Centrum Doradztwa

Specjaliści ds Rozwodów
Apr

Analiza przykładowej sprawy z zakresu międzynarodowego prawa rozwodowego: kiedy druga strona, mieszkająca za granicą, nie bierze udziału w postępowaniu w Wielkiej Brytanii.

Nasz zespół prawników i radców prawnych zajmujących się międzynarodowym prawem rozwodowym w UK ma bogate doświadczenie w:

 • Uzyskiwaniu rozwodu w sytuacji gdzie partner mieszka za granicą
 • Prowadzeniu spraw rozwodowych z udziałem obcokrajowców
 • Prowadzeniu spraw rozwodowych dotyczących małżeństwa zawartego za granicą.

Czy jestem osobą uprawnioną do złożenia wniosku o rozwód w Anglii i Walii?

O rozwód na terenie Anglii i Walii możesz ubiegać się jeśli:  

 1. Wraz z partnerem/partnerką jesteście osobami osiadłymi w Anglii lub Walii; lub:
 2. Ty i Twój mąż/żona byliście osobami osiadłymi na terenie Anglii lub Walii i jedno z Was w dalszym ciągu tu przebywa;
 3. Twój mąż/żona jest osobą osiadłą na terenie Anglii lub Walii; lub
 4. Jesteś osobą osiadłą na terenie Anglii lub Walii oraz przebywasz tu od co najmniej roku przed złożeniem wniosku rozwodowego.
 5. Jesteś osobą zamieszkałą i osiadłą na terenie Anglii lub Walii i przebywasz tu od co najmniej pół roku przed złożeniem wniosku rozwodowego.
 6. Wraz ze swoim współmałżonkiem jesteście osobami zamieszkałymi na terenie Anglii lub Walii.

Co jeśli mój mąż/żona mieszka poza Anglią i Walią?

W dużej części naszych spraw mamy do czynienia z rodzinami międzynarodowymi. Stąd też w wielu z nich jeden ze współmałżonków mieszka za granicą ale wniosek o rozwód zostaje złożony na terenie Anglii lub Walii. Proces ubiegania się o rozwód międzynarodowy może wydawać się przytłaczający i niekiedy potrafi być długi i skomplikowany, ale istnieją stosowne procedury prawne pozwalające na dostarczenie dokumentów rozwodowych poza granicami Wielkiej Brytanii.

Analiza przykładowej sprawy rozwodowej

Naszą klientką była żona zainteresowana rozpoczęciem postępowania rozwodowego na terenie Anglii i Walii w związku z 5-letnią separacją ze swoim współmałżonkiem. Chcąc ubiegać się o rozwód na terenie Anglii lub Walii swój wniosek rozwodowy należy poprzeć jednym z poniższych powodów:

 • Zdrada – Pozwany/a dopuścił/a się zdrady i Powód/Powódka nie jest w stanie żyć z Pozwanym/ą.
 • Zachowanie – Pozwany/a zachował/a się w sposób, który zasadnie wyklucza oczekiwanie od Powoda/Powódki aby w dalszym ciągu żył/a on/ona z Pozwanym/ą.
 • Dezercja – Pozwany/a opuścił/a Powoda/Powódkę na nieprzerwany okres co najmniej dwóch lat, bezpośrednio poprzedzający złożenie pozwu.
 • Separacja przez 2 lata i zgoda – obie strony mieszkały oddzielnie przez nieprzerwany okres co najmniej dwóch lat, bezpośrednio poprzedzający złożenie pozwu, a Pozwany/a wyraża zgodę na rozwód.
 • Separacja przez 5 lat – strony mieszkały oddzielnie przez nieprzerwany okres co najmniej pięciu lat, bezpośrednio poprzedzający złożenie pozwu.

W tej konkretnej sprawie obie strony pobrały się w Polsce w 1989 r. Kiedy żona wyraziła chęć zakończenia swojego małżeństwa, strony były pobrane przez 26 lat i nie mieszkały ze sobą od lat 5. Nasza klientka była już również w innym związku, mieszkała z tym nowym partnerem i była gotowa rozpocząć nowe życie. 

Co prawda mieszkała ona na stałe w Anglii i spełniała warunki konieczne do rozpoczęcia postępowania rozwodowego na terenie Wielkiej Brytanii, ale jej mąż był osobą zamieszkałą za granicą – w Polsce. Było to źródłem komplikacji, np. w kwestii dostarczenia pozwu rozwodowego.

