Centrum Doradztwa

Jun

Podział emerytury w postępowaniu rozwodowym

Częścią separacji i procesu rozwodowego jest podział majątku, w którym dąży się do podzielenia środków w taki sposób, aby umożliwiło to utworzenie dwóch gospodarstw domowych.   

‘Podział rzeczy takich jak gotówka, oszczędności, czy dom rodzinny są przeważnie stosunkowo proste,’ mówi Iwona Durlak, ekspertka z zakresu prawa rodzinnego w biurze IMD Solicitors w Londynie. ‘Dla porównania, emerytury są jednak najbardziej skomplikowaną i najczęściej przeoczaną częścią podziału majątku.’

Emerytury podlegają podziałowi na takich samych zasadach jak inne dobra wchodzące w skład majątku rozwodzącego się małżeństwa. Przydzielona część emerytury nie zostanie co prawda przekazana natychmiastowo, ale może mimo wszystko stanowić źródło korzyści w dłuższej perspektywie. Ponadto, istnieje wiele rodzajów świadczeń emerytalnych, które charakteryzują się różną metodą obliczania wysokości Twojej emerytury.  

Kluczową różnicę stanowi tutaj to czy świadczenie jest definiowane na podstawie składki (np. prywatny fundusz emerytalny, do którego wpłacana jest co miesiąc stała kwota), czy na podstawie innego programu (np. świadczenie emerytalne oparte na wynagrodzeniu końcowym), których wysokość obliczana jest przy użyciu formuły uwzględniającej historię zarobkową danej osoby, a także jej wiek oraz lata pracy – zamiast bycia uzależnionym od bezpośrednich wypłat z wcześniej zrobionej inwestycji.

Alternatywnie, doświadczeni inwestorzy lub właściciele spółek mogą korzystać z samodzielnie opłacanego funduszu emerytalnego SIPP (ang. Self-Invested Personal Pension) lub małego samodzielnie zarządzanego funduszu emerytalnego SSAS (ang. Small Self-Administered Scheme), do którego zaliczyć można zbiór dóbr takich jak nieruchomości komercyjne, własność obszarów leśnych, akcje oraz inwestycje biznesowe.

Jak najbardziej możliwe jest to, aby obie osoby w związku były uprawnione do skorzystania z funduszu emerytalnego o identycznej wielkości, ale o różnej wysokości wypłat miesięcznych, nawet jeśli pracują w sektorze publicznym.

Wycena emerytury

Punktem wyjścia podczas wyliczania wysokości swojej emerytury jest skontaktowanie się z instytucją tę emeryturę świadczącą z prośbą o wycenę aktualnej wartości zgromadzonych w Twoim imieniu funduszy. Każdy przysługujący Ci fundusz emerytalny będzie tutaj wymagał wystosowania oddzielnej prośby. Jest to bardzo prosty proces, w którym zwykły telefon do instytucji zajmującej się Twoją emeryturą powinien być zupełnie wystarczający. Powinieneś ostatecznie otrzymać pisemną wycenę swojej emerytury (lub ocenę wysokości ekwiwalentnej wartości zgromadzonych funduszy w gotówce – ang. CEV), w której będziesz mógł znaleźć informacje co do ogólnej kwoty jak i wysokości miesięcznych wypłat na jakie możesz liczyć w przyszłości.

W przypadku większości prywatnych funduszy taka wycena powinna być z reguły wystarczającym źródłem informacji. Jednakże sprawa wygląda dużo bardziej skomplikowanie w odniesieniu do wcześniej wspomnianych już funduszy SIPP, SSAS oraz świadczeń związanych z pracą w sektorze publicznym czy wojsku.

CEV może być w takich sytuacjach niewystarczającym i niedokładnym źródłem informacji na temat wysokości tych konkretnych typów świadczeń emerytalnych. Nie jest to jednak skutkiem jakiegokolwiek błędu, a raczej bezpośrednią konsekwencją stosowania innej metody obliczania wysokości tych funduszy, w związku z którą CEV może zawierać kwotę zaniżoną.

