Pozwolenie dla członków rodziny EOG (EEA Family Permit)

Dzięki pozwoleniu dla członków rodziny EOG, osoby nie będące częścią EOG, ale których członkowie rodziny należą do EOG, mogą podróżować z nimi do Wielkiej Brytanii. Wydawane są one przed podróżą, są darmowe i ważne przez 6 miesięcy. Jeśli osoba nie będąca częścią EOG, ale będąca członkiem rodziny obywatela EOG wciąż przestrzega przepisów EOG, to przekroczenie daty ważności ich przepustki nie liczy się jako “przedłużenie”.

Wniosek bezpośrednio może członek rodziny, dalszy krewny, lub partner jeśli jest w stanie udowodnić trwały związek.

  • Bezpośredni krewni
  • Współmałżonek
  • Partner
  • Dziecko lub wnuk poniżej 21 roku życia lub dziecko lub wnuk pozostający na utrzymaniu obywatela EOG lub jego małżonka lub partnera w dowolnym wieku
  • Rodzic lub dziadek będący na utrzymaniu obywatela EOG lub jego małżonka lub partnera
  • Dalsi krewni

Wniosek może złożyć brat, siostra, ciotka, lub wujek, ale pokrewieństwo musi być udokumentowane

Wniosek może być również złożony przez nieślubnego partnera, jeśli przedstawiony zostanie dowód trwałego związku.

Jesli potrzebujesz porady dotyczącej tego, czy przysługuje Ci wniosek o pozwolenie dla członków rodziny EOG, oraz czy możesz pozostać na terenie Wielkiej Brytanii nawet jak Twoje pozwolenie wygaśnie,skontaktuj się z IMD Solicitors, a jeden z naszych doradców na pewno Ci pomoże.

Cennik

Należy pamiętać, że nasza firma nie oferuje usług w ramach pomocy prawnej. Oferujemy klientom osobiste usługi dopasowane do ich indywidualnych potrzeb. Nasze ceny są określone poniżej:

Konsultacje: W celu ocenienia prawdopodobieństwa powodzenia oraz analiza odrzucenia/dokumentów/decyzji

Przygotowanie wniosku i wysyłanie do Home Office do rozwiązania lub pierwszego odrzucenia

£250+ VAT

(kwota zostanie odjęta od poniższej opłaty, jeśli zlecisz nam stworzenie wniosku)

£500+ VAT obowiązują podstawowe stawki godzinowe

(opłaty Home Office nie uwzględnione)

Biorąc pod uwagę fakt, jak ciężko jest o wycenę bez szczegółowych informacji o zaistniałych okolicznościach, nakład naszej pracy również jest ciężki do określenia z góry. Bez odpowiednich informacji, nie wiemy, jak problematyczne będzie przygotowanie wniosku, doradzanie, dostarczenie materiałów dowodowych, itp. Dlatego też najlepszych porad dotyczących opłat będziemy mogli udzielić, kiedy już otrzymamy potrzebne informacje. Możliwe jest również ustanowienie stałej opłaty, jednak szczegóły omówimy dopiero przy wstępnej konsultacji.

Zadzwoń teraz, aby omówić sprawę:

(0044) 333 358 3056
Poproś o telefon zwrotny Poniedziałek- Piątek 9.00-17.30