Centrum Doradztwa

Nov

Koronawirus i lista oczekujących

Naciski na personel NHS aby leczyć nie tylko pacjentów z zdiagnozowanym wirusem Covid-19, ale również tych z innymi poważnymi problemami zdrowotnymi, takimi jak rak, choroby serca i operacje wymiany stawu biodrowego, zostały ze zrozumiałych powodów odłożone na dalszy plan na czas zmagań NHS z pandemią. Jednakże restrykcje wprowadzone przez rząd w odpowiedzi na koronawirusa oraz zmiany w miejscach pracy to tylko mała część wyzwań w radzeniu sobie z zaległościami, z którymi NHS zmagał się w trakcie pandemii. Kluczowe znaczenie dla NHS w kwestii niesienia pomocy potrzebującym mają oczywiście niezbędne zasoby w postaci większych funduszy i większej liczby personelu.

Niektórzy pacjenci wpisani na listę oczekujących obawiają się, że ich stan ulegnie nieodwracalnemu pogorszeniu jeszcze zanim zostaną zbadani. Przykładowo kobieta po 70. roku życia czekająca na operację wymiany stawu biodrowego dłużej niż zwykle będzie musiała zmagać się z narastającym bólem, a jej stan ogólny będzie ulegał ciągłemu pogorszeniu. 

Zgodnie z raportem BBC, Brytyjska Fundacja Serca (ang. British Heart Foundation) ostrzegło o około 28 000 procedur związanych z leczeniem chorób serca zaległych w związku z koronawirusem.

Z kolei organizacja Cancer Research informowała o około 2.4 milionach pacjentów w Wielkiej Brytanii czekających na badania przesiewowe, leczenie oraz kluczowe procedury z nawet 23 000 potencjalnych niezdiagnozowanych nowotworów, które nie zostały rozpoznane ze względu na konsekwencje pandemii.

Oczywiście wszyscy doceniamy presję wywieraną na NHS w związku z pandemią, jednak teraz pacjenci potrzebują wyjątkowej pewności, że nie będą musieli oczekiwać zbyt długo na wykonanie niezbędnych badań, czy rozpoczęcie leczenia. Zwłaszcza że teraz, gdy podejmowane są pewne starania mające na celu znieść część restrykcji wprowadzonych w odpowiedzi na koronawirusa. Te nowe wyzwania wymagają pilnej uwagi ze strony osób podejmujących decyzje.

Powyższy artykuł zawiera jedynie podstawowe informacje i nie stanowi profesjonalnej lub prawnej porady. Prosimy mieć również na uwadze, że zasady prawne, o których mowa w artykule, mogły ulec zmianie od czasu jego publikacji.

Dane Wydawcy

Opublikowane przez: Daxa Patel

Partner, Adwokat

Zaniedbania Medyczne

IMD Solicitors LLP

Zobacz wszystkie artykuły

Zadzwoń teraz, aby omówić sprawę:

0330 107 0109
Poproś o telefon zwrotny Poniedziałek- Piątek 9.00-17.30