0333 358 3056
(Stawka za połączenie lokalne)

Patrycja Szymanska

Prawnik

Jako prawnik w zespole IMD, Patrycja jest jedną z osób pierwszego kontaktu dla polskich i angielskich zapytań, jakie otrzymujemy.

Rozpatrując nowe zapytania, Patrycja poświęca czas na zrozumienie potrzeb naszych klientów. Dzięki temu może potem udzielić porady na temat najlepszego procesu postępowania, jak również oczekiwanych kosztów.

Patrycja jest również członkiem zespołów ds. szkód osobistych oraz uwierzytelniania testamentów. Dlatego też, współpracując z naszymi adwokatami, doradza klientom w prowadzonych sprawach.

Patrycja biegle włada językiem polskim i angielskim.