Ponieważ Pozwany nie odesłał potwierdzenia odbioru pozwu, musieliśmy zaangażować międzynarodowego przedstawiciela, którego zadaniem było dostarczenie kopii papierów rozwodowych do danego miejsca zamieszkania w Polsce. Niestety nie jest to rozwiązanie pozbawione wad i Pozwany nie spotkał się z naszym przedstawicielem, którego to poinformowano o tym, że w momencie jego wizyty Pozwany przebywał w pracy. Członek rodziny obiecał natomiast poinformować Pozwanego o podjętej próbie dostarczenia pozwu rozwodowego.

W następnej kolejności wysłaliśmy na polski adres Pozwanego list za potwierdzeniem odbioru, który to niestety nie został dostarczony. List odesłano do naszego biura.

Wziąwszy pod uwagę wyżej wspomniane trudności, wystąpiliśmy do sądu z wnioskiem o odstąpienie od obowiązku dostarczenia pozwu rozwodowego. Było to możliwe dzięki wcześniejszemu wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków przekazania kopii papierów rozwodowych Pozwanemu. Zanim jednak sąd mógł pozytywnie rozpatrzyć nasz wniosek, poproszono nas o potwierdzenie tego, że nasza klientka spróbowała:

 • Skontaktować się z Pozwanym drogą telefoniczną lub mailową;
 • Wyszukać pozwanego na platformach społecznościowych, takich jak Facebook, celem sprawdzenia czy kontakt przy użyciu Facebook Messenger’a był możliwy.

Potwierdziliśmy sądowi, że nasza klientka nie miała żadnego numeru kontaktowego lub adresu e-mail Pozwanego. Potwierdziliśmy również, że miała miejsce próba wyszukania Pozwanego na LinkedIn i Facebook. Pozwany był zarejestrowany na tych platformach społecznościowych. 

Po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku o dostarczenie pozwu rozwodowego za pośrednictwem serwisu Facebook, sąd potwierdził że dokumenty zostaną uznane za dostarczone po upływie 48 godzin od ich wysłania. 

Powyższa decyzja sądu pozwoliła naszej klientce złożyć wniosek o rozpoczęcie środkowego etapu postępowania rozwodowego, Decree Nisi. Prawomocne i ostateczne orzeczenie o rozwodzie, Decree Absolute, zostało natomiast wydane w maju 2019 r.

Zgodnie z naszymi szacunkami, postępowanie rozwodowe w Anglii i Walii przebiegające bez żadnych komplikacji trwa średnio od 4 do 6 miesięcy, przy założeniu że nie dojdzie do opóźnień ze strony sądu. Jednakże, jeśli Pozwany przebywa za granicą lub uchyla się przed odebraniem pozwu rozwodowego lub zmienił niedawno swój adres zamieszkania, to proces rozwodowy ulegnie poważnemu przedłużeniu. Mimo to, wyżej streszczony przebieg jednej z naszych spraw pokazuje, że w IMD Solicitors sprawdzamy wszelkie możliwe opcje poradzenia sobie nawet ze złożonymi międzynarodowymi sprawami rozwodowymi oraz to że pomimo iż międzynarodowy proces rozwodowy ulega opóźnieniom, to mamy doświadczenie w uzyskiwaniu w nich pożądanego przez klienta rezultatu. W przypadku scenariusza przytoczonego wyżej, w sprawach z współmałżonkiem przebywającym za granicą.

Aby uzyskać więcej informacji co do jakiejkolwiek kwestii związanej z rozpadem związku lub rozwodem, prosimy o kontakt z zespołem naszych prawników specjalizujących się w międzynarodowym prawie rozwodowym pod numerem 033 0107 0107 lub mailowo info@imd.co.uk

Kancelaria IMD Solicitors LLP ma biura w Londynie, Manchesterze oraz Birmingham.

Powyższy artykuł zawiera wyłącznie ogólne informacje i nie stanowi prawnej lub profesjonalnej porady. Proszę zauważyć również, że obecnie obowiązujące prawo mogło ulec zmianie od czasu publikacji tego artykułu.

Zobacz wszystkie artykuły

Zadzwoń teraz, aby omówić sprawę:

0330 107 0109
Poproś o telefon zwrotny Poniedziałek- Piątek 9.00-17.30