Centrum Doradztwa

Sep

Roszczenia o zaniedbania medyczne oraz wyrażanie pozwolenia w zakresie położnictwa i opiece położniczej

Wyrażenie zgody na zabiegi w położnictwie i opiece położniczej wiąże się z praktycznymi i prawdziwymi wyzwaniami życiowymi, często narażając placówki szpitala na roszczenia z tytułu zaniedbań klinicznych i pozostawiając matki z poczuciem braku kontroli nad tym, co stało się z nimi i ich dziećmi.

W praktyce może istnieć jednak wiele sprzeczności. Sądy powiedzą, że pacjenci powinni mieć wystarczająco dużo czasu na zastanowienie się, na co wyrażają zgodę, ale to, co dzieje się w praktyce, może wyglądać inaczej. Widzimy przypadki, w których kobiety są zabierane do porodu, a proces uzyskiwania zgody jest bardzo przyspieszony.

Duży nacisk kładzie się na opiekę skoncentrowaną na pacjencie. Jakie więc czynniki weźmie pod uwagę Sąd, gdy matka powie, że nie wiedziała na co się zgadzała lub nie wyraziła zgody na konkretny zabieg w związku z narodzinami jej dziecka?

Podejmowanie rozmowy na temat ryzyka i korzyści bezpośrednio przed planowanym zabiegiem, często w tym samym dniu lub nawet na godzinę przed zabiegiem, nie jest oczywiście idealnym momentem. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli planowany zabieg nie jest pilny, dyskusja na temat wyrażenia zgody musi się odbyć z dużym wyprzedzeniem.

Podstawową zasadą jest to, że dyskusja na temat zgody musi zająć wystarczająco dużo czasu, ponieważ matka potrzebuje czasu na rozważenie tego, na co wyraża zgodę i potrzebuje czasu, aby zrozumieć ryzyko i korzyści związane z każdym planowanym zabiegiem, a także powinna zapoznać się z opcjami dotyczącymi alternatywnych procedur.

W sytuacji, gdy matka mówi, że nie wyraziłaby zgody na zabieg, gdyby nie fakt, że została poproszona o zgodę w ostatniej chwili, musimy zapytać, czy zespół położniczy zrobił wszystko, aby przeprowadzić odpowiednią dyskusję z matką w stosownym czasie i w odpowiedni sposób?

Realia społeczne i psychologiczne sprawiają, że pacjentom trudniej jest kwestionować to, co im się mówi. Pacjenci na ogół ufają temu, co mówią im osoby opiekujące się nimi. Jednak pacjent potrzebuje czasu na rozważenie, czy istnieją rozsądne alternatywy zabiegu.  

Lekarz ma obowiązek odpowiednio wyjaśnić pacjentowi, na co wyraża zgodę.

Działamy dla wielu klientów, których pierwszym językiem nie jest angielski. Dla nich stanowi to dodatkowe wyzwanie i potrzebę zapewnienia nie tylko wystarczającej ilości czasu na rozważenie tego, na co wyrażają zgodę, ale również konieczne jest, aby pacjent miał pomoc odpowiedniego i kompetentnego tłumacza, by uniknąć nieporozumień i ewentualnych sporów sądowych w przyszłości.

Często mamy do czynienia z przypadkami, w których matka straciła dziecko z powodu urodzenia martwego dziecka lub dziecko rodzi się z długotrwałymi problemami zdrowotnymi. Czasem matka może powiedzieć, że gdyby wiedziała o ryzyku związanym z przeprowadzonym zabiegiem, mogłaby odmówić zabiegu. W tym miejscu musimy przyjrzeć się procesowi wyrażania zgody.

Naszą rolą jako praktyków zaniedbań klinicznych w takich przypadkach jest pytanie, kiedy matka wyraziła zgodę i czy otrzymała wszystkie informacje o ryzyku materialnym i alternatywnym leczeniu?

