Centrum Doradztwa

Rozwiązywanie dzielących sporów poza sadem
May

Rozwiązywanie sporu granicznego bez występowania do sądu

Właściciele domów odnoszący wrażenie, iż granica ich posiadłości nie przebiega w miejscu, w którym powinna, lub twierdzący, iż dobudówka sąsiada wykracza poza ustaloną już granicę, mogą wystąpić do sądu z wnioskiem o wydanie decyzji w tej sprawie. Na ogół, jest to możliwe, jeśli posiadasz ubezpieczenie od kosztów obsługi prawnej, nie mniej jednak czasami nakaz sądowy staje się jedyną drogą do wstrzymania ewentualnych prac budowlanych.

Odnosząc się do słów Olexandr Kyrychenko , prawnika z firmy IMD Solicitors w Londyn, Manchester i Birmingham, w większości przypadków, dla właścicieli domów o wiele lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z procedury opracowanej przez Rejestr Gruntów Jej Wysokości (HM Land Registry), który przekazuje sprawy do trybunału składającego się ze specjalistów. „Ta metoda jest nie tylko o wiele szybsza, ale również znacznie tańsza, a ponadto gwarantuje bezpośrednią aktualizację oficjalnych wpisów w Rejestrze Gruntów HM”.

Najczęstsze przyczyny sporów granicznych dotyczących nieruchomości mieszkalnych

Do sporów granicznych najczęściej dochodzi w przypadku zmiany właściciela posiadłości lub gdy istniejący właściciel pragnie rozbudować, lub poszerzyć swój dom.

Spory również pojawiają się gdy:

  • ogrodzenie, żywopłoty lub granice zostają wymienione lub przesunięte;
  • okazała dobudówka wykracza poza ustaloną granicę (tak zwane „przekroczenie”),
  • właściciele pragną rozbudować swoją posiadłość o parking lub przestrzeń składową

Korzyści płynące z porady prawnej

Przed podjęciem jakichkolwiek działań, skorzystaj z bezstronnej porady, udzielonej przez wyspecjalizowanego prawnika, aby określić mocne punkty twojego roszczenia i obnażyć słabości stanowiska sąsiada, dzięki czemu określenie prawdopodobieństwa powodzenia stanie się możliwe.

Jeśli jesteś pewien, że granica nie znajduje się tam, gdzie być powinna, koniecznie będzie ustalenie:

  • kto ją przesunął lub przekroczył?
  • jak doszło do tej zmiany?
  • kiedy do tego doszło? Jeśli na twojej posiadłości przebywali mieszkańcy, gdy doszło do zajścia, to czy ktoś zaprotestował w owym czasie?
  • czy był ku temu uzasadniony powód? Na przykład, mogło dojść do ustnej zgody lub zawarcia umowy przez poprzednich właścicieli, lub mieszkańców posiadłości.

Nasi prawnicy pomogą ci pozyskać plany geodezyjne, przeszłe wpisy oraz inne cenne dowody, włączając w to zlecenie geodecie nakreślenia szczegółowych planów ze wszystkimi pomiarami. Te dowody staną się kluczowe w przypadku wystąpienia z roszczeniami do sądu lub trybunału.

Opcje rozwiązania sporu granicznego

Czasami, w zależności od okoliczności, korzystniej jest podejść do sprawy pragmatycznie i zaoferować sąsiadowi rekompensatę pieniężną za ziemię, będącą przedmiotem sporu. Na przykład, jeśli zamierzasz wykonać dobudówkę, możesz to uznać za część kosztu inwestycji. Twój prawnik jest w stanie wystąpić w roli pośrednika, aby upewnić się, czy negocjacje przyniosą zadowalające korzyści.

List od prawnika, specjalizującego się w prawie majątkowym mógłby zagrać na twoją korzyść już na samym wstępie. Każda, ewentualna ugoda znajdzie swoje odbicie w akcie przekazującym odpowiednią działkę ziemi, co będzie musiało zostać zarejestrowane w Rejestrze Gruntów HM, aby poprawnie wyznaczyć poszerzenie nowej, lub uzgodnionej granicy.

Rejestr Gruntów oferuje proces rozwiązywania dysput dotyczących granic, nie mniej jednak będziesz potrzebować porady prawnika, aby zoptymalizować swoje szanse na powodzenie. Gdy sąsiad podważy twoje roszczenie, sprawa zostanie skierowana do Komisji Pierwszej Instancji, w celu znalezienia rozwiązania. Perspektywa odniesienia sukcesu będzie o wiele lepsza, jeśli twoja rozprawa zostanie odpowiednio i gruntownie przygotowana przez eksperta w dziedzinie prawa majątkowego, dokładającego wszelkich starań, aby wniosek skierowany do Rejestru Gruntów był zgodny z ustanowionymi standardami. Twój adwokat również pomoże wybrać radcę prawnego do reprezentowania ciebie w czasie przesłuchania. Główną zaletą rozprawy w trybunale są niższe nakłady finansowe, a także brak odpowiedzialności majątkowej za koszty sąsiada w razie przegranej sprawy, w przypadku gdy twoje działania były uzasadnione. W porównaniu do rozprawy sądowej są to o wiele korzystniejsze warunki.

Ponadto, twój prawnik doradzi ci w sprawie wysuwania lub akceptacji ofert rozwiązujących spór, zanim dojdzie do przesłuchania, a także zapewni odpowiednią ochronę przed poniesieniem wysokich kosztów.

W celu uzyskania porady odnośnie do sporów związanych z twoim domem lub działką prosimy o kontakt z prawnikiem Olexandr Kyrychenko z firmy IMD Solicitors pod numerem telefonu 0333 358 3056, lub poprzez e-mail pod adresem info@imd.co.uk

Treści niniejszego artykułu są przeznaczone do ogólnych celów informacyjnych. Czytelnicy nie powinni podejmować działań na podstawie informacji w nim zawartych, należy zasięgnąć profesjonalnej porady, biorąc pod uwagę własne, określone okoliczności.

Zobacz wszystkie artykuły

Zadzwoń teraz, aby omówić sprawę:

0330 107 0109
Poproś o telefon zwrotny Poniedziałek- Piątek 9.00-17.30