przez lekarza prowadzącego po umieszczeniu Cię w ośrodku leczenia zdrowia psychicznego na mocy Ustawy o Zdrowiu Psychicznym [the Mental Health Act] – jedynym zabiegiem, na który Twój pełnomocnik może nie wyrazić zgody w wyżej wymienionej sytuacji, jest terapia elektrowstrząsami; lub
 • jest to sytuacja wymagająca nagłej pomocy lekarskiej, a leczenie traktowane jest jako niezbędne do ratowania życia – chyba że wcześniej odmówiłeś prowadzenia postępowania ratującego życie.

Osoba upoważniona do podejmowania w Twoim imieniu decyzji związanych z Twoim zdrowiem nie może podejmować decyzji dotyczących Twoich finansów, spraw biznesowych, czy kwestii związanych z Twoją własnością. Jeżeli życzysz sobie, aby pełnomocnik podejmował za Ciebie decyzje tego typu, jesteś zobowiązany do sporządzenia oddzielnego pełnomocnictwa, dotyczącego zarządzania Twoją własnością oraz prowadzenia spraw majątkowych.

Kiedy pełnomocnictwo nabiera mocy prawnej?

Pełnomocnik w kwestii zdrowia oraz opieki zdrowotnej zacznie podejmować określone przez Ciebie w pełnomocnictwie decyzje tylko w przypadku, kiedy utracisz poczytalność wskutek wystąpienia problemów ze zdrowiem psychicznym, uszkodzenia mózgu spowodowanego wypadkiem lub udarem mózgu, uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, problemów z przyswajaniem wiedzy, lub wskutek dolegliwości takiej jak np. demencja.

Na mocy Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego z 2005r. [Mental Capacity Act 2005] utratę poczytalności stwierdza się na podstawie niezdolności:

 • rozumienia informacji znaczących w podejmowaniu decyzji;
 • przyswajania tychże informacji;
 • wykorzystania lub zweryfikowania istotności tych informacji w procesie podejmowania decyzji; lub
 • zakomunikowania swojej decyzji zarówno w mowie, jak i w piśmie, za pomocą języka migowego lub innych środków.

W celu weryfikacji poczytalności lub jej braku stosuje się dwuetapowy test, podczas którego:

 • jesteś proszony o stwierdzenie czy istnieje uszkodzenie lub zaburzenie wpływające na działanie Twojego umysłu lub pracę mózgu. Jeśli tak:
 • czy wyżej wspomniane uszkodzenie lub zaburzenie ma wystarczający wpływ na to, by stwierdzić, że nie jesteś poczytalny w stopniu umożliwiającym Ci podejmowanie poszczególnych decyzji.

Zazwyczaj osobami odpowiedzialnymi za stwierdzenie Twojej zdolności do podejmowania decyzji w życiu codziennym są Twoja rodzina lub osoby sprawujące nad Tobą opiekę. Na przykład, w celu stwierdzenia Twojej zdolności do samodzielnego ubierania się lub gotowania, formalna ocena wystawiona przez lekarza nie będzie wymagana.

W przypadku gdy w grę wchodzą bardziej złożone decyzje, takie jak wyrażenie zgody na przeprowadzenie operacji, osobą odpowiedzialną za stwierdzenie Twojej zdolności podejmowania decyzji (lub jej braku) będzie lekarz.

Obowiązkiem Twojego pełnomocnika jest umożliwienie Ci samodzielnego podejmowania decyzji, tak długo, jak to tylko możliwe ze względu na stan Twojego zdrowia. W kwestii stwierdzania poczytalności, prawo jasno określa takie czynniki jak wiek, wygląd czy Twój stan ogólny, jako niewystarczające do stwierdzenia poczytalności bądź jej braku, tym samym nie mogą być one traktowane jako czynniki podstawowe do wystawienia opinii o zdolności pacjenta do podejmowania samodzielnych decyzji.

To, że nie jesteś w stanie podjąć decyzji jednego typu, nie oznacza, że nie jesteś w stanie podejmować wielu innych decyzji – takie założenie musi zostać zbadane osobno dla każdej sprawy.

Dobrym pomysłem jest skorzystanie z porady profesjonalnego radcy prawnego, który pomoże Ci przebrnąć przez proces sporządzania pełnomocnictwa pisemnego. Może on doradzić Ci w wyborze odpowiedniego pełnomocnika; krok po kroku przedstawić Ci każdy rodzaj decyzji, których podjęcie będzie wymagane w przypadku utraty przez Ciebie poczytalności, oraz omówić Twoje możliwości w celu upewnienia się, że Twoje życzenia zostały poprawnie zinterpretowane.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zorganizowaniu pisemnego pełnomocnictwa dotyczącego zdrowia oraz opieki zdrowotnej skontaktuj się z Iwona Durlak pod numerem telefonu 0044 333 358 3062 lub wyślij email na adres i.durlak@imd.co.uk.

 

Powyższy artykuł zawiera jedynie informacje ogólne, przez co nie stanowi profesjonalnej porady prawnej. Prosimy o wzięcie pod uwagę możliwości zmiany prawa od momentu publikacji powyższego artykułu.

Zobacz wszystkie artykuły

Zadzwoń teraz, aby omówić sprawę:

0330 107 0109
Poproś o telefon zwrotny Poniedziałek- Piątek 9.00-17.30