Czy miała wystarczająco dużo czasu, aby zrozumieć, na co się zgadzała? Czy rozumiała ryzyko i korzyści? Co ważniejsze, czy wyraziła świadomą zgodę? Kto uzyskiwał zgodę? Czy zadbano o to, by matka została poinformowana o ryzyku i korzyściach płynących z zabiegu w jej własnym języku i w momencie gdy była w stanie zrozumieć sens przekazanych jej informacji?

W takich przypadkach rezultaty mogą przyczynić się do wielu lat cierpień psychicznych matki, a także ojca w sytuacji, kiedy tracą dziecko lub dziecko się rodzi, ale jakość życia dziecka jest zagrożona z powodu przeprowadzonego zabiegu.

Proces uzyskiwania zgody to coś więcej, niż tylko wypowiedzenie lub podpisanie formularza zgody, to dialog między lekarzem a pacjentem.

Bariera językowa nie może być pretekstem do nieuzyskania świadomej zgody. Jest przypadek związany z dyskusją między matką z ograniczonym angielskim i położną. Jej dziecko ciągle płakało, a położnej zabrało 20 minut wyjaśnienie ze wsparciem koleżanki matki, która tłumaczyła. Po rozmowie matka i dziecko zostały wypisane, ale dziecko nadal płakało, więc ojciec szukał dalszej pomocy medycznej. Dziecko ostatecznie zmarło z powodu urazu mózgu.

Zajmujemy się również przypadkami zgody na znieczulenia zewnątrzoponowe. Takie znieczulenie często podaje się na prośbę mamy. Odpowiednie plany leczenia bólu powinny obejmować omówienie dostępnych opcji. To samo dotyczy cesarskiego cięcia. Jeśli zgoda będzie wyrażona podczas porodu, matka będzie wyczerpana i może nie mieć szansy pełnego zrozumienia, na co się zgadza. To może pozostawić wiele pytań, czy była w wystarczająco dobrym stanie psychicznym do świadomego wyrażenia zgody.

Proces zgody jest również procesem spersonalizowanym, dostosowanym do pacjentki, która może być w stanie słuchać tylko między skurczami i prawdopodobnie będzie zmęczona.

Nasza rada, o co kobiety powinny pytać, gdy są w ciąży

Zadawaj pytania podczas wizyty położnej, lekarza rodzinnego i położnika. Upewnij się, że na długo przed porodem odbyła się dyskusja dostosowana do Ciebie, aby mieć czas na zrozumienie zagrożeń i korzyści dla potencjalnych wyników i sytuacji podczas porodu. Jeśli angielski nie jest Twoim pierwszym językiem, upewnij się, że zostało to odnotowane przez osoby odpowiedzialne za Twoją sprawę, abyś podczas dyskusji na temat opcji i zgody zrozumiała, na co dokładnie wyrażasz zgodę.

Podsumowując, poród pochwowy jest zwykle preferowaną metodą porodu, ale jeśli nie jest to wykonalne, należy przedyskutować inne alternatywne opcje w ciągu 9 miesięcy, aby matka wyraziła świadomą zgodę po zrozumieniu ryzyka i korzyści. W ten sposób jest lepiej poinformowana i ma pewną kontrolę. Również zespół położniczy nie jest narażony na spory sądowe w kwestii wyrażania zgody.

Powyższy artykuł zawiera jedynie podstawowe informacje i nie stanowi profesjonalnej lub prawnej porady. Prosimy mieć również na uwadze, że zasady prawne, o których mowa w artykule, mogły ulec zmianie od czasu jego publikacji.

Dane Wydawcy

Opublikowane przez: Daxa Patel

Partner, Adwokat

Zaniedbania Medyczne

IMD Solicitors LLP

Zobacz wszystkie artykuły

Zadzwoń teraz, aby omówić sprawę:

0330 107 0109
Poproś o telefon zwrotny Poniedziałek- Piątek 9.00-17.30