Centrum Doradztwa

Spór cywilny o dostęp do ziemi
Mar

Problemy z wejściem na teren nieruchomości sąsiada w celu naprawy własnej nieruchomości

Istnieje wiele powodów, dla których możesz potrzebować dostępu do ziemi sąsiada, na przykład w celu naprawy lub konserwacji swojej nieruchomości. Niestety, może wiązać się to z trudnościami. Jak dowiedzieć się i co zrobić, jeżeli Twoja prośba o dostęp zostanie odrzucona?  Ogólna zasada mówi, że aby przejść na nieruchomość innej osoby, potrzebujesz jej zgody, ale są wyjątki, na podstawie których uzyskanie zgody może okazać się problematyczne. Prawnik zajmujący się sporami dotyczącymi nieruchomości wyjaśni Twoją pozycję w tej sprawie i przeprowadzi Cię przez proces uzyskiwania dostępu, którego potrzebujesz. Może również pomóc, próbując zaangażować sąsiada w konstruktywne dyskusje, aby znaleźć rozwiązanie.

Ekspert ds. rozstrzygania sporów dotyczących nieruchomości Olexandr Kyrychenko,  adwokat w IMD Solicitors , przedstawia krótki zarys dostępnych opcji i wyjaśnia, w jaki sposób prawnik może pomóc, aby uniknąć niepotrzebnych kłótni z sąsiadami i spokojnie przeprowadzić Cię przez całą procedurę.

“Problemy z sąsiadami muszą być traktowane ostrożnie, aby uniknąć wymknięcia się tej sytuacji spod kontroli. Musisz zachować spokój i podejść do rzeczy racjonalnie, nawet jeśli uważasz, że twój sąsiad bardzo ci przeszkadza. Może to być trudne, szczególnie tam, gdzie napięcia między sąsiadami są poważne. ”

Rozmawiając z prawnikiem ds. sporów dotyczących nieruchomości, możesz uzyskać jasny obraz swoich praw i sposobów dostępnych w celu uzyskania satysfakcjonującego Cię rozwiązania. Może on także pomóc w przygotowaniu pisma do Twojego sąsiada, aby przekonać go do zmiany zdania, jak i skierować Cię do niezależnego mediatora, a jeśli wszystko inne zawiedzie, zwrócić się do sądu w Twoim imieniu, abyś mógł ubiegać się o nakaz zmuszający Twojego sąsiada do zgody.

Poniżej znajdują się możliwe scenariusze oraz dostępne rozwiązania, które mogą okazać się pomoce w Twojej sytuacji.

Opcja 1: egzekwowanie praw dostępu, które mogą znaleźć się w dokumentach stanowiących dowód własności

Bardzo często egzekwowane są prawa do dostępu do ziemi sąsiada zawarte w dokumentach własności do twojej nieruchomości, znane jako twoje tytułowe dowody własności. To będzie pierwsza rzecz, którą sprawdzi twój prawnik..

Opcja 2: Dostęp zgodnie z ustawą o sąsiadujących ziemiach

Jeśli w dokumentach stanowiących dowód własności nie ma żadnych praw dostępu, ustawa o dostępie do ziemi sąsiadującej z 1992 r. [ang. Access to Neighbouring Land Act 1992] może okazać się pomocna, jednak jedynie wtedy, kiedy czynność, którą chcesz przeprowadzić, jest niezbędna do zachowania Twojej nieruchomości..

Aby zakwalifikować się do podjęcia prac konserwatorskich, zwykle musisz wykazać, że potrzebujesz uzyskać dostęp w celu:

  • konserwacji, naprawienia lub odnowienia Twojej posiadłości lub innej części nieruchomości;
  • wyczyszczenia, naprawienia lub odnowienia odpływu, kanalizacji, rury lub kabli;
  • wypełniania lub usunięcia rowu; lub
  • leczenia, wycinania, przewracania, usuwania lub zamieniania żywopłotu, drzew, krzewów lub innych roślin rosnących, które mają lub mogą uschnąć lub ulec uszkodzeniu, są niebezpieczne dla ludzi lub niepewnie zakorzenione.

Jeżeli sąd wyrazi zgodę na dostęp, wówczas może nałożyć ścisłe warunki na to, co wolno Ci zrobić, w jakich godzinach może być uzyskany dostęp oraz w jakim czasie należy ukończyć roboty. Możesz również zostać poproszony o wypłatę odszkodowania dla sąsiada.

Wniosek o udzielenie dostępu może zostać odrzucony, jeżeli sąd uzna, że sąsiad spotkałby się z niedopuszczalną ingerencją lub zakłóceniem w korzystaniu z ziemi lub w innej formie nadmiernej niedogodności. Twój doradca prawny będzie mógł przewidzieć, z jakim prawdopodobieństwem takie argumenty zostaną przytoczone i pomoże w znalezieniu odpowiednich zmian, co do ingerencji na ziemi sąsiada.

Opcja 3: Ustawa o ścianie wspólnej dla dwóch sąsiednich budynków

Jeśli praca, którą chcesz przeprowadzić, będzie miała wpływ na ścianę lub inną część dzieloną między Tobą a Twoim sąsiadem, prawdopodobnie zastosowanie będzie miała ustawa o ścianie wspólnej dla dwóch sąsiednich budynków z 1996 roku [ang. Party Wall etc. Act 1996]. Chociaż to nie zapewni Ci prawa dostępu do ziemi Twojego sąsiada, da Ci prawo do wykonywania prac na wspólnych strukturach, pod warunkiem, że spełniasz wymagania ustawy. Obejmują one przekazanie sąsiadowi dokładnego pisemnego zawiadomienia o pracach, które zamierzasz przeprowadzić, czy wyrażenie zgody na wyznaczenie geodety, co może okazać się konieczne, jeśli Twój sąsiad zignoruje zawiadomienie lub wniesie sprzeciw, a Ty zgodzisz się na spełnienie wszelkich warunków, które geodeta uzna, że są niezbędne do zapewnienia sąsiada, że jego własność nie zostanie uszkodzona.

Prawnik może pomóc w spełnieniu wszystkich obowiązujących wymagań i zapewnić, że nie podejmiesz żadnych działań, które mogłyby naruszyć warunki ustawy, co z kolei mogłoby skutkować odpowiedzialnością przed sądem i w konsekwencji nakazem zaprzestania prac lub wypłacenia sąsiadom odpowiedniego odszkodowania.

Wnioski

Może być to dla Ciebie trudność, gdy nie wiesz, jakie kroki podjąć, a potrzebujesz uzyskać dostęp do ziemi sąsiada, na co on nie wyraża zgody. Istnieją jednak kroki, które możesz podjąć, aby znaleźć rozwiązanie, a Twoje szanse na uzyskanie pomyślnego wyniku zostaną znacznie zwiększone dzięki podjęciu decyzji o zasięgnięciu specjalistycznej porady prawnej.

W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z Olexandr Kyrychenko na 0333 358 3062 lub info@imd.co.uk, który chętnie udzieli pomocy.

Zobacz wszystkie artykuły

Zadzwoń teraz, aby omówić sprawę:

0330 107 0109
Poproś o telefon zwrotny Poniedziałek- Piątek 9.00-17.30