Centrum Doradztwa

Jul

Opieka onkologiczna a pandemia

Wszyscy chcielibyśmy żyć długo i nie chorować, jednak wiemy, że rak jest bardzo powszechny. Z pewnością znamy kogoś chorego na raka w naszym otoczeniu.

Jak zatem wpłynie pandemia na opiekę onkologiczną i długość życia chorych na raka?

W dawnych czasach średnia długość życia była znacznie krótsza niż obecnie. Warunki pracy były złe, a medycyna mniej zaawansowana, ale teraz nasza średnia długość życia wzrosła, podobnie jak również wzrosła ilość problemów zdrowotnych związanych z naszym „nowoczesnym”, siedzącym trybem życia. Spodziewamy się, że będziemy żyć dłużej, ale mamy też wiele problemów zdrowotnych.

Średnia długość życia może stać się problemem, jeśli pacjenci z rakiem nie otrzymają na czas diagnozy oraz leczenia. Ich ogólne rokowanie może być zagrożone, a nawet mogą umrzeć, jeśli choroba rozwinie się do stadium, w którym nie będzie można jej leczyć.

NHS ma obecnie największą liczbę osób oczekujących na opiekę przez ponad 12 miesięcy w trybie innym niż pilny, co pogarsza sytuację z uwagi presję na NHS spowodowaną koniecznością przekierowania zasobów na opiekę nad pacjentami z koronawirusem.

Styl życia i choroby współistniejące mogą mieć wpływ na oczekiwaną długość życia, podobnie jak opieka medyczna i leczenie w odpowiednim czasie. Oczekiwana długość życia zależy od wieku, demografii, chorób wrodzonych, czynników społeczno-ekonomicznych, a także wcześniej istniejących problemów zdrowotnych. Jednak teraz mamy wpływ pandemii przede wszystkim na opiekę nad rakiem.

W ostatnich miesiącach widzieliśmy wiele nagłówków wiadomości, takich jak:

  • Dłuższa niż kiedykolwiek lista oczekujących pacjentów NHS na opiekę i leczenie
  • 5 milionów lub więcej czeka na leczenie NHS dłużej niż rok
  • Odkładanie opieki nad pacjentami chorymi na raka, aby uporać się z pacjentami z Covid
  • Operacja raka odwołana, ponieważ Covid opóźnia opiekę NHS

W porównaniu z poprzednimi latami, od początku pandemii mniej osób było zgłaszanych do leczenia raka lub z podejrzeniem raka ze względu na presję na nasz system opieki zdrowotnej.

Chociaż docenia się, że szpitale były w trybie bojowym od początku pandemii, nadal musimy brać pod uwagę wyzwania, przed którymi staną pacjenci, jeśli ich wynik pogorszy się z powodu pandemii, co jest bardzo prawdopodobnym scenariuszem, zwłaszcza jeśli było to spowodowane opóźnieniem w diagnostyce i leczeniu.

Mamy do czynienia z błędną diagnozą roszczeń związanych z rakiem, gdy istniały stracone możliwości zbadania podejrzenia nowotworu. Stanowi to potencjalne zaniedbanie. Widzimy wpływ, jaki to ma na pacjentów i ich bliskich. Sytuacja opóźnionej diagnozy i opóźnionego leczenia pacjentów onkologicznych z powodu pandemii jest na innym poziomie, choć potencjalnie rezultat końcowy jest taki sam.

Popularne nowotwory obejmują raka szyjki macicy, okrężnicy, piersi i płuc, ale istnieje wiele innych nowotworów, które, jeśli nie zostaną zdiagnozowane wcześniej, mogą zmienić ogólny wynik leczenia. Mamy na myśli tutaj jakość życia i szanse remisji.

Czy można rozważyć roszczenie dla tych pacjentów z tytułu opóźnionej opieki podczas pandemii, a jeśli tak, to kto byłby odpowiedzialny?

Potencjalnie NHS Trust, Public Health England, NHS England lub rząd.

W jakim stopniu pacjenci mogą udowodnić naruszenie obowiązku opieki i przyczynową stratę, gdy powodem, dla którego nie mogli mieć wizyty lekarskiej  wcześniej, jest zaangażowanie zasobów NHS w radzenie sobie z pandemią? Jaka prawdopodobna obrona może być zaoferowana? Możliwą obroną może być to, że szpitale i lekarze pierwszego kontaktu znaleźli się pod ogromną presją podczas pandemii koronawirusa, a personel musiał zostać przeniesiony do opieki nad pacjentami z Covid. Siła robocza i zasoby były tak napięte, że nie można było zapewnić pacjentom wizyt wcześniej. Jednak nie jest to pociechą dla rodziny, powiedzmy, młodej kobiety, która zgłosiła guzek w piersi i ostatecznie umiera na raka piersi, ponieważ nastąpiło opóźnienie w diagnozie i leczeniu.

Sądy mogą niechętnie obwiniać szpitale i lekarzy rodzinnych z powodu nietypowych nacisków wywieranych na nich podczas sytuacji kryzysowej, jednak mamy do czynienia z prawdziwym życiem i nie będzie to pocieszeniem dla rodzin, które straciły ukochaną osobę.

Mówimy ludziom, którzy czekają na wizytę i cierpią z powodu schorzeń, by nie cierpieli w milczeniu. Należy uzyskać pomoc medyczną. Możesz również porozmawiać z prawnikiem specjalizującym się w zaniedbaniach klinicznych. Nikt nie chce nikogo obwiniać za pandemię i jej wpływ, ale jeśli zaistniały jakieś błędy i cierpiałeś, warto porozmawiać z kimś, kto może być w stanie pomóc.

Powyższy artykuł zawiera jedynie podstawowe informacje i nie stanowi profesjonalnej lub prawnej porady. Prosimy mieć również na uwadze, że zasady prawne, o których mowa w artykule, mogły ulec zmianie od czasu jego publikacji.

Dane Wydawcy

Opublikowane przez: Daxa Patel

Partner, Adwokat

Zaniedbania Medyczne

IMD Solicitors LLP

Zobacz wszystkie artykuły

Zadzwoń teraz, aby omówić sprawę:

0330 107 0109
Poproś o telefon zwrotny Poniedziałek- Piątek 9.00-17.30