Centrum Doradztwa

Sep

Poradnik – Co powinien wiedzieć każdy pracodawca w Wielkiej Brytanii?

Każdemu naszemu klientowi, który zatrudnia własnych pracowników, życzymy aby posiadał tę wiedzę, którą Ty uzyskasz w ciągu trzech minut jakie potrzebne będą na przeczytanie poniższego artykułu. Informacje w nim zawarte pozwoliłyby wielu pracodawcom na uniknięcie problemów związanych z prawem pracy jakie napotkali na swojej drodze. W jaki sposób można to zrobić? Po prostu poprzez utrzymywanie (prawnego) porządku.

Lepiej zapobiegać niż leczyć.

Szanujemy Twój czas i dlatego też zachęcamy do zapoznania się z treścią tego artykułu. Mamy nadzieję, że rzuci on nieco światła na to jak mógłbyś podchodzić do wymogów narzuconych przez prawo brytyjskie i jak upewnić się że je spełniasz. Dowiesz się również jakie rozwiązania jest Ci w stanie zaproponować nasza kancelaria.

Proszę nam wierzyć, pomogliśmy setkom pracodawców, firmom zarówno małym jak i dużym, i z naszego doświadczenia wynika że czas oraz pieniądze zainwestowane w upewnienie się że odpowiednie wymogi prawne są spełniane na bieżąco uchroni Cię przed koniecznością ponoszenia większych kosztów w przyszłości. Sprawa, nawet ta wygrana, wiąże się z kosztami sięgającymi nawet kilku tysięcy funtów, które muszą zostać poniesione aby możliwa była próba obronienia Twojego stanowiska przed Trybunałem Pracy.

Podjęcie jakich działań chcielibyśmy Ci doradzić?

Jak podręcznik pracowniczy może zaoszczędzić Twój czas i pieniądze?

Faktem jest, że niewiele informacji musi zostać podanych pracownikowi w formie pisemnej (tzw. pisemne oświadczenie o warunkach zatrudnienia), niektóre mogą być po prostu umieszczone w podręczniku lub innym stosunkowo łatwo dostępnym dokumencie tego typu.

Brak istnienia regulacji prawnych, które narzuciłyby pracodawcom konieczność wprowadzania podręczników pracowniczych, nie jest jednak jednoznaczny z tym że posiadanie takowego jest wyłącznie zbędnym luksusem, bez którego łatwo można się obejść. Zapewnienie swoim pracownikom łatwego dostępu do dokumentu tego rodzaju jest sprawdzonym rozwiązaniem, które w przejrzysty sposób określa oczekiwania wobec tych pracowników, zasady postępowania jakich muszą przestrzegać, a także prawa oraz obowiązki regulujące ich relacje zarówno z Tobą (pracodawcą) jak i innymi pracownikami.

Podręcznik pracowniczy ma szansę uchronienia Twojej firmy przed różnego rodzaju konfliktami i sporami z zakresu prawa pracy poprzez uporządkowanie procedur postępowania w konkretnych sytuacjach i określonych okolicznościach. Może on być również użyty jako dowód (np. w sądzie) świadczący o tym, że jesteś pracodawcą postępującym w sposób uzasadniony oraz pracodawcą, który stosuje się do odpowiednich wymogów prawnych i zasad.

Wymagania oraz rekomendacje.

Istnieje prawny wymóg posiadania przejrzystych procedur dyscyplinarnych, procedur składania skarg, udzielania informacji dotyczących emerytur, chyba że jest to zawarte w odpowiednich postanowieniach w umowie o pracę, oraz polityki zdrowia i bezpieczeństwa, jeśli zatrudniasz 5, lub więcej, pracowników.

Procedura dyscyplinarna jest formalnym sposobem pracodawcy na poradzenie sobie z nieakceptowalnym zachowaniem i jakością pracy pracowników. Procedura składania skarg jest z kolei sposobem rozwiązywania przez pracodawcę problemów zgłoszonych do niego przez pracowników.

Obie z nich podlegają regulacjom ACAS (usługi doradcze, koncyliacyjne i arbitrażowe), które zawierają wskazówki co do tego jak wyżej wspomniane procedury powinny wyglądać. Musisz zdawać sobie sprawę z tego, że w przypadku sporu sądowego możliwe jest, że będziesz musiał wypłacić swojemu pracownikowi wyższą rekompensatę tylko ze względu na to że bezzasadnie nie stosowałeś się do regulacji ACAS. W sprawach tego rodzaju Trybunał Pracy jest upoważniony do zwiększenia rekompensaty nawet o 25%!

