Centrum Doradztwa

May

Maj 2021 Miesiącem Świadomości Udaru Mózgu

Czas miesiąca maja, podczas kiedy wszyscy przechodzimy przez pandemię, może stanowić okazję, by porozmawiać o świadomości udaru mózgu.

Fakty – w Wielkiej Brytanii udar mózgu zdarza się co 5 minut, a każdego roku około 100 000 osób doznaje udaru, a 1,2 miliona osób przeżywa udar. https://www.stroke.org.uk/

Wobec powyższych danych wszyscy możemy postarać się, aby dokonać zmian na wiele sposobów:

 • Zwiększać świadomość choroby i tego, co robić, gdy ona zaatakuje
 • Pomóc w zbieraniu funduszy na badania nad udarem
 • Podnosić świadomość szkód, jakie ta choroba może wyrządzić, jeśli nie jest leczona w odpowiednim czasie
 • Rozważyć wpływ na opiekę medyczną związaną z udarem podczas pandemii
 • Podjąć działania kiedy ma to znaczenie

Organizacje charytatywne, takie jak Stroke Association, wykonują fantastyczną pracę, aby pomóc osobom po udarze oraz ich rodzinom. Prawdopodobnie wszyscy znamy kogoś bliskiego lub rodzinę, w której ktoś przeszedł udar. Mój ojciec miał udar, więc wiem, co może się stać, jeśli zabraknie pilnej pomocy lekarskiej i rehabilitacji. To sprawa osobista, ale powiedziałbym, że jest to powszechny problem, którego wszyscy powinniśmy być świadomi.

Jeśli leczenie nie rozpocznie się szybko, ofiara może mieć długotrwałe, wyniszczające problemy zdrowotne i psychiczne. Zbieranie funduszy na badania jest równie ważne, ponieważ pozwala osobom wspierającym ofiary udaru na odbudowanie swojego życia. Może również pomóc w badaniach i rozwoju, aby lepiej wspierać osoby dotknięte chorobą.

Udar w momencie wystąpienia wymaga pilnej pomocy lekarskiej. Być może widzieliście reklamy telewizyjne przypominające nam o uchwyceniu pierwszych typowych symptomów udaru. Akronim słowa „udar” symbolizuje jego cztery podstawowe objawy:

U jak usta wykrzywione

D jak dłoń opadnięta

A jak artykulacja utrudniona

R jak rozmazane widzenie

Czym jest udar? Jest to zator mózgu polegający na odcięciu dopływu krwi do części mózgu. Może to uszkodzić komórki mózgowe, powodując zmianę samopoczucia i zaburzenie możliwości funkcjonowania zarówno psychicznego, jak i fizycznego. Istnieje również wpływ emocjonalny, gdy na przykład zdrowa i niezależna osoba staje się zależna od innych w zakresie opieki.

Istnieją trzy rodzaje udarów:

Udar niedokrwienny – jest to najczęstszy typ, w którym dopływ krwi do mózgu jest odcięty

Udar krwotoczny – to taki, w którym dochodzi do krwawienia w okolicach mózgu

TIA (Transient Ischaemic attack) Przejściowy udar niedokrwienny – znany również jako mini udar, w którym objawy utrzymują się przez krótki czas z powodu tymczasowej utraty dopływu krwi do mózgu.

Jakie są objawy udaru? Oprócz objawów wymienionych powyżej inne objawy mogą obejmować:

 • Silne bóle głowy
 • Utrata przytomności
 • Paraliż
 • Zawroty głowy
 • Nagła utrata wzroku
 • Dezorientacja
 • Trudności z równowagą i koordynacją

Perspektywy wyzdrowienia są różne w zależności od osoby i zależą od rodzaju udaru oraz czasu diagnozy i rozpoczęcia leczenia. Jako prawnik zajmujący się zaniedbaniami klinicznymi zajmowałem się sprawami związanymi z opóźnioną diagnozą udaru i opóźnionym leczeniem. Miałem jeden przypadek, który pamiętam bardzo dokładnie, kiedy mężczyzna z objawami TIA – przejściowego udaru niedokrwiennego został przywieziony przez kolegę do na SOR do szpitala. Został jednak odesłany do domu ale wrócił w ciągu kilku godzin po kolejnym, ale poważniejszym ataku udaru. Osoby leczące pacjentów z objawami udaru muszą postępować zgodnie z wytycznymi NICE odnośnie udaru, aby zapewnić pacjentowi terminową diagnozę i opiekę medyczną.

Niektóre ofiary udaru mogą mieć bardzo poważne, długotrwałe problemy zdrowotne. Im szybciej postawiona zostanie diagnoza, a pacjent zostanie poddany leczeniu, tym większe są szanse na lepsze rezultaty. Badanie udaru zwykle obejmuje skan mózgu, tomografię komputerową / rezonans magnetyczny, kontrolę ciśnienia krwi, EEG i badanie ultrasonograficzne dopplerowskie, aby sprawdzić, czy nie ma zwężenia tętnic w okolicy szyi.

Leczenie udaru może zależeć od rodzaju I dotkliwości udaru.

Tromboliza – to leczenie obejmuje rozpad skrzepu, który blokuje dopływ krwi do mózgu. To leczenie jest zwykle przewidziane w ciągu 4 godzin od wystąpienia udaru.

Trombektomia – to miejsce, w którym skrzep krwi jest usuwany operacyjnie.

Długotrwałe konsekwencje udaru mogą obejmować:

 • Problemy z komunikacją
 • Problemy z mobilnością
 • Problemy z równowagą i ruchem
 • Problemy z pamięcią i poznaniem
 • Trudności z połykaniem
 • Paraliż

Pomocne informacje i porady można znaleźć na stronach organizacji charytatywnych, takich jak Stoke Association https://www.stroke.org.uk/, gdzie znajdują się informacje dla tych, którzy chcą zbierać fundusze na miesiąc świadomości udaru mózgu, a także dla osób dotkniętych tym problemem.

Pandemia spowodowała pewne zaległości w NHS, co może zniechęcić ludzi do szukania pomocy medycznej. Udar to nagły przypadek, więc jeśli zobaczysz kogoś z wyżej wymienionymi objawami, należy podjąć natychmiast działania, dzwoniąc na pogotowie. Więcej przydatnych informacji można znaleźć tutaj https://www.nhs.uk/conditions/stroke/

Powyższy artykuł zawiera jedynie podstawowe informacje i nie stanowi profesjonalnej lub prawnej porady. Prosimy mieć również na uwadze, że zasady prawne, o których mowa w artykule, mogły ulec zmianie od czasu jego publikacji.

Dane Wydawcy

Opublikowane przez: Daxa Patel

Partner, Adwokat

Zaniedbania Medyczne

IMD Solicitors LLP

Zobacz wszystkie artykuły

Zadzwoń teraz, aby omówić sprawę:

0330 107 0109
Poproś o telefon zwrotny Poniedziałek- Piątek 9.00-17.30