Centrum Doradztwa

Jul

Jak dzieli się aktywa zagraniczne w przypadku rozwodu?

W dzisiejszej globalnej gospodarce małżeństwa transgraniczne są powszechne – podobnie jak posiadanie nieruchomości w innym kraju. Jednak gdy takie małżeństwa się kończą, majątek zagraniczny może komplikować rozliczenia finansowe i postępowanie sądowe.

W IMD nasi prawnicy są ekspertami od rozwodów z elementem międzynarodowym. Możemy w pełni doradzić, jak najlepiej zabezpieczyć swoją sytuację finansową i jak postępować. W tym artykule przyjrzymy się, jak dzielony jest majątek przechowywany za granicą w przypadku rozwodu w Anglii lub Walii, aby pomóc Ci zrozumieć, co może się zdarzyć.

Jak sądy oceniają aktywa zagraniczne? 

Jeśli rozwodzisz się w Anglii lub Walii, aktywa takie jak majątek, pieniądze lub inwestycje za granicą są traktowane jak każdy inny majątek dla celów rozliczenia finansowego. Obie strony mają obowiązek ujawnienia całego swojego majątku, w tym tego, który znajduje się za granicą. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której pewne aktywa były własnością przed zawarciem małżeństwa i mogą zostać wyłączone z rozliczenia finansowego.

Istnieje jednak kilka trudności z aktywami zagranicznymi, które mogą utrudnić proces, w tym przeznaczony na to czas i koszty, możliwość odnalezienia majątku oraz ustalenie czy aktywa przechowywane za granicą stanowią majątek małżeński.

Zagadnienia księgowe i dokumentacja aktywów zagranicznych

Jeśli jeden z małżonków nie wypowiada się na temat aktywów posiadanych za granicą lub nie można znaleźć odpowiednich dokumentów, sprawy o rozliczenia finansowe mogą trwać przez długi czas. Długotrwała sprawa może oczywiście być znacznie droższa, więc obie strony muszą podjąć kroki w celu zgromadzenia wszystkich dokumentów dotyczących posiadanego majątku. Posiadanie całej niezbędnej dokumentacji może znacznie uprościć proces. Pozwala też uniknąć oskarżeń o ukrywanie majątku za granicą.

Ukrywanie aktywów za granicą

Kiedy jedna ze stron próbuje ukryć aktywa, które posiada za granicą, może to znacznie skomplikować rozliczenie finansowe. Jeśli podejrzewasz, że Twój współmałżonek ma za granicą aktywa, których nie ujawnił, nasi prawnicy mogą Ci pomóc zapewnić rozliczenie całego majątku. Możemy wykorzystać umiejętności biegłego rewidenta, aby znaleźć wszelkie oznaki ukrytych aktywów i podjąć działania, aby zmusić współmałżonka do ujawnienia ukrytych aktywów.

Jeśli odniesiesz sukces i zostaną zlokalizowane ukryte aktywa za granicą, Twój współmałżonek może otrzymać mniejszą ugodę w wyniku próby ukrycia majątku. Majątek może stanowić część nakazu finansowego wydanego przez Sąd. Jednak odzyskanie mienia może nie być możliwe, ponieważ niektóre sądy zagraniczne mogą nie uznać nakazu finansowego, a nawet nakazu egzekucyjnego.

Wykonanie nakazu finansowego sądu

Po zidentyfikowaniu w nakazie finansowym sądu nieruchomości, inwestycji, przedsiębiorstw, posiadłości lub innych aktywów posiadanych za granicą, ciągle należy wyegzekwować nakaz. Egzekwowanie nakazu finansowego w odniesieniu do aktywów posiadanych za granicą może stanowić wyzwanie. Jednak Wielka Brytania ma porozumienia z wieloma jurysdykcjami odnośnie uznawania i wykonywania nakazów wydanych przez sądy brytyjskie. Nasi prawnicy mogą współpracować z prawnikami w odpowiednich jurysdykcjach, w których znajduje się nieruchomość, aby zapewnić przestrzegania nakazu finansowego.

Co to jest majątek małżeński? 

W przypadku podziału majątku w wyniku rozwodu małżonkowie mogą wystąpić z roszczeniem do tzw. „własności małżeńskiej”. Majątek małżeński to wszelkie pieniądze nabyte podczas małżeństwa oraz wszelkie aktywa, z których korzystano w ramach małżeństwa. Majątek małżeński może obejmować takie rzeczy jak dom rodzinny. Jednakże wszelkie aktywa posiadane za granicą, które jeden z małżonków nabył przed zawarciem małżeństwa, zasadniczo nie będą uważane za majątek małżeński.

Pary międzynarodowe powinny zawsze zasięgnąć porady adwokata ds. rozwodów z doświadczeniem i zrozumieniem ugody finansowej funkcjonującej w kraju, w którym znajduje się majątek. Nasi prawnicy mogą w pełni doradzić Ci, zanim jeszcze rozpoczniesz postępowanie rozwodowe, odnośnie faktu czy Sąd będzie miał uprawnienia do wyegzekwowania nakazu finansowego w odniesieniu do nieruchomości za granicą, w zależności od kraju, w którym znajduje się nieruchomość. Ponadto niektóre jurysdykcje mogą nie uznawać umów przedślubnych, jeśli zostały one sporządzone w innym kraju .

Istnieje wiele kwestii, które sprawiają, że rozwód z międzynarodowym majątkiem jest skomplikowany, ale staramy się, aby wszystkie kwestie były dla Ciebie jak najprostsze.

Skontaktuj się z naszymi prawnikami zajmującymi się międzynarodowym prawem rodzinnym w Wielkiej Brytanii  

Nasze biura w Wielkiej Brytanii znajdują się w Manchesterze, Londynie i Birmingham. Skontaktuj się z naszym specjalistycznym zespołem ds. międzynarodowego prawa rodzinnego już dziś pod numerem 0330 107 0107 lub poproś o oddzwonienie.

Powyższy artykuł zawiera jedynie podstawowe informacje i nie stanowi profesjonalnej lub prawnej porady. Prosimy mieć również na uwadze, że zasady prawne, o których mowa w artykule, mogły ulec zmianie od czasu jego publikacji.

Dane Wydawcy

Opublikowane przez: Iwona Durlak

E-mail: i.durlak@imd.co.uk

Partner, Adwokat

Prawo Rodzinne

IMD Solicitors LLP

Zobacz wszystkie artykuły

Zadzwoń teraz, aby omówić sprawę:

0330 107 0109
Poproś o telefon zwrotny Poniedziałek- Piątek 9.00-17.30