Centrum Doradztwa

Sporządzanie testamentu po drugim małżeństwie
Apr

Sporządzanie testamentu po drugim lub kolejnym małżeństwie

Bez poprawnie sporządzonego testamentu, obecna małżonka może odziedziczyć większość, jeśli nie całość, posiadanego przez ciebie majątku w momencie twojej śmierci, a dzieciom z poprzednich małżeństw przypadnie niewielka jego część, co więcej w niektórych przypadkach mogą one zostać pozostawione z niczym. Takie sytuacje są głównym powodem, przez który do sądu wpływa coraz więcej spraw, wnoszonych przez dzieci nieuwzględnione w testamencie zmarłego rodzica.

Jeśli obecnie żyjesz w drugim lub kolejnym związku małżeńskim, to posiadanie aktualnego testamentu, w celu ochrony twojego majątku, dzieci i rodziny generacyjnej, jest niebywale istotne. Iwona Durlak radca prawny do spraw testamentó, powiernictwa i zabezpieczeń majątków z firmy IMD Solicitors w Londyn, Manchester i Birmingham wyjaśni wszystkie aspekty, które musisz wziąć pod uwagę, w przypadku zawarcia związku małżeńskiego więcej niż raz.

Problemy, które mogą wystąpić w przypadku sporządzania przeciętnego testamentu

Uzgadnianie postanowień testamentu z twoim partnerem może okazać się niezwykle trudne, gdy w grę wchodzą dzieci z poprzednich małżeństw, tym bardziej, jeśli każde z was chce, by po twojej śmierci skorzystali potomkowie z własnej krwi i kości. Rezultatem takiego sporu może okazać się nieodpowiednio sporządzony testament. 

W wyniku przeciętnych sytuacji żyjąca małżonka odziedzicza całość spadku, podczas gdy dzieci zyskują prawo do twojego majątku tylko w momencie jej śmierci. Nie mniej jednak takie rozwiązanie niesie ze sobą ryzyko, gdyż żyjąca małżonka może zmienić zapisy testamentu i tym samym wykluczyć z niego twoje własne dzieci, a korzyści przypisać innym.

Żyjąc w drugim lub kolejnym małżeństwie, powinieneś zadecydować, w jaki sposób posiadany przez ciebie majątek zostanie podzielony w momencie twojej śmierci. Jak pragniesz zabezpieczyć swoją żyjącą współmałżonkę, jednocześnie chroniąc własne dzieci? Co, jeśli w grę wchodzą dzieci z obecnego małżeństwa? Czy pragniesz pozostawić coś swojej eks-partnerce lub innym członkom rodziny z poprzedniego małżeństwa?

W zależności od okoliczności elastyczny testament może okazać się bardzo efektywny, chroniąc twój majątek oraz perspektywiczną wolę, dzięki środkom zapobiegawczym, takim jak ochrona niektórych aktywów przed zaliczeniem ich do majątku twojej żyjącej współmałżonki, w przypadku jej śmierci. W praktyce oznacza to, że jakakolwiek zmiana wprowadzona do testamentu po twojej śmierci nie będzie miała wpływu na twój majątek – który zostanie rozdzielony zgodnie z twoimi założeniami.

W jaki sposób działa elastyczny testament

Pomimo możliwości zapisania w testamencie jednorazowych kwot twoim dzieciom, nie ma gwarancji, że gotówka zostanie im wypłacona w momencie twojej śmierci. Istnieją obowiązki podatkowe, które musisz wziąć pod uwagę, ponieważ im większa będzie suma pieniędzy pozostawiona twoim dzieciom, tym większy będzie podatek potrącony od twojego majątku.

Jednym z korzystnych rozwiązań pod kątem podatkowym jest testament, według którego twoja żyjąca współmałżonka nabywa prawo do przebywania w miejscu zamieszkania małżonków oraz do otrzymywania dochodów i przepływów odsetkowych z aktywów po twojej śmierci. Żaden podatek od spadków nie zostanie naliczony od majątku powierniczego, nie mniej jednak podatek dochodowy może być naliczany od dochodu. Następnie, po śmierci twojej żyjącej współmałżonki, posiadłość oraz aktywa zostaną rozdzielone pomiędzy twoje dzieci, oraz każdego, kto został wymieniony w twoim testamencie. Tylko w przypadku śmierci twojej żyjącej współmałżonki może wystąpić konieczność zapłaty podatku spadkowego.

Jeśli planujesz ponowne małżeństwo

Jeśli w najbliższym czasie ponownie zamierzasz wstąpić w związek małżeński, każdy wcześniej sporządzony przez ciebie testament automatycznie straci ważność w chwili zawarcia związku, chyba że sporządzisz nowy, uwzględniający twoje nadchodzące zaślubiny. W praktyce oznacza to, że jeśli umrzesz pierwszy, nie posiadając aktualnego testamentu, nowa żyjąca współmałżonka odziedziczy twój cały majątek do kwoty £250,000, wykluczając twoje dzieci z poprzednich związków. Tylko nadwyżka z kwoty przekraczającej £250,000, o ile w ogóle wystąpi, zostanie rozdzielona po równo między twoje dzieci.

Co warto wiedzieć

Nikt nie jest w stanie przewidzieć, co niesie ze sobą przyszłość, tak więc radzimy sporządzić testament lub przejrzeć już istniejący w przypadku znaczących zmian, zachodzących w twoim życiu – w szczególności tyczy się to okoliczności związanych z zaręczynami, małżeństwem lub rozwodem.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy skontaktować się z Iwona Durlak w zespoledo spraw Prawo spadkowe usługi pod numerem 0333 358 3056 lub poprzez e-mail info@imd.co.uk. IMD Solicitors posiada biura w Londyn, Manchester i Birmingham.

Niniejszy artykuł służy jedynie celom informacyjnym i nie powinien być traktowany jako prawna bądź profesjonalna porada. Prosimy mieć na uwadze ewentualne zmiany w prawie, które mogły nastąpić od momentu jego publikacji.

Zobacz wszystkie artykuły

Zadzwoń teraz, aby omówić sprawę:

0330 107 0109
Poproś o telefon zwrotny Poniedziałek- Piątek 9.00-17.30