Centrum Doradztwa

May

Szczepienia Przeciwko Covid-19 – Czy Powinny Być Obowiązkowe?

Miałem przyjemność wysłuchać wystąpienia prof. Helen Bedford i innych w prelekcji zorganizowanych przez 7 Bedford Row Chambers na temat szczepień i odporności na Covid-19.

Może istnieć wiele powodów, dla których niektórzy ludzie mogą nie czuć się komfortowo przyjmując szczepienie. Może to wynikać z wcześniejszych doświadczeń, braku informacji na temat bezpieczeństwa, przekonań kulturowych, strachu z innych powodów, takich jak bariera językowa, kobiety w ciąży lub historie o zakrzepach krwi spowodowanych jedną ze szczepionek.

To oczywiście cud, że mamy szczepienia przeciwko Covid-19, więc naukowcom i pracownikom medycznym należy pogratulować osiągnięcia tego wyczynu. Zazwyczaj opracowanie szczepionki zajmuje lata. Około 50 milionów ludzi w Wielkiej Brytanii otrzymało szczepienie, ale chcę porozmawiać o tym, czy powinno to być obowiązkowe, czy też nie, a jeśli jest obowiązkowe, to jakie stanowi to konsekwencje dla praw człowieka.

Dystrybucja szczepień jest problemem, ponieważ należy zachować równowagę między tymi, którzy są szczególnie narażeni, a tymi krajami i osobami, którym w ogóle nie zaoferowano szczepionki. Czy należy wprowadzić trzecią dawkę, gdy ludzie w biedniejszych krajach nawet nie otrzymali ani jednej dawki?

Szczepienia wydają się być jedynym wyjściem z tej pandemii, ale istnieje pewna rozbieżność. Od początku pandemii pracownicy medyczni wyciągnęli wnioski z początkowego okresu i poprawiło się leczenie, a także szanse na przeżycie. Mówi się, że wprowadzenie Deksametazonu, istniejącego leku, pomaga w wyzdrowieniu niektórych pacjentów z Covid-19.

Szczepienia zwiększają szanse ludzi na walkę z dalszą infekcją, co wraz z dobrą opieką, taką jak rozsądne odżywianie i regularne ćwiczenia, pomaga w utrzymaniu odporności. Jednak osoby starsze i podatne na zagrożenia będą polegać na innych, dbających o ich samopoczucie, a przy tym wiele osób cierpi na choroby współistniejące.

Czy z uwagi na kwestie praw człowieka, należy wprowadzić obowiązkowe szczepienia? Będą odmowy osób zasłaniających się prawem sumienia i będą też wyzwania prawne. W Wielkiej Brytanii nie mamy obecnie obowiązkowych szczepień, ale gdyby zostały one przyjęte, jak by się to odniosło do naszych praw człowieka?

Rząd opublikował niedawno dokument konsultacyjny, aby wprowadzić obowiązkowe szczepienia pracowników w domach opieki oraz zmienić ustawę o opiece zdrowotnej i społecznej. Mogłoby to ominąć kwestię praw człowieka, ponieważ wynikałoby to z tego, że w interesie zdrowia publicznego potrzebne są obowiązkowe szczepienia. W odniesieniu do domów opieki i domów spokojnej starości, w których mieszka choćby jedna osoba dorosła w wieku powyżej 65 lat, prawo będzie wymagać szczepienia wszystkich pracowników. Wyjątki byłyby ograniczone ze względów klinicznych, wyłączając z tego obowiązku pracownice w ciąży. Osoby, które nie chciały się zaszczepić, mogły stracić pracę. Wydaje się, że inne państwa europejskie także działają w tym kierunku, jednak nie wszystkie.

Rząd prawdopodobnie chce wprowadzić pewne zmiany, by przedłożyć tą ustawę. Na przestrzeni lat nastąpił ogromny rozwój prawa dotyczącego praw człowieka. Niedawno miała miejsce sprawa w Czechach, w której rodzice zwrócili się do Sądu, ponieważ sprzeciwili się wymaganiu zaszczepienia ich dzieci. Ta sprawa nie ma związku z pandemią i poprzedza ją.

Zgodnie z prawem dzieci powinny były być zaszczepione, a dzieci nieszczepione nie będą przyjmowane do szkoły. Jeśli rodzice nie zastosowali się do tego przepisu, było to przestępstwo. Wniosek trafił do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, z wnioskami różnych grup, zarówno antyszczepionkowców oraz zwolenników obowiązkowych szczepień.

Czy w uproszczeniu wymóg testu stanowi naruszenie praw człowieka, czy doszło tym samym do ingerencji w prawa człowieka? A jeśli tak, czy taka ingerencja była uzasadniona?

Sąd uznał, że uzasadnionym celem jest ochrona dzieci, a wymaganie obowiązkowych szczepień podyktowane jest ich dobrem. Sąd uznał także, że na państwie ciąży obowiązek działania w najlepszym interesie dziecka. Ingerencja w prawa na rzecz szerszej ochrony została uznana za proporcjonalną i uzasadnioną. Sąd zauważył również, że negatywne skutki dla dzieci były minimalne, a grzywny nałożone na rodziców za niezaszczepienie dzieci były niskie. Sąd wyższej instancji orzekł, że nie doszło do naruszenia Artykułu 8 i Republika Czeska miała prawo kontynuować procedurę. Sąd stwierdził również, że nie doszło do ingerencji na podstawie Artykułu 9. Należy zauważyć, że w tej sprawie nie było wpływu żadnego elementu religijnego.

Będą przypadki, gdy rząd wprowadzi obowiązkowe szczepienia dla pracowników w domach opieki, a osoby które się sprzeciwiają, mogą stracić pracę. Tendencja sprzyja obowiązkowi szczepienia z uwagi na zdrowie publiczne, więc taka sytuacja jest wysoce prawdopodobna. Szczepionka przeciwko Covid-19 jest stosunkowo nowa w porównaniu do szczepionek stosowanych od wielu lat, więc trudno powiedzieć, w jaką decyzję podejmie Sąd.

Gdyby istniały jakieś przesłanki religijne, byłoby interesujące zobaczyć, w jaki sposób takie wierzenia są sprzeczne z argumentem o szerszych korzyściach dla zdrowia publicznego.

Mogą również pojawić się wyzwania prawne dotyczące paszportu szczepionkowego, ponieważ rozważa się obecnie taką opcję.

Czas pokaże, jak się rozwinie sytuacja. Musimy jednak zobaczyć, jak sądy poradzą sobie z trudną równowagą między poszanowaniem indywidualnych praw człowieka, a argumentem dotyczącym zdrowia publicznego. Wszystko to jest przeciwne temu, co wydaje się być „śmiertelnym” wirusem i poważną pandemią, która kosztowała życie wielu osób. Argumenty za i przeciw bez wątpienia będą rozważane jeszcze przez jakiś czas!

Powyższy artykuł zawiera jedynie podstawowe informacje i nie stanowi profesjonalnej lub prawnej porady. Prosimy mieć również na uwadze, że zasady prawne, o których mowa w artykule, mogły ulec zmianie od czasu jego publikacji.

Dane Wydawcy

Opublikowane przez: Daxa Patel

Partner, Adwokat

Zaniedbania Medyczne

IMD Solicitors LLP

Zobacz wszystkie artykuły

Zadzwoń teraz, aby omówić sprawę:

0330 107 0109
Poproś o telefon zwrotny Poniedziałek- Piątek 9.00-17.30