Co prawda nie ma takiego obowiązku, ale zdecydowanie zalecamy zawarcie w podręczniku pracowniczym informacji o nieobecności wywołanej chorobą, chyba że procedury jej dotyczące zostały wcześniej opisane w umowie o pracę. Przydatne może okazać się również ustalenie wymagań co do zgłaszania takiej nieobecności, dostarczania zaświadczeń o niezdolności do wykonywania obowiązków z powodu choroby i otrzymywania wynagrodzenia w czasie choroby. Dodatkowo, celem pokazania swojej determinacji w przeciwdziałaniu dyskryminacji, warto może być wprowadzić politykę równych szans określającą zasady selekcji i rekrutacji. Co więcej, zaleca się przygotowanie wewnętrznej polityki antymobbingowej, która będzie zawierała wytyczne co do działań jakie może podjąć pracownik dotknięty takimi niedopuszczalnymi zachowaniami. Na koniec, co niemniej ważne, polityka prywatności zgodnie z wymaganiami RODO, o których na pewno słyszałeś/aś już wcześniej.

Rozwiązania wspomniane powyżej są wyłącznie przykładami tego co możesz lub powinieneś wprowadzić w swojej firmie, w zależności od rodzaju prowadzonej przez Ciebie działalności (np. sprzedawca żywności wymaga nieco innej ochronny od firmy budowlanej).

Przeważnie po odbyciu pierwszej rozmowy z jednym z naszych specjalistów z zakresu prawa pracy, będziemy w stanie doradzić Ci co do standardowych dokumentów oraz procedur które należało będzie przygotować na potrzeby Twojej firmy.

Co możemy zaoferować Ci już teraz?

Nasz nowy produkt. IMD Employer Protect.

Niezależnie od tego czy jesteś właścicielem małej, średniej, czy dużej wielkości przedsiębiorstwa, jeśli tylko zatrudniasz co najmniej jedną osobę, to musisz stosować się do regulacji brytyjskiego prawa pracy. Oczywiście bardzo chętnie pomożemy Ci w tej kwestii. W końcu prawo jest naszą specjalnością. Ty natomiast dzięki naszej pomocy będziesz mógł skupić się na innych niecierpiących zwłoki sprawach.

Po licznych konsultacjach z naszymi klientami, wewnętrznymi ekspertami oraz partnerami, stworzyliśmy nasz nowy produkt – IMD Employer Protect. Usługa ta zawiera:

  1. Audyt (‘ocena stanu obecnego’) – przegląd Twoich obecnych praktyk i rozwiązań związanych z HR i zatrudnianiem pracowników, wykonywany aby lepiej zrozumieć Twoją działalności oraz aby upewnić się że dokumenty wewnętrzne, a także sposób ich zaimplementowania w Twojej firmie, są zgodne z przepisami. 
  2. Fachowa porada (ciągłe wsparcie i dialog) – bezpośredni dostęp do nieograniczonej ilości porad od zespołu naszych prawników i wykwalifikowanych radców prawnych specjalizujących się w prawie pracy, którzy zapewnią Ci najlepszej jakości doradztwo prawne niezależnie od pytania jakie im zadasz.
  3. Polisa ubezpieczeniowa (zabezpieczenie finansowe) –  współpracujemy z agentami oraz towarzystwami ubezpieczeniowymi, chcąc zapewnić Ci dostęp do jak najlepszej opcji finansowania Twojej sprawy.
  4. Łatwy w użytkowaniu system HR – zapewniamy dostęp do systemu HR, który umożliwia efektywne zarządzanie nieobecnościami, wnioskami urlopowymi itp. Twoich pracowników.

W ramach oferowanej przez nas usługi przygotujemy standardowe umowy o pracę dla Twoich pracowników oraz podręcznik pracowniczy zawierający szczegóły wszystkich odpowiednich procedur. Oczywiście jesteśmy do Twojej dyspozycji jeśli tylko będziesz potrzebował pomocy z wprowadzeniem zmian lub rozbudowaniem dokumentów.

Jeśli tylko masz jakieś pytania dotyczące kwestii związanych z prawem pracy lub oferowanymi przez nas produktami, to prosimy o kontakt pod numerem 0330 107 0107 lub drogą mailową na business@imd.co.uk

Powyższy artykuł zawiera wyłącznie ogólne informacje i nie stanowi prawnej lub profesjonalnej porady. Proszę zauważyć również, że obecnie obowiązujące prawo mogło ulec zmianie od czasu publikacji tego artykułu.

Zobacz wszystkie artykuły

Zadzwoń teraz, aby omówić sprawę:

0330 107 0109
Poproś o telefon zwrotny Poniedziałek- Piątek 9.00-17.30