Centrum Doradztwa

Dec

Komu przysługuje władza rodzicielska i co to oznacza?

Dzisiejsze rodziny są bardzo różnorodne w związku z czym dzieci zależnie od sytuacji mieszkają z rodzicami żyjącymi w konkubinacie, małżeństwie, separacji czy po rozwodzie. Dzieci mogą należeć do rodziny zastępczej, mieszkać z przybranymi rodzicami, dziadkami, krewnymi lub być pod opieką kuratora lub opiekuna prawnego.

Jeśli spędziłeś wiele lat nawiązując bliską więź z dzieckiem oraz z nim mieszkając, możesz martwić się faktem, iż pomimo tego Twój status rodzica nie jest formalnie uznany i w przyszłości możesz zostać wykluczony z podejmowania ważnych decyzji dotyczących dziecka.

Melissa Cunningham, ekspert ds. prawa rodzinnego w kancelarii IMD Solicitors w London, Manchester and Birmingham wyjaśnia, iż władza rodzicielska jest pojęciem prawnym definiowanym przez ustawę o prawach dziecka. „Określa on wszelkie prawa, funkcje, uprawnienia i obowiązki oraz władzę jaką rodzic posiada względem dziecka oraz jego własności”.

Osoba posiadająca władzę rodzicielską ma obowiązek:

  • dbać o dziecko oraz zapewnić mu dom;
  • upewnić się, że otrzymuje ono odpowiednią edukację oraz opiekę medyczną, oraz
  • informować drugiego rodzica, któremu przysługuje władza rodzicielska o wyżej wspomnianych decyzjach.

W zamian masz prawo być zaangażowany w decyzje takie jak wybór imienia dla dziecka, miejsca jego zamieszkania, placówki oświatowej do której uczęszcza oraz możesz decydować o tym czy Twoje dziecko może wyjechać poza granice kraju.

Oznacza to również, iż możesz wyrażać zgodę na leczenie medyczne oraz wstąpienie dziecka w związek małżeński, kiedy jest ono w wieku między 16 a 18 rokiem życia. Możesz również wyznaczyć opiekuna prawnego, który będzie podejmował te decyzje wedle Twojej woli.

„Wszystkie te kwestie są delikatne oraz potencjalnie sporne oraz występującą wraz z separacją lub rozwodem”, wyjaśnia Melissa Cunningham.

Kto ma władzę rodzicielską?

Władza rodzicielska naturalnie przysługuje biologicznej matce dziecka.

Ojciec dziecka posiada władzę rodzicielską jedynie w przypadku, gdy jest mężem matki dziecka lub jeśli jego nazwisko widnieje na akcie urodzenia dziecka w przypadku gdy para nie żyje w związku małżeńskim.

Kto może uzyskać władzę rodzicielską?

Ojciec nie posiadający władzy rodzicielskiej może takową uzyskać poprzez poślubienie matki dziecka, wynegocjowanie zgody na władzę rodzicielską z matką dziecka lub poprzez skierowanie do sądu wniosku o przyznanie władzy rodzicielskiej.

Matka (nie będąca matką biologiczną dziecka) może uzyskać władzę rodzicielską poprzez porozumienie o władzy rodzicielskiej z matką biologiczną dziecka, skierowanie do sądu wniosku o przyznanie władzy rodzicielskiej, lub będąc wymienioną w orzeczeniu dotyczącym ustalenia kontaktu z dzieckiem.

Ojczym/macocha również może ubiegać się o przyznanie władzy rodzicielskiej poprzez porozumienie z biologicznymi rodzicami lub drogą sądową.

Każda osoba, która w orzeczeniu wydanym przez sąd dotyczącym ustalenia kontaktu z dzieckiem ma nadany przez sąd przywilej „życia z dzieckiem” tym samym otrzymuje władzę rodzicielską, lecz dzieli ją z resztą rodziców. Na przykład, dziadkowie dbający o dziecko pod przywilejem „życia z dzieckiem” dzielą władzę rodzicielską z rodzicami dziecka.

Rodzice adopcyjni zyskują władzę rodzicielską wraz z wydaniem postanowienia o adopcji, powodującym utratę władzy rodzicielskiej przez rodziców biologicznych.

Każda osoba posiadająca prawo opieki specjalnej posiada władzę rodzicielską względem dziecka. Jednakże nie jest ona współdzielona, a zatem taka osoba może samodzielnie podejmować decyzje dotyczące dziecka, bez zgody rodziców.

W celu otrzymania porady dotyczącej władzy rodzicielskiej

Jeśli obawiasz się, iż możesz zostać wykluczony z podejmowania ważnych decyzji dotyczących dziecka będącego przez pewien okres czasu częścią Twojej rodziny, warto zasięgnąć porady prawnej.

W celu zasięgnięcia porady dotyczącej uzyskania władzy rodzicielskiej, skontaktuj się z Melissa Cunningham w dziedzinie prawa rodzinnego pod numerem telefonu +44 (0)333 358 3062 lub drogą mailową info@imd.co.uk.

Powyższy artykuł zawiera jedynie informacje ogólne, przez co nie stanowi profesjonalnej porady prawnej. Prosimy o wzięcie pod uwagę możliwości zmiany prawa od momentu publikacji powyższego artykułu.

Zobacz wszystkie artykuły