Roszczenia dotyczące zapalenia opon mózgowych

Zapalenie opon mózgowych ma miejsce, gdy warstwy ochronne otaczające mózg i rdzeń kręgowy, zwane oponami mózgowymi, ulegają stanowi zapalnemu. Powoduje to wnikanie drobnoustrojów do organizmu i zakażanie delikatnych błon. Pozostawienie tego staniu jako niezdiagnozowane i nieleczone może skutkować katastrofalnymi konsekwencjami w postaci trwałego uszkodzenia lub utraty życia. Jeśli pacjent nie jest leczony w odpowiednim czasie, jakość jego życia i jego rodziny może ulec głębokiej zmianie.

Rodzaje zapalenia opon mózgowych

Wirusowe zapalenie opon mózgowych z dwóch rodzajów zapalenia opon mózgowych jest  najmniej zagrażające życiu, chociaż ma podobne objawy do postaci bakteryjnej tego stanu. Większość pacjentów osiąga pełne wyzdrowienie, a tylko niektórzy pozostają z niewielkimi problemami.

Natomiast bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych jest znacznie poważniejszym stanem. Pacjent niezdiagnozowany i nieleczony może umrzeć.

Istnieje wiele różnych bakterii wywołujących zapalenie opon mózgowych, do najczęstszych należą:

 • Meningokoki
 • Pneumokoki
 • T.B.
 • E coli i paciorkowce grupy B
 • Hib

Objawy zapalenia opon mózgowych

Często stan zapalny może rozwinąć się bez większego ostrzeżenia, a objawy pojawiają się szybko, powodując nagłe osłabienie. Typowe objawy mogą obejmować:

 • Bóle głowy
 • Wrażliwość na światło
 • Sztywność szyi i karku oraz ból
 • Dezorientacja i zagubienie
 • Wysoka temperatura
 • Wysypka na ciele

Zapalenie opon mózgowych może przytrafić się każdemu, niezależnie od wieku, ale częściej występuje u dzieci poniżej 5 roku życia, młodszych dorosłych i osób starszych z osłabionym układem odpornościowym.

Powikłania po zapaleniu opon mózgowych

W przypadku opóźnienia w zdiagnozowaniu stanu zapalnego i opóźnienia w leczeniu pacjent może zmagać się z szeregiem długotrwałych powikłań, takich jak:

 • uraz mózgu
 • głuchota
 • paraliż
 • zmęczenie
 • trudności w mowie
 • brak koordynacji mięśniowej
 • utrata pamięci
 • trudności poznawcze, takie jak brak możliwości koncentracji przez zbyt długi czas
 • bóle głowy i drgawki
 • padaczka

U dzieci w poważniejszych przypadkach następstwa mogą być bardziej wyniszczające i trwałe. Zaleca się natychmiastową pomoc medyczną, ponieważ pierwsze 24 godziny są krytyczne. Więcej pomocnych informacji i wskazówek dotyczących zapalenia opon mózgowych można znaleźć w Meningitis Trust pod adresem https://www.meningitis-trust.org.uk/

Według tej organizacji charytatywnej w Wielkiej Brytanii jest około 2500 przypadków bakteryjnego zapalenia opon mózgowych i 6500 przypadków wirusowego zapalenia opon mózgowych rocznie.

Rodzaje zaniedbań medycznych związanych z zapaleniem opon mózgowych

 • Opóźnione rozpoznanie lub nierozpoznanie podejrzanego stanu zapalnego lub niezdiagnozowanie zapalenia opon mózgowych
 • Opóźnienie lub nieprzyjęcie pacjenta do natychmiastowej opieki szpitalnej
 • Opóźnienie lub brak leczenia schorzenia w odpowiednim czasie
 • Niewłaściwe leczenie schorzenia

Na jakiego rodzaju odszkodowanie możesz liczyć?

 • Odszkodowanie za ‘ból i cierpienie’, na które Cię wystawiono – zarówno psychiczne jak i fizyczne
 • Utrata przeszłych jak i przyszłych zarobków
 • Koszty opieki i leczenia
 • Koszty recept i leków
 • Koszty związane z dostosowywaniem warunków mieszkalnych do sytuacji poszkodowanego i koszty transportu
 • Wydatki bieżące
 • Specjalistyczna opieka i przyrządy
 • Koszty pomocy w wykonywaniu prac domowych
 • Koszty podróży z i do placówek medycznych

Co roku w szpitalach zarówno prywatnych jak i publicznych w Wielkiej Brytanii dochodzi do około 900,000 wypadków medycznych (prosimy o zapoznanie się ze statystykami). Oznacza to tysiące osób cierpiących przez błąd popełniony przez pracownika medycznego.

Jak udowodnić komuś popełnienie zaniedbania medycznego?

Aby sprawa z zakresu zaniedbania medycznego mogła zostać rozpatrzona pozytywnie, prawo Brytyjskie wymaga od Wnioskodawcy udowodnienia, że:

 1. standard otrzymanej opieki znajdował się znacznie poniżej standardu rozsądnego I kompetentnego pracownika służby zdrowia. Nazywamy to naruszeniem obowiązku staranności (ang. duty of care).

oraz

 1. w skutek czego Wnioskodawca doznał obrażeń natury psychicznej lub fizycznej, będących bezpośrednim skutkiem braku odpowiedniej lub jakiejkolwiek opieki. Nazywamy to związkiem przyczynowym.

Aby sprawa mogła zostać rozpatrzona pozytywnie, oba z powyższych wymagań muszą zostać spełnione. Dlatego też jeśli stwierdzone zostanie naruszenie obowiązku staranności, ale niemożliwe jest udowodnienie związku przyczynowego pomiędzy zaniedbaniem a urazem / obrażeniami to roszczenie nie będzie rozpatrzone pozytywnie.

