Centrum Doradztwa

Podważanie zasadności testamentu
May

Podważanie zasadności testamentu twojego krewnego, który został sporządzony pod naciskiem

Każdy z nas ma prawo sporządzić testament, na mocy którego przekaże swoje pieniądze oraz nieruchomości dowolnej osobie bądź instytucji. Co począć, gdy decyzje dotyczące spadku zostały podjęte pod naciskiem innej osoby? Czy krewni mogą podważyć zasadność testamentu, jeśli są przekonani, że został on sporządzony pod przymusem?

Możliwość podjęcia działań prawnych zależy od okoliczności, Iwona Durlak, specjalista do spraw sporów cywilnych z firmy IMD Solicitors w Londyn, Manchester i Birmingham wyjaśnia:

„Podważenie zasadności testamentu na podstawie wywarcia presji jest jak najbardziej możliwe. Jednakże tylko w przypadku dysponowania dowodami na brak uzasadnionych powodów, dla których twój krewny wyraził swoją ostatnią wolę w dany sposób”.

Iwona Durlak

Gromadzenie niezbędnych dowodów może okazać się karkołomnym zadaniem. Z reguły, wywieranie presji, na podatne na nią osoby, odbywa się za zamkniętymi drzwiami. W wielu przypadkach nacisk jest powodowany przez członków rodziny, bliskich znajomych lub opiekunów. Konieczne jest dokładne przyjrzenie się zaistniałym okolicznościom i znalezienie czegoś, co mogłoby wskazywać, że działania i decyzje zmarłego były kontrolowane.

Zasięgnięcie porady u prawnika z doświadczeniem w dziedzinie kwestionowania testamentów może nakierować twoją uwagę na podejrzane aspekty, takie jak zawarcie mało prawdopodobnej relacji przyjacielskiej, lub zmiany w sposobie życia krewnego, spowodowane przez osobę, która ma otrzymać znaczącą część majątku.

Każdy przypadek jest inny, nie mniej jednak rzeczy, które mogą zwrócić uwagę sądu powinny zawierać dowody na to, że twój krewny:

  • przechodził osłabienie lub chorował w czasie, gdy testament został sporządzony, przez co był bardziej podatny na manipulację;
  • mimo wcześniejszych rozmów, sporządził testament znacznie różniący się od spodziewanego;
  • sporządził nowy testament, na mocy którego przekazał korzyści osobie, którą niedawno poznał, od której stał się zależny, i której nie uwzględniał we wcześniejszym testamencie
  • wprowadził zmiany do istniejącego testamentu znacząco zwiększając czyjś przydział, tym samym działając na szkodę innych osób, którym obiecano równy podział;
  • samodzielnie sporządził testament, bez korzystania z pomocy adwokata; lub
  • podpisał testament w obecności świadka, który najbardziej na nim skorzysta, włączając w to osobę podejrzaną o wywieranie presji.

Aby sędzia pozytywnie rozpatrzył twój wniosek potrzeba niezbitych dowodów, świadczących o tym, że twój krewny sporządził testament w warunkach, które wywarły na niego presje, przyćmiewając jego własny osąd i wolę.

Jest to twardy orzech do zgryzienia, aczkolwiek nie jest to sprawa beznadziejna. Twój prawnik rozważy, czy są jakiekolwiek inne możliwości udowodnienia zasadności twojego powództwa. Taki dowód może stanowić fakt, że twój krewny nie był świadom, ani nie pochwalał postanowień zawartych w jego testamencie, mogą to potwierdzić wyniki testów medycznych, takie jak badanie wzroku, które wykluczyłoby zdolność do zapoznania się z treścią testamentu. Innym sposobem jest udowodnienie, że twój krewny był zbyt ograniczony umysłowo, by podejmować świadome decyzje w czasie podpisania umowy, co powinno uczynić ją nieważną.

Niezależnie od twoich możliwości, ważne jest, aby niezwłocznie zasięgnąć porady prawnej, ponieważ możliwość złożenia wniosku o podważenie zasadności testamentu podlega ograniczeniom czasowym.

Profesjonalny prawnik pomoże ci w podjęciu wszystkich kroków mających na celu zabezpieczenie twojego interesu, włączając w to wniesienie wniosku o restrykcję do Rejestru Spadkowego, co uniemożliwi twoim krewnym ściągnięcie swoich należności, zanim twoje obawy nie zostaną odpowiednio rozpatrzone.

Jeśli potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu spadkowej dysputy, prosimy skontaktować się z naszym ekspertem do spraw sporów spadkowych, Iwona Durlak, pod numerem telefonu 0333 358 3056 lub pod adresem e-mail info@imd.co.uk, by uzyskać profesjonalną pomoc.

Niniejszy artykuł służy jedynie celom informacyjnym i nie powinien być traktowany jako prawna bądź profesjonalna porada. Prosimy mieć na uwadze ewentualne zmiany w prawie, które mogły

Zobacz wszystkie artykuły

Zadzwoń teraz, aby omówić sprawę:

0330 107 0109
Poproś o telefon zwrotny Poniedziałek- Piątek 9.00-17.30