Centrum Doradztwa

Poradnik prawa karnego
Mar

Nowe wytyczne w sprawie kar za przestępstwa związane z okrucieństwem wobec dzieci

1 stycznia 2019 r. Rada ds. Wyroków (Sentencing Council)   opublikowała nowe wytyczne dotyczące kar dotyczących okrucieństwa wobec dzieci. Wytyczne obejmują następujące przestępstwa:

  • okrucieństwo wobec dziecka;
  • spowodowanie lub pozwolenie dziecku umrzeć lub doznać poważną krzywdę fizyczną; oraz
  • brak ochrony w stosunku do dziewczynek przed ryzykiem okaleczenia żeńskich narządów płciowych (FGM).

Należy zauważyć, że sprawy wniesione przed 1 stycznia 2019  mogą podlegać wyżej  przedstawionym wytycznym , jeżeli wyrok ma mieć miejsce po 1 stycznia 2019 r.

Sędzia, Mrs Justice Maura McGowan, członek Rady ds. Wyroków (Sentencing Council), powiedziała:

“Przestępstwa związane z okrucieństwem wobec dziecka są bardzo różne. Mogą one dotyczyć jednorazowego zaniedbania opieki, które może narazić dziecko na ryzyko celowego okrucieństwa prowadzącego do poważnych obrażeń, a nawet śmierci. Nowe wytyczne będą pomocne w zagwarantowaniu kary odzwierciedlającej to, co zrobił sprawca i w jakim stopniu zaszkodził dziecku. Wskazują  one,  na przykład, że poważne przestępstwa lub wielokrotne przypadki okrucieństwa zawsze powinny być rozpatrywane w najwyższym wymiarze kary . Wytyczne będą także wspomagać wyroki w przypadkach, gdy sprawca również był ofiarą z ręki innej osoby “.

Wytyczne nie będą miały zastosowania do wszystkich przestępstw dotyczących wyrządzenia krzywdy dziecku. Gdy osoba jest ścigana za przestępstwo związane z krzywdzeniem dziecka, zarzuty dotyczące popełnienia przestępstwa będą zależały od okoliczności sprawy. Ważne jest, aby odróżniać przestępstwa rozpatrywane według  nowych wytycznych  od innych przestępstw, takich jak napaść, zabójstwo czy morderstwo. Istnieje możliwość oskarżenia jednej osoby o napaść na dziecko oraz postawienie zarzutów drugiej osobie, która pozwoliła na dokonanie ciężkiej krzywdy fizycznej.

Gdzie takie sprawy będą rozpatrywane  i jaki jest maksymalny wyrok skazujący?

Przestępstwa te są często bardzo złożone i dlatego wytyczne mają pomóc sądom w skutecznej ocenie każdej sprawy, która ma miejsce przed Sądem Magistrackim (Magistrates Court) lub Koronnym (Crown Court). Przestępstwo okrucieństwa wobec dziecka może być rozpatrywane w różnych aspektach , co oznacza, że ​​może być sądzone przed Sądem  Magistrackim lub w Koronnym, w zależności od wagi sprawy, z uwzględnieniem, iż poważne przestępstwa będą rozpatrywane w sądzie Koronnym ,w celu skazania lub przeprowadzenia procesu, jeżeli pozwany nie przyznaje się do winy. Pozostałe przestępstwa rozpatrywane w ramach nowych wytycznych, a mianowicie spowodowanie lub pozwolenie dziecku na śmierć lub cierpienie z powodu poważnej krzywdy fizycznej i niezapewnienie ochrony dziewczynkom przed ryzykiem okaleczenia żeńskich narządów płciowych (FGM),podlegają oskarżeniu, co oznacza, że ​​będą one automatycznie kierowane do Sądu Koronnego, ponieważ są one zbyt poważne, aby mogły być rozpatrywane przez Sądy Magistrackie. Maksymalna kara za spowodowanie lub pozwolenie na śmierć dziecka wynosi 14 lat pozbawienia wolności.

Komu zostaną postawione zarzuty?

Niektórzy z tych, którzy zostali oskarżeni o co najmniej jedno z powyższych przestępstw, mogą być niekompetentnymi rodzicami, podczas gdy inni mogą celowo wyrządzić krzywdę dziecku lub dzieciom znajdującym się pod ich opieką. Ważne jest, aby pamiętać, że przestępstwa związane z okrucieństwem wobec dzieci obejmują nie tylko rodziców, ale także innych opiekunów, którzy zostawiają dzieci w domu bez opieki, zaniedbują je lub narażają na ryzyko złego traktowania oraz  przemocy, które mogą prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

Nowe wytyczne sprawiają, że rodzicowi bądź opiekunowi mogą zostać postawione zarzuty, jeśli nie jest w stanie ochronić dziecka przed złym traktowaniem lub przemocą ze strony innego członka rodziny, bądź osoby z najbliższego otoczenia.

Nowe okoliczności obciążające

Ponadto, wytyczne wprowadziły również nowe okoliczności obciążające, w momencie gdy sprawca próbuje obwinić inne osoby o popełnienie przestępstwa, którego się dopuścił . Jest to spowodowane faktem, że bardzo często jeden z rodziców/opiekunów stara się zrzucić winę na drugiego rodzica/opiekuna w celu uniknięcia postępowania. Dodatkowe czynniki obciążające, które zostały wprowadzone, to sytuacja, w której sprawca ponosi odpowiedzialność zawodową za ofiarę. Dotyczy to na przykład przypadków, w których sprawcą był nauczyciel lub trener sportowy. Odpowiedzialność za przestępstwo będzie wyższa w takich przypadkach. Innym czynnikiem obciążającym jest sytuacja, gdy popełnienie przestępstwa było pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

W jaki sposób doradcy IMD mogą pomóc

Nasz zespół ekspertów z zakresu prawa karnego będzie w stanie w pełni zweryfikować Państwa sprawę oraz udzielić  szczegółowych porad dotyczących dowodów i możliwej drogi obrony. Możemy reprezentować Państwa na posterunku policji, jeśli dochodzenie w sprawie  jest w toku, a jeśli zostaną postawione zarzuty, będziemy mogli w pełni przygotować Państwa sprawa na postepowanie sądowe. Ważne jest, aby zasięgnąć porady, gdy tylko zostaną poinformowani Państwo o prowadzonym śledztwie.

Jeśli chcieliby Państwo  porozmawiać o swojej sprawie z jednym z naszych ekspertów prawnych, prosimy o kontakt numerem 0333 358 3062 lub info@imd.co.uk.

Pełne wytyczne dotyczące kary można znaleźć pod następującym linkiem:  www.sentencingcouncil.org.uk

Zobacz wszystkie artykuły

Zadzwoń teraz, aby omówić sprawę:

0330 107 0109
Poproś o telefon zwrotny Poniedziałek- Piątek 9.00-17.30