Marta Udoh

Contact Placeholder
Adwokat (Associate)

Marta jest Adwokatem (ang. Solicitor) specjalizującym się w prawie rodzinnym.

Jej główny obszar zainteresowania i ekspertyzy obejmuje międzynarodowe oraz krajowe sprawy rozwodowe, spory majątkowe, a także wszelkie postępowania dot. dzieci, takie jak orzeczenia sądu w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej (ang. Child Arrangement Orders), czy wnioski o relokację.

Marta regularnie reprezentuje Wnioskodawców i Respondentów działając na rzecz szerokiej bazy klientów, w tym również ofiar przemocy domowej.

Marta ma ogromne doświadczenie w pracy z adwokatami (ang. Barristers) oraz adwokatami posiadającymi honorowy patent królewski (ang. Queen’s Counsel), którzy cenią sobie jej profesjonalizm oraz umiejętność rozwijania skrzydeł podczas pracy pod silną presją.

Dogłębna znajomość prawa rodzinnego oraz jej pełne współczucia i zrozumienia podejście sprawiły, że jest ona niezwykle ceniona przez swoich klientów.

Godne uwagi sprawy:

Spory majątkowe

Marta została poinstruowana przez żonę w sprawie podziału dużego majątku, w którego skład wchodziły m.in. posiadłości wypoczynkowe na południu Francji, Teneryfie i w Portugalii. Główną część majątku małżeństwa stanowił ich dawny wspólny dom położony w Wielkiej Brytanii i wyceniany na ok. 1.2 miliona. Sprawa była o tyle skomplikowana, że mąż, sprawujący kontrolę nad większością majątku, podjął próbę ukrycia i pozbycia się części posiadanych akcji oraz inwestycji. Ponieważ w grę wchodziły poważne zarzuty o wykroczenia, Marta była w stanie osiągnąć najlepszy możliwy rezultat dla swojej klientki, która otrzymała 58% majątku i mogła pozostać w dawnym domu małżeństwa wraz z dziećmi.

Rozwody międzynarodowe

Klientka wspierana przez Martę była ofiarą przemocy domowej, której mąż zbiegł do Algierii. Jego dokładne miejsce pobytu było nieznane, a klientka wzbraniała się przed skontaktowaniem się z członkami rodziny męża przebywającymi w Algierii obawiając się konsekwencji wynikających z różnic kulturowych. Marta była w stanie nie tylko zlokalizować męża klientki i dopilnować, aby dostarczono mu dokumenty sądowe, ale również kontynuować proces rozwodowy pomimo zignorowania przez męża wniesionego do sądu pozwu.

Sprawy objęte ustawą o dzieciach (ang. Children Act)

Marta z powodzeniem zakwestionowała raport CAFCASS (ang. Children and Family Court Advisory and Support Service), którego to zalecenia stały w opozycji do wniosku o relokację dziecka. Po uregulowaniu kwestii kontaktu z ojcem, sąd wyraził ostatecznie zgodę na przeprowadzkę matki oraz dziecka do Polski.

Przeczytaj, co klienci mówią o Marcie na Review Solicitors: