Centrum Doradztwa

Wpływ koronawirusa na mój biznes i wsparcie na jakie mogę liczyć w UK
Apr

Koronawirus – porady dla pracowników

W poniższym artykule chcielibyśmy skupić się na pracownikach oraz wsparciu na jakie mogą oni liczyć w walce z trudnościami obecnej sytuacji. Jeśli jesteś jedną z osób zastanawiających się nad tym co stanie się z Twoim dotychczasowym miejscem pracy i na jakiego rodzaju wsparcie możesz liczyć to prosimy o poświęcenie dosłownie kilku minut na przeczytanie informacji zawartych poniżej. Dowiesz się dzięki nim co może spotkać Cię w najbliższej przyszłości i jakie prawa przysługują pracownikom w związku z koronawirusem.  

Ustawowe wynagrodzenie chorobwe (ang. statutory sick pay) – jeśli jesteś osobą na przymusowej kwarantannie w związku z pojawieniem się u Ciebie objawów koronawirusa

Jeśli znajdujesz się obecnie w samoizolacji w celu zastosowania się do restrykcji wprowadzonych przez rząd i nie jesteś pewien co do tego czy będziesz otrzymywał swoją standardowa pensję za ten okres, to chcielibyśmy potwierdzić, że faktycznie możesz być jedną z osób, którym przysługuje ustawowa pensja chorobowa. Jako pracownik masz prawo do otrzymywania £94.25 tygodniowo od swojego pracodawcy przez okres nie dłuższy niż 28 tygodni.  

Według ostatnich informacji udostępnionych przez ACAS (z ang. usługi doradcze, arbitrażowe i koncyliacyjne), możesz liczyć na wypłatę ustawowego zasiłku chorobowego jeśli jesteś osobą ze stwierdzonym koronawirusem, symptomami koronawirusa, lub jeśli ktoś w Twoim domu ma symptomy charakterystyczne dla COVID-19, a także jeśli Twój lekarz/NHS doradzili Ci samoizolację.   

Twój pracodawca może poprosić Cię o dokument potwierdzający Twoją chorobę. W takim przypadku powinieneś postępować zgodnie z wewnętrzną procedurą zgłaszania choroby u pracodawcy. Jej zasady powinieneś móc znaleźć w podręczniku pracowniczym lub w swojej umowie o pracę.

W reakcji na pandemię koronawirusa Parlament Brytyjski pracuje obecnie nad ustawą zobowiązującą pracodawców do wypłacania pensji chorobowej już od pierwszego dnia choroby – a nie jak dotąd, dopiero od czwartego dnia choroby. Kiedy tylko ustawa zostanie uchwalona będzie ona obowiązywać z mocą wsteczną od 13 marca 2020 r. Szczegóły Ustawy o Koronawirusie 2019-2021, jak brzmi jej nazwa (ang. Coronavirus Bill 2019-2021), zostały opublikowane po raz pierwszy już 17 marca 2020 r. Nie jest to jeszcze wiążące prawo, dlatego też prosimy o sprawdzenie jej obecnego statusu pod tym linkiem.

Jeśli Twój pracodawca wymaga od Ciebie przedstawienia zwolnienia lekarskiego (ang. sick note) po 7 dniach nieobecności, to powinieneś skontaktować się w tej sprawie ze swoim lekarzem GP lub wejść na stronę NHS 111: https://111.nhs.uk/isolation-note/

Zwolnienie z powodu wybuchu pandemii koronawirusa

Jeśli pracujesz w jednym z najbardziej dotkniętych sektorów, np. w szkole, przedszkolu, teatrze, kinie, pubie, klubie, restauracji, kawiarni, siłowni lub w centrum rozrywki, to bez wątpienia doświadczyłeś już wpływu koronawirusa na własnej skórze.

Z perspektywy prawa pracy, pracodawca może zwolnić Cię lub zredukować liczbę Twoich godzin pracy tylko jeśli w swojej umowie o pracę znalazły się odpowiednie klauzule na to zezwalające. Stąd też zachęcamy Cię do ponownego zapoznania się z treścią umowy z Twoim pracodawcą lub do konsultacji z prawnikiem jeśli uważasz, że Twoje prawa mogły zostać naruszone.

Jeśli w Twojej umowie o pracę nie ma odpowiedniej klauzuli, a Twoje miejsce pracy pozostaje na ten moment mimo to tymczasowo zamknięte, to w dalszym ciągu jesteś osobą która może liczyć na otrzymywanie całości swojego wynagrodzenia. Nie wpływa na to nawet fakt, że nie pracujesz w tym momencie lub nie pracujesz w tym miejscu na pełen etat.

Jeśli Twój pracodawca jest, zgodnie z klauzulami w umowie o pracę, uprawniony do zwolnienia Cię lub zredukowania Twojej liczby godzin, to możesz liczyć na tzw. ustawową pensję gwarantowaną (ang. statutory guarantee payment) do £29 dziennie, którą to wypłaca Twój pracodawca (przez maksymalnie 5 dni w dowolnym czasie w przeciągu 3 miesięcy).  

Twój pracodawca może również poprosić Cię o podpisanie dodatkowego załącznika do Twojej umowy o pracę lub zupełnie nowej umowy o pracę ze zredukowaną liczbą godzin pracy i pensją. Nie możesz co prawda zostać zmuszony do ich podpisania, ale w przypadku braku chęci do zrobienia tego, Twój pracodawca może rozważyć zwolnienie lub redukcję godzin pracy (jeśli to możliwe) lub nawet rozpocząć procedurę zwolnienia pracowników. 

Jeśli grozi Ci zwolnienie

Zdajemy sobie sprawę z tego jak stresująca może być dla Ciebie obecna sytuacja jeśli Twój pracodawca poinformował Cię już o redukcjach w Twoim miejscu pracy. Przysługują Ci pewne prawa, jednak tylko jeśli pracowałeś dla tego pracodawcy przez co najmniej dwa lata przed poinformowaniem Cię o zwolnieniu i miałeś status pracownika. Jeśli spełniasz te wymagania, to pracodawca powinien wypłacić Ci odprawę zależną od Twojego wieku oraz czasu jaki spędziłeś pracując dla tego pracodawcy.

Zachęcamy do korzystania ze zweryfikowanych narzędzi do obliczania swojej odprawy, np. tego kalkulatora on-line: https://www.gov.uk/calculate-your-redundancy-pay

Zwolnienie pracownika niestety nie jest zawsze sprawiedliwe. Jednakże mimo tego, że zapotrzebowanie firm zmalało, to w dalszym ciągu muszą stosować się one do pewnych procedur i wymagań, przeprowadzać w tej sprawie konsultacje, działania podejmować zgodnie z sprawiedliwymi kryteriami itd.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na ten temat i zasięgnąć porady u naszych prawników, to prosimy o kontakt z IMD Solicitors pod numerem: 0330 107 0107.

Płatny urlop obowiązkowy

Jeśli nie jesteś obecnie na zwolnieniu chorobowym, pracodawca ma prawo do poproszenia Cię o skorzystanie z przysługującej Ci puli dni płatnego urlopu na czas zamknięcia miejsca pracy. Twój pracodawca powinien przeważnie zrobić to z wyprzedzeniem co najmniej dwukrotnie większym niż liczba dni wolnych z jakich będziesz musiał skorzystać.

Bezpłatny urlop przymusowy

Jeśli Twój pracodawca nie jest w stanie pokryć kosztów Twojego zatrudnienia, ale jednocześnie nie jest zainteresowany rozpoczęciem redukcji etatów, to może on wyznaczyć pracowników, którzy na pewien czas uzyskają status  pracownika na bezpłatnym urlopie przymusowym (ang. furlough workers). Nie musisz się na to godzić jeśli w Twojej umowie o pracę nie ma klauzuli przewidującej rozwiązanie umowy o pracę w związku z niemożnością utrzymania pracownika. Jeśli jednak wyrazisz zgodę na odesłanie Cię na bezpłatny urlop przymusowy, to Twój pracodawca będzie mógł wówczas wypłacić Ci 80% Twojej pensji (do £2,500) uzyskiwanej od Urzędu Skarbowego Jej Królewskiej Mości HMRC w ramach nowego programu utrzymania zatrudnienia w obliczu pandemii koronawirusa (ang. Coronavirus Jobs Retention Scheme).

Jeśli Twój pracodawca zdecyduje się nie wypłacać Ci pozostałych 20% należnej Ci pensji, to w przypadku nieobecności klauzuli przewidującej zwolnienie pracownika w związku z niemożnością jego utrzymania, kwestia ta podlega negocjacji i wymagana będzie Twoja zgoda na zmianę warunków umowy o pracę pomiędzy Tobą a Twoim pracodawcą.

Z programu utrzymania zatrudnienia w obliczu koronawirusa może skorzystać każdy pracodawca w Wielkiej Brytanii, niezależnie od statusu firmy (spółka, spółka partnerska, firma jednoosobowa, fundacja itd.). Do programu kwalifikują się pracownicy będący na liście płac danej firmy 29 lutego 2020 r.

Zgodnie z udostępnionymi przez rząd informacjami, program utrzymania zatrudnienia pokryje pensje pracowników znajdujących się na bezpłatnym urlopie przymusowym po 1 marca 2020 r. Jednakże prace nad portalem internetowym, za którego pośrednictwem pracodawcy będą informowali HMRC o szczegółach dotyczących poszczególnych pracowników, są w dalszym ciągu w toku. Co ważne, pracodawcy będą mogli swoje wnioski opatrzyć wcześniejszą datą. Więcej szczegółów dotyczących programu ma zostać opublikowane przez rząd już wkrótce.

Koronawirus – praca z domu

Twój pracodawca może wymagać od swoich pracowników przejścia na pewien czas na pracę zdalną w celu zapobiegnięcia rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród swoich pracowników.  

Jako pracownik jesteś zobowiązany do zachowania należytej ostrożności w kwestii bezpieczeństwa i zdrowia zarówno swojego jak i osób w pobliżu. Jeśli Twoje przejście na system pracy zdalnej wymaga wcześniejszych przygotowań, to powinieneś naturalnie przedyskutować tę kwestię ze swoim pracodawcą.  

Jeśli przed Twoim przejściem na pracę zdalną, do Twojej umowy o pracę nie wprowadzono żadnych zmian, to przysługuje Ci pensja równa tej otrzymywanej podczas pracy z biura/innego miejsca pracy (jeśli godziny pracy w przypadku pracy zdalnej nie uległy zmianie). 

Koronawirus – czy nadal muszę iść do pracy?

Zrozumiałe jest to, że część pracowników może bać się powrotu do swojego miejsca pracy. Będą oni chcieli uniknąć takiego wystawiania się na ryzyko zarażenia się COVID-19. Jeśli pracownik boi się powrotu do miejsca pracy tak bardzo, że nie jest w stanie pracować, to istnieje możliwość nadania takiemu pracownikowi statusu pracownika na zwolnieniu chorobowym, który jest wówczas uprawniony do otrzymywania ustawowego wynagrodzenia chorobowego. Każdy przypadek powinien być jednak rozpatrywany indywidualnie, a rodzaj rozwiązania jakie zostanie wprowadzone będzie zależny od sytuacji konkretnego pracownika. Nikt nie powinien być wówczas w stanie nadużywać tego jak wyjątkowa w związku z wybuchem pandemii jest obecna sytuacja, a wprowadzane rozwiązania będą bazowały na wzajemnym zrozumieniu oraz pewnej dozie elastyczności płynącej z obu stron.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o zastosowaniu prawa pracy w obecnej sytuacji i uzyskać poradę prawną dla pracowników w związku z koronawirusem, lub jeśli uważasz, że Twoje prawa mogły zostać naruszone, to prosimy o kontakt z jednym z naszych prawników pod numerem 0330 107 0107 lub drogą mailową na info@imd.co.uk

Powyższy artykuł zawiera tylko ogólne informacje i nie stanowi profesjonalnej lub prawnej porady. Prosimy mieć również na uwadze, że stosowne zasady prawne mogły ulec zmianie od czasu jego publikacji.

Zobacz wszystkie artykuły

Zadzwoń teraz, aby omówić sprawę:

0330 107 0109
Poproś o telefon zwrotny Poniedziałek- Piątek 9.00-17.30