Centrum Doradztwa

Planowanie podatkowe dla Twojego spadku
Feb

Planowanie podatkowe dla Twojego spadku

Planowanie jak rozstrzygnąć kwestie aktywów w sposób efektywny podatkowo jest bardzo ważnym, ale potencjalnie skomplikowanym zadaniem. Coraz więcej posiadłości będzie podlegać podatkowi spadkowemu (IHT) od śmierci właściciela, dlatego jest to bardzo istotne, aby zastanowić się, w jaki sposób można sporządzić testament, aby zmniejszyć kwotę podatku, który zostanie pobrany z posiadłości po śmierci, dzięki czemu bliscy otrzymają więcej pieniędzy.

Możesz także rozważyć, czy robić prezenty za życia w celu zminimalizowania zobowiązania IHT, ale niestety w konsekwencji to podnosi inne kwestie podatkowe. Iwona Durlak, testamenty, usługi powiernicze oraz prawnik zajmujący się planowaniem nieruchomości z IMD Solicitors w Londyn, Manchester i Birminghm,, wyjaśnia co należy brać pod uwagę przy planowaniu spadku, jeśli planujesz zminimalizować swóe płatności podatkowe.

Czemu w tym momencie powinienem myśleć o podatku?

Pułap IHT dla osoby fizycznej wynosi 325,000£ (znany również jako pasmo zerowe), więc jeśli wartość Twojego majątku jest większa niż w momencie Twojej śmierci, to wartość Twojego majątku przekraczającego 325,000£ funtów może być opodatkowana w wysokości 40 procent. Większość nieruchomości przekroczy ten próg, szczególnie biorąc pod uwagę gwałtowny wzrost cen nieruchomości w ostatnich latach.

Jak mój testament może obniżyć IHT?

Możesz wykorzystać różne dostępne ulgi i zwolnienia podatkowe w celu obniżenia wysokości podatku w momencie śmierci:

  • Współmałżonkowie i partnerzy cywilni: darowizny przekazane twojemu współmałżonkowi, czy też partnerowi, są zwolnione z podatku IHT, a co za tym idzie wartość dowolnej własności lub udziału we własności darowanej, nie będą brane pod uwagę w rozliczeniu podatku IHT;
  • Zbywalny zakres stopy zerowej: jeśli przeżyjesz współmałżonka lub partnera, podstawowy próg dostępny dla twojego majątku może zostać zwiększony o procent progu niewykorzystanego w chwili śmierci. Na przykład John zmarł pozostawiając majątek wart 600 000 £. Zostawił 130,000 £ swojemu synowi, a żona Johna odziedziczyła równowagę. Wykorzystano tylko 130 000 funtów z progu 325 000 funtów, więc niewykorzystane 60 procent (130 000 funtów to 40 procent z 325,000 funtów) można przelać na własność żony. Po jej śmierci całkowity próg IHT wyniesie 520 000 £ (325 000 £ plus 195 000 £);
  • Oprocentowanie mieszkaniowe: Zniżka jest dostępna, jeśli zostawisz jedną nieruchomość mieszkalną swoim bezpośrednim potomkom krwi, takim jak twoje naturalne dzieci i wnuki. Obecnie wynosi 125 000 £, co daje wzrost o 25 000 £ każdego roku do 175 000 £ w 2020/2021. Jeśli posiadasz więcej niż jedną nieruchomość mieszkalną, twoi wykonawcy wytypują, który z nich zostanie zakwalifikowany;
  • Organizacje charytatywne: darowizny wykonane na rzecz organizacji charytatywnych i partii politycznych w Wielkiej Brytanii są zwolnione z podatku IHT; oraz;
  • Powiernictwo testamentu: starannie skonstruowany testament może ochronić spadkobiercę przed poniesieniem kosztów, związanych z Możesz zapisać pieniądze oraz majątek swoim beneficjentom zgodnie z określonymi życzeniami. Na przykład, aby sfinansować edukację lub jako depozyt na nieruchomość.Jak inaczej mogę zmniejszyć swoje zobowiązania podatkowe?
  • Jeśli pozwalają na to fundusze, rozważ możliwość przekazania kilku darowizn w ciągu swojego życia, aby zmniejszyć wartość majątku i potencjalną odpowiedzialność IHT w przypadku śmierci. Możesz je przekazać dowolnym osobom, a kwota wolna od podatku to 250 funtów. Łączna liczba takich darowizn w skali roku, nie może przekroczyć kwoty 3000 funtów. Możesz przekazać 3 000 funtów  pojedynczej osobie bez konieczności odprowadzenia podatku IHT (lub, jeśli wolisz, po 1000 funtów na głowę, przypadku 3 osób);
  • Możesz również rozważyć przekazanie darowizny, inaczej określaną jako “transfer odpłatny “. Chociaż może wystąpić konieczność odprowadzenia podatku IHT to, jeśli umrzesz w ciągu siedmiu lat od przekazania darowizny, potencjalny podatek będzie spadać z roku na rok, aż do momentu, w którym po siedmiu latach nie będzie mieć już znaczenia;
  • Kolejne ulgi i zwolnienia mogą zostać przyznane z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego oraz w przypadku wspólnego użytkowania nieruchomości;

Czy istnieją inne rodzaje zobowiązań podatkowych?

Planowanie podatkowe w przypadku dziedziczenia musi uwzględniać inne zobowiązania, w szczególności podatek od zysków kapitałowych (CGT), który może być pułapką dla nieostrożnych. Co ważne, zobowiązanie CGT znika w momencie śmierci, ale może pojawić się, w przypadku dużych jednorazowych darowizn na całe życie.

Darowizna posiadłości (innej niż twój główny dom) lub kosztownego dzieła sztuki może spowodować nałożenie podatku CGT, w związku ze wzrostem wartości od czasu jego nabycia. Oznacza to, że podczas gdy dożywotni prezent zmniejszyłby odpowiedzialność IHT w przypadku śmierci, może również spowodować natychmiastowe naliczenie podatku CGT, gdy darowizna zostanie dokonana. Musisz dokładnie rozważyć, czy będzie to dla ciebie opłacalne, by przekazać darowiznę dożywotnią i zapłacić rachunek CGT teraz, czy ująć ją w testamencie i oszczędzić IHT po śmierci.

Należy nie zapominać, iż z testamentu mogą wyniknąć obowiązki podatkowe, ponieważ dochód z funduszu powierniczego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Jest to bardzo złożona dziedzina prawa, tak więc najlepszym wyjściem będzie skonsultowanie się ze prawnikiem specjalizującym się w planowaniu podatku od spadków.

W celu poznania szczegółów, prosimy o kontakt z Iwona Durlak specjalistą w dziedzinie Testamenty i Prawo Spadkowe pod numerem 0333 358 3062 lub przez email info@imd.co.uk. IMD Solicitors posiada swoje biura w Londyn, Manchester i Birmingham.

Niniejszy artykuł służy jedynie celom informacyjnym i nie powinien być traktowany jako oficjalna bądź profesjonalna porada. Prosimy mieć na względzie ewentualne zmiany w prawie, które mogły nastąpić od momentu jego publikacji.

Zobacz wszystkie artykuły

Zadzwoń teraz, aby omówić sprawę:

0330 107 0109
Poproś o telefon zwrotny Poniedziałek- Piątek 9.00-17.30