0333 358 3056
(Stawka za połączenie lokalne)

Centrum Doradztwa

Jan

Spory oraz decyzje, dotyczące twoich dzieci

Jeśli obecnie żyjesz w separacji lub jesteś po rozwodzie, to prawdopodobnie między tobą a byłym partnerem wystąpi konieczność zawarcia porozumienia, odnośnie do tego, z kim zamieszkają dzieci oraz, jak często będą widywać się z drugim rodzicem. Jednakże tego rodzaju umowa nie rozwiązuje wielu, zasadniczych kwestii, które często pozostają przysłowiowym ziarnem niezgody. Dotyczy to między innymi sytuacji, w których planowana jest przeprowadzka, a druga strona nie wyraża na to zgody. Tego typu problemy powinny być konsultowane z prawnikiem rodzinnym, gdy tylko się pojawią.

Melissa Cunningham, prawnik rodzinny z firmy IMD Solicitors w Londyn, Manchester i Birmingham wyjaśni szczegóły.

Nieporozumienia związane z dziećmi

W większości przypadków każdy z rodziców ma prawa rodzicielskie, co w praktyce oznacza, że zarówno matka, jak i ojciec mają obowiązek podejmowania najważniejszych decyzji, dotyczących wychowania, edukacji oraz opieki nad dziećmi. Nawet, jeśli partnerzy żyją nadal razem, często dochodzi do sporów natury rodzicielskiej, a sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdy następuje separacja. Konflikty rodzicielskie najczęściej dotyczą następujących aspektów:

 • zmiana miejsca zamieszkania w granicach Wielkiej Brytanii lub poza jej granicami
 • wyjazd wakacyjny z dziećmi
 • zmiana nazwiska
 • szkoła i edukacja, w szczególności kwestie dotyczące nauki religii
 • opieka medyczna
 • wychowanie w wierze
 • utrudnianie kontaktu z dzieckiem

Jak osiągnąć porozumienie

Jeśli nie możesz dojść do porozumienia z ex-partnerem, najlepiej jest niezwłocznie skonsultować się ze swoim prawnikiem. Adwokaci rodzinni mają rozległą wiedzę w dziedzinie sporów pomiędzy rodzicami i mogą okazać się nieocenioną pomocą przy ewentualnych uzgodnieniach. Gdy problem nie rozwiąże się w drodze negocjacji, twój prawnik prawdopodobnie skieruje sprawę na tory mediacji, w wyniku której spór zostanie zażegnany z pomocą niezależnego eksperta.

Należy pamiętać, iż uczestnictwo w mediacyjnym spotkaniu informacyjnym i oceniającym jest obowiązkowe. W większości przypadków sąd rodzinny nie przyjmie wniosku, jeśli ów obowiązek nie zostanie spełniony. Rozwiązanie sprawy poprzez mediację jest znacznie szybsze i nieporównywalnie mniej kosztowne niż skierowanie sprawy bezpośrednio do sądu.

Postanowienia dotyczące kwestii szczegółowych

Jeśli mediacja nie dojdzie do skutku lub jej wynik okaże się niesatysfakcjonujący, sąd może zostać poproszony o wydanie orzeczenia. Jest to formalne postanowienie dotyczące kwestii szczegółowych na podstawie Ustawy o Dzieciach z 1989 (Children Act 1989) roku i może odnosić się do dowolnego aspektu obowiązków rodzicielskich. Jednakże na tej podstawie sąd nie może orzekać w sprawach takich jak miejsce zamieszkania oraz regulacjach dotyczących kontaktu, które podlegają pod sądowe postanowienia w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej.

Nie mniej jednak postanowienia dotyczące kwestii szczegółowych mogą być orzekane równocześnie z postanowieniami w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej oraz zakazami dokonywania przez rodzica określonych czynności bez zgody sądu. Na przykład, postanowienia dotyczące kwestii szczegółowych są wydawane w przypadkach, gdy dziecko zostało zabrane za granicę kraju bez zgody drugiego rodzica, a w połączeniu z zakazem dokonywania określonych czynności stanowią środek prewencyjny, który zapobiegnie powtórzeniu się takiej sytuacji.

Wystąpienie do sądu

Matka, ojciec lub inne osoby, posiadające prawa rodzicielskie mogą wystąpić do sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia dotyczącego kwestii szczegółowych. Dziadkowie również mogą nabyć takie prawo, po uprzednim uzyskaniu oficjalnej zgody sądu. Po otrzymaniu wniosku sąd ustali termin rozprawy, na której będą musieli stawić się rodzice. Doradca z Biura Porad i Wsparcia Sądowego Dzieci i Rodziny (Cafcass) może zostać poproszony o wzięcie udziału w rozprawie lub przedłożenie przed sądem odpowiedniego raportu, który pomoże podjąć właściwą decyzję.

Podczas rozprawy sąd rozstrzygnie kwestie sporne oraz ustali, czy dziecku nie zagraża niebezpieczeństwo. Sąd postara się, by porozumienie zostało zawarte w najlepszym interesie dziecka i wyda orzeczenie, w którym wyjaśni wszystkie szczegóły.

Kiedy sąd wydaje postanowienie

Jeśli nie dojdzie do porozumienia podczas pierwszej rozprawy, sędzia ustali harmonogram postępowania, który może zobowiązać rodziców do wzięcia udziału w mediacji. W przypadku, gdy mediacja nie zakończy się polubownie, sędzia zarządzi rozprawę końcową, na której obecni będą rodzice oraz, jeśli to koniecznie, urzędnik Cafcass. Na rozprawie końcowej zostanie podjęta decyzja w najlepszym interesie dziecka.

Sędzia zawsze postawi dobro dziecka na pierwszym miejscu, biorąc pod uwagę następujące aspekty:

 • pragnienia oraz uczucia dziecka
 • potrzeby fizyczne, emocjonalne oraz edukacyjne
 • efekty, które może wywołać nagła zmiana warunków
 • wiek, płeć, środowisko oraz pozostałe, istotne kwestie
 • przeżyte traumy oraz ryzyko narażenie na nie
 • czy rodzic jest w stanie sprostać potrzebom dziecka

Sędzia wyda postanowienie tylko wtedy, gdy będzie to dla dziecka lepsze niż nie wydanie żadnego wyroku. Jeśli postanowienie zostanie wykonane, to zwykle jego okres trwa ono do szesnastego roku życia dziecka.

Egzekwowanie postanowień

Masz prawo wystąpienia do sądu o egzekucję postanowienia dotyczącego kwestii szczegółowych, jeśli twój ex-partner nie zastosował się do decyzji. Na przykład, sąd może zarządzić zatrzymanie paszportu dziecka, gdy istnieje ryzyko wywiezienia go za granicę. Ponadto, sąd może nakazać twojemu ex-partnerowi wypłacenie rekompensaty finansowej z tytułu poniesionych przez ciebie strat, związanych z niedopasowaniem się do decyzji. Na przykład, jeśli dana sytuacja pokrzyżowała plany twojego wakacyjnego wyjazdu.

Jeśli szukasz porady dotyczącej konkretnego problemu, związanego z twoimi dziećmi lub jakiekolwiek innego przypadku odnoszącego się do prawa rodzinnego, prosimy skontaktować się z naszym doradcą Melissa Cunningham telefonicznie (0044)3333583062  lub poprzez email info@imd.co.uk

 

Niniejszy artykuł służy jedynie celom informacyjnym i nie powinien być traktowany jako oficjalna bądź profesjonalna porada. Prosimy mieć na względzie ewentualne zmiany w prawie, które mogły nastąpić od momentu jego publikacji.

Zobacz wszystkie artykuły