Centrum Doradztwa

Apr

Przeprowadzka z dziećmi po separacji

Jedne z najważniejszych ustaleń w trakcie rozwodu bądź separacji będą miały wpływ na twoje dzieci. Życie wszystkich domowników już nie będzie wyglądać tak samo, pojawią się znaczące zmiany, a być może również konieczność przeprowadzki. Koszty życia w obecnym miejscu mogą zwyczajnie cię przerosnąć lub po prostu zapragniesz mieszkać bliżej rodziny i przyjaciół, którzy zapewnią dodatkowe wsparcie tobie i twojemu dziecku. Niezależnie od powodów, które tobą kierują, najlepiej jest zasięgnąć porady prawnej dotyczącej istniejących możliwości. Melissa Cunningham ekspert do spraw prawa rodzinnego z firmy IMD Solicitors wyjaśni wstępne kwestie, dotyczące przeprowadzki.

‘Jeśli zastanawiasz się nad przeprowadzką, razem ze swoim dzieckiem, za granicę lub tylko w ramach terytorium danego kraju, musisz dokładnie przemyśleć, jak twoje dziecko zdoła zaadoptować się do życia w nowym środowisku. ‘

Melissa Cunningham

Musisz rozważyć, u którego lekarza rodzinnego oraz dentysty zostanie zarejestrowane, do jakich kółek zainteresowań będzie przynależeć, w jakich dodatkowych zajęciach weźmie udział i co najważniejsze, gdzie będziecie mieszkać i kto będzie pod ręką, by pomóc przy dziecku w razie potrzeby. Zastanów się na wyborem odpowiedniej szkoły. Dowiedz się, czy przeprowadzka w chwili obecnej nie będzie kolidować z edukacją oraz ewentualnymi egzaminami. Jeśli przeprowadzasz się z małym dzieckiem do nie-anglojęzycznego kraju, twój były partner może obawiać się, że powstanie bariera językowa między nim i jego pociechą. Lekcje języka angielskiego lub uczęszczanie do międzynarodowej szkoły są w stanie zapewnić dodatkowe wsparcie w takich sytuacjach.

Prócz wyżej wspomnianych aspektów, bardzo ważne jest to, w jaki sposób twój były partner będzie mógł podtrzymać relację z waszym dzieckiem. Sąd musi się upewnić, czy twoja przeprowadzka nie jest motywowana chęcią utrudnienia kontaktu z dzieckiem.

Koniecznie opracuj sposób na komunikację, jeśli zamierzasz wyprowadzić się daleko, gdzie regularny, bezpośredni kontakt nie będzie wchodził w grę. W tym wypadku warto skorzystać z nowoczesnej technologii. Nic nie zastąpi kontaktu w cztery oczy, nie mniej jednak video-rozmowy znacznie ułatwią podtrzymanie pośredniego, regularnego kontaktu, o wiele skuteczniej od tradycyjnych połączeń głosowych. Wiadomości graficzne również powinny być brane pod uwagę, przesyłanie zdjęć samego dziecka, jak i również jego ostatnich prac szkolnych pomogą twojemu ekspartnerowi nawiązać więź z dzieckiem.

Jednakże musisz również rozważyć możliwości bezpośredniego kontaktu w cztery oczy. Fizyczny kontakt z drugim rodzicem jest niezwykle ważny dla dziecka. Trzeba wziąć pod uwagę koszty oraz metodę podróży, która ze stron za to zapłaci oraz kto będzie towarzyszył twojemu dziecku (jeśli zajdzie taka potrzeba). Bezpośrednie połączenie kolejowe lub przelot samolotem mogą znacznie ułatwić organizację oraz obniżyć koszty. Warto ustalić dokładne miejsce spotkania. Jeśli z ustaleń wynika, że twój były partner przybędzie do twojego nowego miejsca zamieszkania, dowiedz się, czy w pobliżu znajduje się przystępne cenowo miejsce, gdzie będzie mógł przebywać z dzieckiem w czasie wizyty.

Gdy po ustaleniu powyższych szczegółów, nadal uważasz, że przeprowadzka to najlepsze wyjście, konieczna będzie rozmowa z eks-partnerem w celu uzyskania zgody. Jeśli na twoim byłym partnerze spoczywa odpowiedzialność rodzicielska i nie wyrazi zgody na przeprowadzkę, konieczna będzie konsultacja z prawnikiem. Adwokat ustali, jakie prawa przysługują drugiemu z rodziców oraz stosowność i wymagania, dotyczące mediacji w zachodzących okolicznościach.

W przypadku, gdy decydujesz się na wyprowadzkę poza granice Wielkiej Brytanii, czyli na tak zwaną relokację zewnętrzną, na którą twój były partner nie wyraża zgody, konieczne będzie wystąpienie do sądu z wnioskiem o postanowienie dotyczące kwestii szczegółowej. Jeśli niniejsza procedura zostanie pominięta, może to nieść za sobą poważne konsekwencje, a nawet doprowadzić do wszczęcia dochodzenia sądowego w sprawie uprowadzenia małoletniego.  

Jeśli zamierzasz przeprowadzić się w granicach Wielkiej Brytanii, czyli dokonać tak zwanej relokacji wewnętrznej, twój były partner może wyrazić sprzeciw, występując do sądu z wnioskiem o zakaz wykonywania przez rodzica odpowiednich czynności bez zgody sądu. Taki wniosek może zostać rozpatrzony pozytywnie, a co za tym idzie, nie będziesz mieć możliwości przeprowadzenia się. Nie mniej jednak masz prawo odpowiedzieć na taką decyzję, składając swój własny wniosek o wydanie postanowienia dotyczącego kwestii szczegółowej.

Niezależnie od tego, czy twój przypadek dotyczy relokacji wewnętrznej, czy też zewnętrznej, wydanie przez sąd postanowienia dotyczącego kwestii szczegółowej na twoją korzyść, umożliwi ci dokonanie przeprowadzki zgodnie z literą prawa. W obydwu przypadkach prawo stawia dobro dziecka na pierwszym miejscu. Melissa Cunningham radzi „Im wcześniej poznasz swoje prawa i obowiązki w tym zakresie, tym bardziej efektywne będą twoje działania. Sąd będzie musiał się upewnić, czy twoja decyzja była dobrze przemyślana oraz, czy leży ona w najlepszym interesie dziecka. Ponadto będą brane pod uwagę wszystkie aspekty dotyczące wpływu przeprowadzki na twoje dziecko, włączając w to możliwości kontaktu z drugim rodzicem.”
Równie ważnym aspektem dla sądu, aczkolwiek nie decydującym, będzie wpływ środowiska domowego na dziecko, w którym jest ono zmuszone do życia z nieszczęśliwym rodzicem, pragnącym mieszkać w innym miejscu. W zależności od wieku dziecka sąd może wziąć pod uwagę jego życzenia oraz odczucia dotyczące zaistniałej sytuacji.
Wszystkie sprawy zostaną rozpatrzone w świetle zaistniałych faktów. Nie mniej jednak warto zasięgnąć porady prawnej już na samym wstępie, aby uniknąć konfrontacji sądowej w ostatniej chwili, która mogłaby znacznie opóźnić twoją przeprowadzkę, a nawet ją uniemożliwić.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy skontaktować się z Melissa Cunningham w Prawo rodzinne zespole pod numerem 0333 358 3056 lub poprzez e-mail info@imd.co.uk. IMD Solicitors posiada biura w
Londyn, Manchester i Birmingham.

Zobacz wszystkie artykuły