Kwota podana w CEV może być niższa niż w rzeczywistości z kilku powodów zarysowanych w poniższych scenariuszach:

  • Jeśli dane świadczenie jest obliczane na podstawie liczby lat pracy małżonka, to różnice mogą być w niektórych przypadkach ogromne. Przykładowo, w sytuacji w której żona byłaby policjantką w czynnej służbie z 24 latami i 364 dniami stażu pracy, to wysokość jej emerytury podana przez instytucję nią świadczącą w CEV to £250,000. Jednakże, już 24 godziny później, kiedy jej staż pracy osiągnie długość 25 lat, emerytura ta może mieć już wysokość £350,000.
  • W sytuacjach w których do wysokości funduszu emerytalnego zaliczane są również nieruchomości, podawana kwota może ulegać zmianom w zależności od tego czy właściciel posiada zezwolenie na budowę. Jeden hektar ziemi może mieć obecnie wartość £20,000, ale dołączenie do niego zezwolenia na budowę elektrowni słonecznej lub parku biznesowego może zwiększyć wartość tej ziemi nawet dziesięciokrotnie.

Korzyść płynąca z wyceny aktuarialnej

Aktuariusz będzie w stanie zapewnić dokładną wycenę Twojego funduszu emerytalnego oraz wysokości miesięcznych wypłat przysługujących Ci w przyszłości. Niestety koszt zamówienia takiego raportu u aktuariusza nie należy do najniższych, co bardzo często odstrasza pary uważające, że korzyści płynące z takiego raportu nie są wystarczające aby usprawiedliwić tak duży wydatek. 

Należy pamiętać jednak że, tak jak w jednym z powyższych przykładów, rzeczywista wysokość emerytury może znacznie przewyższać nasze oczekiwania.

Czy mogę ubiegać się o część emerytury, która jest już wypłacana?

Tak!  To że Twojemu współmałżonkowi jest już wypłacana emerytura nie oznacza tego, że nie możesz ubiegać się o otrzymanie jej części. W takim przypadku może być jednak konieczne uzyskanie raportu aktuariusza, który zostanie użyty podczas wyliczania odpowiedniego podziału procentowego tejże emerytury.

Co z emeryturami państwowymi?

W niektórych przypadkach możliwe jest uzyskanie nakazu sądowego upoważniającego do pobierania części emerytury państwowej Twojego partnera/partnerki – szczególnie jeśli druga ze stron sama nie spełnia wymagań dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne National Insurance, w związku z czym nie przysługuje jej pełna emerytura państwowa.

Rekompensata

Czasami bardziej opłacalne może być pozostawienie emerytury nietkniętą i skupienie się w zamian na uzyskaniu wyższej rekompensaty ogólnej.

Takie podejście może być bardziej opłacalne np. jeśli jedna osoba zarabia na tyle mało aby nie móc liczyć na uzyskanie kredytu na dom. Jeśli osoba zarabiająca więcej ma też zgromadzoną pokaźną sumę na swoim funduszu emerytalnym, to może ona preferować zachowanie całości swojej emerytury i w zamian być bardziej skłonna zaproponować Ci wypłatę wyższej rekompensaty ogólnej. Należy pamiętać jednocześnie, że emerytur i innych rodzajów dóbr nie można porównywać na zasadzie funt za funt.

Jak widać, obliczanie wysokości emerytury może być dość skomplikowane, ale należy pamiętać o tym, że stabilna sytuacja finansowa po przekroczeniu pewnego wieku jest niezwykle ważna. Stąd też zachęcamy do zasięgnięcia porady u prawnika, który będzie w stanie wyjaśnić Ci cały proces z uwzględnieniem szczegółów.

FW celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Iwoną Durlak z naszego zespołu prawa rodzinnego pod numerem 033 0107 0107 lub drogą mailową i.durlak@imd.co.uk.  IMD Solicitors LLP ma biura w Londynie, Manchesterze I Birmingham.

Powyższy artykuł zawiera jedynie ogólne informacje i nie stanowi porady prawnej. Prosimy mieć również na uwadze, że odpowiednie przepisy mogły ulec zmianie od czasu jego publikacji.

Zobacz wszystkie artykuły

Zadzwoń teraz, aby omówić sprawę:

0330 107 0109
Poproś o telefon zwrotny Poniedziałek- Piątek 9.00-17.30