Centrum Doradztwa

Dobre samopoczucie pracowników
Nov

Dobre samopoczucie pracowników: Twoje obowiązki jako pracodawca

Półmiski świeżych owoców oraz uważne sesje stają się coraz bardziej popularne w miejscach pracy, w których pracodawcy starają się promować swoim pracownikom wysoki komfort pracy. Dzięki skutecznej strategii zapewniającej dobre samopoczucie, pracownicy zdecydowanie chętniej będą przychodzić do pracy oraz ich zdolność zapamiętywania, oraz produktywność znacznie wzrośnie. Może to także pomóc w zabezpieczeniu się przed roszczeniami odszkodowawczymi wniesionymi przez pracowników skarżących się na duży stres, co mogło być nasilone przez ich warunki pracy.

Marcin Durlak ekspert w dziedzinie praw pracy, wraz z IMD Solicitors w London, Manchester and Birmingham określa prawne zobowiązania pracodawcy w zakresie zapewnienia dobrego samopoczucia pracownikom i proponuje inicjatywy, które należy wziąć pod uwagę i zastosować w miejscu pracy.

Stres w pracy

Pracodawcy mają obowiązek chronić swoich pracowników przed wszelkim ryzykiem wystąpienia urazu, który może nastąpić w pracy, w tym także ryzyka urazu ich zdrowia psychicznego spowodowanego rozwojem depresji i lęków wywołanego przez stres.

W przypadku, kiedy można udowodnić, że nie podjęto odpowiednich kroków w celu zapewnienia wymaganego obowiązku ochrony pracowników i w konsekwencji zaniedbany pracownik został w jakiś sposób poszkodowany, to pracodawca może być zobowiązany do wypłaty odszkodowania.

Zazwyczaj nie ponosisz żadnej odpowiedzialności za zwyczajny poziomy stresu związany z określoną rolą, ponieważ masz prawo oczekiwać od pracowników, że będą w stanie wytrzymać zwykłe presje związaną z pracą. Jednak w sytuacji, kiedy zdajesz sobie sprawę, że pracownik może być szczególnie wrażliwy i podatny na skutki stresu to rozsądnie jest zawczasu przewidzieć, że stan danej osoby może stanowić zagrożenie dla własnego zdrowia psychicznego i wtedy koniecznie zachowaj szczególną ostrożność.

Ochrona przed molestowaniem

Wiadomo, że zastraszanie i nękanie są ogromnym źródłem stresu i tacy pracownicy wiele razy otrzymali duże odszkodowanie, ponieważ udowodnili, że ich pracodawca nie podjął wszystkich wymaganych działań, aby zapobiec prześladowaniom ze strony innych pracowników. W przypadku, gdy prześladowanie jest związane z charakterystyczną cechą chronioną przez prawo dyskryminacji, tj. rasa, płeć lub orientacja seksualna, to poszkodowany pracownik ma prawo do wniesienia roszczenie o dyskryminację.

Czynniki po za miejscem pracy

Wydarzenia w życiu osobistym pracownika, tj. rozpad rodziny lub żałoba, mogą znacznie podnieść poziom stresu i nawet jeżeli nie masz wpływu na takie wydarzenia, to nie należy ich ignorować podczas oceny kroków, które należy podjąć, aby zapewnić pracownikowi wystarczające bezpieczeństwo i dobre samopoczucie w pracy. Powinieneś być miły i wyrozumiały wobec tego, przez co przechodzi pracownik. Dodatkowo powinieneś brać to pod uwagę przy ocenie ich stanu zdrowotnego i ewentualnej podatności na nadmierny stres.

Zobowiązania wobec pracowników niepełnosprawnych

Pracodawcy mają dodatkowe zobowiązania wobec pracowników, których zdrowie psychiczne lub fizyczne, jest określane jako niepełnosprawne, zgodnie z Ustawą Równościowa 2010. Chociaż sam czynnik stresu nie jest niepełnosprawnością, to jednak jest możliwe u takiej osoby osłabienie odporności na warunki związane ze stresem, w tym także z powodu depresji.

Nie ma to żadnego znaczenia, kto lub co spowodowało dany stan: jeśli masz pracownika, który jest niepełnosprawny, którego ta niepełnosprawność wpływa na jego zdolność do wykonywania danej pracy, to najrozsądniej byłoby zwiększyć komfort warunków pracy w celu poprzez wprowadzenie zmiennych godzin pracy według własnego uznania lub umożliwienie wykonywania pracy w domu.

Musisz uważnie przyjrzeć się kulturze w swoim miejscu pracy oraz jego wpływowi na niepełnosprawnego pracownika. Przykładowo, w jednej ze spraw, która trafiła do Sądu Odwoławczego ds. Zatrudnienia stwierdzono, że pracodawca naruszył wymagania Ustawy o równości poprzez wyraźne danie do zrozumienia pracownikowi niepełnosprawnemu, że wymaga się od niego, że będzie pracował tak jak wszyscy inni po godzinach, chociaż w rzeczywistości nie powiadomiono pracowników, że będą musieli to zrobić.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Prawo w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia jest kolejnym wyznacznikiem, jeśli chodzi o ochronę dobrego samopoczucia pracowników. Jesteś zobowiązany do zapewnienia pracownikom bezpiecznego miejsca pracy, a istotnym obowiązkiem wynikającym z każdej umowy o pracę jest zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy, bezpiecznego systemu pracy, dostępu do bezpiecznego sprzętu oraz prawo do pracy w bezpiecznym i kompetentnym zespole ludzi. Nieprzestrzeganie tych zobowiązań może być podstawą dla pracownika do zrezygnowania z pracy oraz domagania się zadość uczynienia za niesprawiedliwe zwolnienie.

Inicjatywy zwiększenia dobrego samopoczucia w pracy

Menedżerowie powinni wykazywać się dużą aktywnością i czujnością w zwracaniu uwagi na jakiekolwiek oznaki, że pracownicy doświadczają trudności lub stres. Poniżej przedstawiamy kroki, mające na celu poprawę dobrego samopoczucia pracowników:

  • wprowadzanie i wdrażanie strategii i polityki dobrego samopoczucia pracowników;
  • oceny i audyty odnośnie ryzyka wystąpienia stresu (podejście do standardów zarządzania Bezpieczeństwem i Zdrowiem w pracy, które oferuje wiele pomocnych wskazówek);
  • prowadzenie i zarządzanie programem pomocy dla pracowników;
  • skuteczna realizacja polityki odnośnie przeciwdziałania nękaniu i molestowania w pracy;
  • wsparcie dla każdego, pojedynczego pracownika, np. poprzez zaoferowanie elastyczne warunków i godzin pracy lub poprzez zmniejszanie nakładu pracy;
  • diametralna poprawa ilości i poziomu aktywności fizycznej poprzez wprowadzenie do pracy programów cyklicznych oraz klubów do joggingu w trakcie pory na lunch;
  • zachęcanie pracowników do zdrowych nawyków żywieniowych poprzez zapewnienie dostępu do stołówek i automatów sprzedających zdrową żywność; oraz
  • szkolenie kadry kierowniczej, aby skutecznie wykrywała i reagowała na pracowników, którzy doświadczają stresu i mają problemy ze zdrowiem psychicznym.

Oferujemy pomoc prewencyjną poprzez ocenę w Twojej organizacji obszarów szczególnego ryzyka oraz przygotowanie inicjatyw, które w najlepszy sposób zmniejszą to ryzyko. W przypadku, gdzie już pojawiły się problemy, oferujemy praktyczne porady, a także wsparcie w celu zminimalizowania Twoich zobowiązań.

Aby umówić się z nami na spotkanie w celu omówienia Twoich wymagań, skontaktuj się z Marcin Durlak dzwoniąc na 0333 358 3062 lub wysyłając e-mail na adres m.durlak@imd.co.uk.

Treść tego artykułu służy wyłącznie ogólnej świadomości. Nie stanowi porady prawnej ani porady profesjonalnej. Miej na uwadze, że Prawo mogło ulec zmianie od czasu opublikowania tego artykułu. Czytelnicy nie powinni działać na podstawie zawartej tutaj informacji i powinni przyjmować odpowiednie profesjonalne porady w zależności od ich indywidualnych okoliczności.

Zobacz wszystkie artykuły

Zadzwoń teraz, aby omówić sprawę:

0330 107 0109
Poproś o telefon zwrotny Poniedziałek- Piątek 9.00-17.30