Centrum Doradztwa

Mar

Mity Na Temat Roszczeń O Zaniedbanie Kliniczne / Zaniedbanie Medyczne

Istnieją mity na temat roszczeń z tytułu zaniedbań medycznych, znanych również jako zaniedbań klinicznych. W Wielkiej Brytanii mamy dostęp do dobrej opieki medycznej. Większość lekarzy i medycznego personelu jest troskliwa i sumienna, jednak czasami zdarzają się błędy, których można byłoby uniknąć. Skutki błędu medycznego mogą czasami mieć poważne konsekwencje dla pacjenta i całej jego rodziny.

Uchylmy więc rąbka tajemnicy na temat tego, jak można badać przypadki zaniedbań klinicznych dla pacjenta i jego rodziny. Wystąpienie z roszczeniem może być zniechęcające, ponieważ między lekarzem a pacjentem istnieje relacja pełnego zaufania. Obowiązkiem Osoby opiekującej się pacjentem jest uważać, aby nie zrobić pacjentowi krzywdy.

Czym jest Zaniedbanie Kliniczne ? 

Do zaniedbania dochodzi, gdy lekarz naruszył swój obowiązek opieki, zapewniając leczenie poniżej standardu, jakiego oczekuje się od kogoś pełniącego obowiązki, na jego stanowisku. Pomyłka musi spowodować u Ciebie lub osobie Tobie bliskiej kontuzję i ból, których można byłoby uniknąć. Uraz może mieć charakter fizyczny i psychiczny. Ponadto, jeśli doznałeś urazu, możesz również ponieść stratę finansową, taką jak utrata pracy lub koszty opieki, ponieważ nie jesteś w stanie zadbać o siebie z powodu owego błędu medycznego. Czasami brak leczenia, opóźnione leczenie lub nieprawidłowe leczenie może skutkować takowym roszczeniem.

Po co ubiegać się o odszkodowanie, jeśli doszło do zaniedbania medycznego?

Dziedzina medycyny jest bardzo złożona, więc gdy zdarzają się błędy medyczne, konsekwencje mogą być poważne. Odszkodowanie nie przywraca osoby do miejsca, w którym znajdowała się przed popełnieniem błędu, ale może pomóc, ponieważ pieniądze zostaną przeznaczone na finansowanie wsparcia i opieki, której może potrzebować w wyniku zaniedbania medycznego.

Odszkodowanie pomoże pokryć koszty rehabilitacji, koszty opieki medycznej, a nawet koszty zakwaterowania, jeśli uraz jest tak poważny, że osoba poszkodowana musi dostosować swój dom. Nie jest możliwe uzyskanie odszkodowania za to, co mogło się wydarzyć w wyniku zaniedbania medycznego, ale można uzyskać odszkodowanie, jeżeli poszkodowany poniesie rzeczywistą stratę wynikającą  bezpośrednio jako skutek zaniedbania medycznego.

Jak udowodnić zaniedbanie medyczne?

Powód lub raczej prawni przedstawiciele Powoda (ofiary zaniedbania medycznego) będą musieli udowodnić, że lekarz naruszył swój obowiązek opieki, przy pomocy wspierającego i niezależnego eksperta medycznego. Ponadto, muszą oni również udowodnić związek przyczynowy. Konieczne jest udowodnienie, że lekarz nie tylko naruszył swój obowiązek opieki, ale w bezpośrednim wyniku tego naruszenia Powód doznał rzeczywistego urazu i straty, co jest znane jako udowodnienie przyczyny. Stosowany jest tak zwany test GDYBY NIE, w którym bez zaniedbania lub braku opieki ofiara nie doznałaby krzywdy. O ile Powód nie udowodni naruszenia obowiązku, a także związku przyczynowego, roszczenie nie zostanie uwzględnione. Czasami ofiara będzie w stanie udowodnić, że lekarz naruszył obowiązek opieki, ale jeśli nie może udowodnić, że poniosła stratę / krzywdę, nie uzyska odszkodowania, ponieważ w wyniku błędu medycznego nie poniesiono żadnej straty ani obrażenia.

Pacjenci często mogą czuć się rozczarowani, jeśli oferowane im  leczenie nie przynosi oczekiwanych skutków. Nie zawsze oznacza to jednak, że istnieje roszczenie z tytułu zaniedbania medycznego, ponieważ często, pewne procedury medyczne niosą ze sobą ryzyko, które powinno zostać wyjaśnione pacjentowi, na przykład przed rozpoczęciem zabiegu / leczenia.

Czy mogę złożyć roszczenie w dowolnym momencie?

Nie, istnieją ścisłe ograniczenia czasowe. Wyznaczony jest trzyletni termin limitacji, więc ofiara może dochodzić odszkodowania w ciągu 3 lat od daty zaniedbania medycznego lub trzech lat od dnia uzyskania wiadomości o zaniedbaniu, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza. W przypadku pokrzywdzonych dzieci okres trzech lat rozpoczyna się od ich 18  urodzin. Jeżeli poszkodowany umrze, to o ile zaniedbanie nie nastąpiło po terminie, tj. Poza terminem trzech lat, bieg przedawnienia liczy się od dnia śmierci. Odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji, jednak jeśli Ty, lub ktoś z Twoich bliskich podejrzewacie zaniedbanie medyczne, zawsze rozsądniej jest natychmiast skontaktować się z prawnikiem, który specjalizuje się w zaniedbaniach medycznych, aby mógł udzielić porady w sprawie daty limitacji.  

A jeśli lekarz, który wyrządził krzywdę, nie pracuje dla NHS, czy nadal mogę złożyć wniosek o odszkodowanie?

Wszyscy lekarze są i powinni być ubezpieczeni. Możesz domagać się rekompensaty za zaniedbanie medyczne wobec lekarza, który pracuje dla NHS lub nawet w prywatnym szpitalu. Jeśli roszczenie z tytułu zaniedbania medycznego dotyczy lekarza lub specjalisty pracującego dla NHS, zespół prawny NHS obroni lub zgodzi się rozstrzygnąć roszczenie z Twoimi przedstawicielami prawnymi. Jeśli z drugiej strony lekarz pracuje dla prywatnego szpitala, wówczas jego ubezpieczyciele zajmą się roszczeniem za pośrednictwem swojego zespołu prawnego. Ogólnie rzecz biorąc, obie strony spróbują zbadać i rozwiązać sprawę, ale czasami, jeśli roszczenie zostanie zakwestionowane, oba zespoły prawne będą ciężko pracować, aby udowodnić rację swoich klientów.

Przeciwko komu mogę rościć?

Roszczenia za zaniedbania medyczne, mogą być skierowane przeciwko każdemu lekarzowi lub specjaliście. Obejmuje to osoby zapewniające opiekę medyczną na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, takie jak lekarze pierwszego kontaktu i pielęgniarki, a także osoby pracujące w szpitalach NHS, a nawet w szpitalach prywatnych. Możesz na przykład wnieść roszczenie z tytułu zaniedbania medycznego przeciwko następującym rodzajom ekspertów:

 • Pielęgniarka
 • Pogotowie
 • Dentysta
 • Okulista
 • Lekarz każdej specializacji
 • Położna
 • Chirurg każdej specializacji

Istnieje wiele różnych specjalistów medycznych, przeciwko którym możesz wystąpić z roszczeniem.

W jakich rodzajach roszczeń z tytułu zaniedbań medycznych możemy Ci pomóc?

Możemy Ci pomóc w przypadku roszczeń z wielu dziedzin medycyny, takich jak:

 • Błędy Ortopedyczne
 • Błędy Pielęgniarskie
 • Błędy Lekarzy Pierwszego Kontaktu ( G. P.)
 • Błędy Oddziału Pogotowia
 • Błędy w wyniku Operacji Plastycznych
 • Błędy Onkologiczne / Urologiczne /Ginekologiczne
 • Błędy powstałe przy porodzie
 • Błędy Urazów Mózgu
 • Błędy Laryngologiczne
 • Odleżyny
 • Niedbała opieka nad osobami starszymi w domach opieki i domach opieki

To tylko przykłady tego typu przypadków, ale jest wielu lekarzy specjalistów oferujących inne rodzaje opieki medycznej i jeśli jest błąd medyczny, całkiem możliwe, że możesz mieć prawo do odszkodowania.

Czy dochodzenie roszczenia z tytułu zaniedbania medycznego może trwać latami?

Biorąc pod uwagę limitację czasową określoną przez prawo, Twoja sprawa powinna zostać zbadana i rozpatrzona w odpowiednim czasie. Czasami prosta sprawa, w której pozwany od razu przyznaje się do winy i zranienia, może zakończyć się w ciągu kilku miesięcy. Jeśli jednak sprawa jest złożona i wymaga ekspertów z różnych dziedzin, a roszczenie jest przedmiotem sporu, może to zająć kilka lat. Zwykle, gdy sprawa jest przedmiotem postępowania sądowego, sąd zapewnia, że obie strony prowadzą sprawę zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez sąd. Dawno minęły czasy, w których rozstrzyganie spraw zajmuje dziesięciolecia, chyba że dotyczy to na przykład dziecka, gdzie może upłynąć wiele lat, aby oszacować zakres szkód, jakie dziecko poniosło.

Jak moje odszkodowanie zostanie oszacowane?

Gdy obie strony osiągną porozumienie, na mocy którego zostanie ustalone, że lekarz naruszył obowiązek opieki, w wyniku czego Ty lub osoba Tobie bliska doznała rzeczywistej szkody i straty, prawnicy oszacują wysokość strat przy pomocy eksperta medycznego. Zatem w przypadku, gdy kręgosłup ofiary został uszkodzony w wyniku błędu medycznego skutkującego paraliżem, ofiara może nie być w stanie ponownie pracować. Wówczas poinstruowany ekspert specjalista od urazów kręgosłupa będzie poproszony o przedstawienie swoich rokowań w raporcie. Konieczne będzie również uzyskanie dowodów potwierdzających utratę przyszłych dochodów poprzez uzyskanie raportu od eksperta ds. Zatrudnienia.

Odszkodowania za ból i cierpienie określa się wówczas, gdy  udowodnieni się błąd oraz związek przyczynowy na podstawie opinii ekspertów medycznych z „odpowiedniej dziedziny”.

Odszkodowania za straty finansowe muszą zostać poparte przez tych ekspertów jako uzasadniona strata, wynikająca bezpośrednio z zaniedbania. Jeśli więc ktoś chce domagać się kosztów adaptacji  domu, aby dom był przystosowany dla poszkodowanego, to należy uzyskać kilka wycen takowych renowacji od na przykład firm budowlanych, można bowiem odzyskać tylko to, co zobaczy się  jako rozsądne i uczciwe.

Jeśli dochodzę roszczenia, czy automatycznie otrzymam odszkodowanie?

Nie ma automatycznego prawa do odszkodowania. Z pomocą swojego zespołu prawnego musisz udowodnić kilka rzeczy, a. że Twoja sprawa została wniesiona w terminie, b. że doszło do naruszenia obowiązku oraz c. gdyby nie zaniedbanie, nie doznałbyś obrażeń i strat, które zaistniały. Ponieważ zaniedbanie medyczne jest procesem  złożonym na każdym  jego etapie, istota i prospekt sprawy będzie musiała zostać oceniona ponownie w każdym momencie pojawienia się nowych dowodów. Silny przypadek może stać się słaby, a słaby argument można również wzmocnić w trakcie dalszego dochodzenia.

Jak mogę zapłacić za moją sprawę dotyczącą zaniedbania medycznego?

Większość prawników zaoferuje przyjęcie twojej sprawy, pod warunkiem, że sprawa ma merytoryczne podstawy lub uzasadnia dochodzenie na tak zwanej zasadzie umowy „no win no fee” z ochroną ubezpieczeniową w celu pokrycia pewnych kosztów, na przykład opłat za ekspertyzy.

Sposoby pokrycia kosztów prawnych w przypadku zaniedbań medycznych mogą być następujące:

 • Członkostwo w Związkach Zawodowych
 • Umowa „No win no fee” z  ochroną ubezpieczeniową
 • Legal aid- jest to dostępne tylko w przypadku poważnych urazów porodowych.

Więc co mam zrobić, jeśli uważam, że mam roszczenie?

W pierwszej chwili warto porozmawiać z prawnikiem specjalizującym się w zaniedbaniach klinicznych. Są firmy, które posiadają wyspecjalizowane zespoły prawników zajmujących się zaniedbaniami medycznymi. Wstępna rozmowa pomoże Ci zdecydować, co robić dalej.

W ciągu 12 miesięcy od domniemanego zaniedbania możesz wysłać pismo ze skargą do odpowiedniego szpitala lub innej winnej instytucji medycznej, prosząc o wyjaśnienie twoich obaw.

Jak może pomóc nasz Kancelaria?

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich ucierpieliście z powodu zaniedbania medycznego i chcielibyście porozmawiać z naszym zespołem ds. Zaniedbań medycznych, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 0330 107 0107 lub kontakt mailowy pod adresem info@imd.co.uk, a członek naszego zespołu umówi się na bezpłatną, niezobowiązującą i nieformalną rozmowę, aby sprawdzić, czy możemy Ci pomóc, a nawet wskazać, jakie masz opcje.

Podsumowując, większość ludzi jest przerażona perspektywą nawet narzekania, jeśli leczenie, które otrzymali, skutkuje urazem. Chociaż zaniedbanie medyczne jest skomplikowane, prawnik specjalista w dziedzinie zaniedbań medycznych powinien pomóc Ci w prowadzeniu sprawy od początku do końca z troską, profesjonalizmem i wrażliwością. Kiedy zajmujemy się ofiarami zaniedbań medycznych, bierzemy pod uwagę, jak trudne emocjonalnie i stresujące owe sytuacje mogą być dla  osoby poszkodowanej a także jej bliskich. Ważne jest więc wybieranie specjalistów z odpowiednim doświadczeniem i podejściem.

Powyższy artykuł zawiera jedynie podstawowe informacje i nie stanowi profesjonalnej lub prawnej porady. Prosimy mieć również na uwadze, że zasady prawne, o których mowa w artykule, mogły ulec zmianie od czasu jego publikacji.

Dane Wydawcy

Opublikowane przez: Daxa Patel

Partner, Adwokat

Zaniedbania Medyczne

IMD Solicitors LLP

Zobacz wszystkie artykuły

Zadzwoń teraz, aby omówić sprawę:

0330 107 0109
Poproś o telefon zwrotny Poniedziałek- Piątek 9.00-17.30