Ograniczenie czasowe w sprawach zaniedbania medycznego

Prawo charakteryzuje się surowymi ograniczeniami czasowymi i stąd też jeśli podejrzewasz że doszło do zaniedbania medycznego ważnym jest abyś uzyskał odpowiednią poradę prawną jak najszybciej.

Prawo daje Wnioskodawcy trzy lata, liczone od dnia w którym doszło do zaniedbania medycznego lub daty w której Wnioskodawca zdał sobie sprawę z tego, że miało miejsce zaniedbanie. Jeśli Wnioskodawca nie jest w stanie sprecyzować daty w której zdał sobie sprawę z tego, że mogło dojść do zaniedbania, to najbezpieczniej jest założyć, że roszczenie ulegnie przedawnieniu w ciągu 3 lat od daty zaniedbania, dzięki czemu będzie miał on pewność, że wszelkie działania zostaną podjęte w odpowiednim czasie. Po upływie tych 3 lat roszczenie ulega przedawnieniu.

Istnieją jednak pewnie wyjątki od tej zasady:

 • W przypadku osoby niepełnoletniej (poniżej 18. roku życia), 3-letni okres ograniczenia czasowego zostaje naliczany dopiero w momencie osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Oznacza to, że sprawa ulegnie przedawnieniu jeśli nie uda się jej rozwiązać do 21. urodzin poszkodowanego dziecka.
 • Osoby z zaburzeniami zdolności umysłowych.
 • W przypadku osoby zmagającej się z tymczasową niepełnosprawnością umysłową, 3-letnie ograniczenie czasowe nie zostaje naliczane dopóki osoba nie wróci do pełnej sprawności umysłowej.

Jeśli nastąpi zgon osoby będącej ofiarą zaniedbania, to 3-letnie ograniczenie czasowe nalicza się od daty zgonu tej osoby, pod warunkiem że roszczenie nie uległo przedawnieniu już przed śmiercią poszkodowanego.  

Proces wysuwania roszczenia

Jeśli uważasz, że mogłeś być ofiarą zaniedbania medycznego z ręki NHS, lub innego podmiotu świadczącego opiekę zdrowotną, to chcąc ubiegać się o rekompensatę będziesz musiał przejść następującą drogę:

 1. Udowodnienie tego, że faktycznie miało miejsce zaniedbanie medyczne, czego rezultatem są odniesione przez Ciebie obrażenia.
 2. Złożenie oficjalnej skargi w dziale skarg NHS (ang. NHS Complaints), lub w odpowiedniej przychodni G.P. lub u odpowiedniego prywatnego podmiotu świadczącego opiekę zdrowotną, w ciągu 12 miesięcy od dnia w którym doszło do incydentu lub od dnia w którym dowiedziałeś się o domniemanym zaniedbaniu.  
 3. Otrzymanie formalnego pisma z odpowiedzią na skargę. Jeśli jesteś w dalszym ciągu niezadowolony z udzielonej Ci opieki, jest to odpowiedni moment na poszukanie pomocy prawnej.  
 4. Jako Twoi prawnicy rozpoczniemy zbieranie materiału dowodowego. Dopiero po jego przeanalizowaniu wysuniemy roszczenie przeciwko podmiotowi świadczącemu opiekę zdrowotną, który obwiniasz za swój stan. Jeśli istnieją odpowiednie ku temu podstawy i jeśli strona przeciwna zakwestionuje wysunięte przeciwko nim roszczenie, to możliwe że doradzimy Ci rozpoczęcie postępowania sądowego. Stanie się tak jeśli nie uda nam się dojść wcześniej ze stroną przeciwną do porozumienia. 

Procedura wnoszenia skargi w NHS

Ponieważ w większości sprawy zaniedbania medycznego są wysuwane przeciwko narodowej służbie zdrowia Wielkiej Brytanii NHS, przewidziano specjalną procedure składania skargi w tej instytucji. Zaleca się złożenie takiej skargi jeszcze  przed wysunięciem oficjalnego roszczenia o odszkodowanie. Możesz zrobić to wysyłając list ze skargą do szpitala lub innej jednostki medycznej, którą obarczasz winą za zaistniałą sytuację. Szpital jest wówczas zobligowany do ponownego przyjrzenia się Twojemu przypadkowi i odpowiedzenia Ci na wysłane do nich pismo. Jest to czynność, którą możesz wykonać samodzielnie. Oferujemy jednak pomoc z wnoszeniem skargi w NHS, co możemy zrobić za Ciebie za odpowiednią stałą opłatą. Jeśli po przeanalizowaniu wyników dochodzenia NHS uznamy, że istnieją w Twojej sprawie podstawy do wysunięcia roszczenia to w niektórych przypadkach możesz liczyć na zwolnienie Cię z opłaty za złożenie takiej skargi przez nas w Twoim imieniu.

Finansowanie

Istnieje kilka źródeł finansowania, na które możesz liczyć:

 • Legal aid / finansowanie publiczne – jest ono dostępne dla osób zainteresowanych wysunięcie roszczenia w związku z określonymi urazami, np. porażenie mózgowe i porażenie Erba.
 • Umowa No win, no fee – jest to umowa o warunkowym honorarium, do którego dołączone jest ubezpieczenie przedwypadkowe/powypadkowe, które to chronią Wnioskodawcę przed byciem narażonym na konieczność pokrycia znacznych kosztów sądowych.
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej.
 • Członkostwo w związkach zawodowych.

Chętnie pomożemy Ci w walce o należne Ci odszkodowanie na podstawie umowy no win, no fee, wraz z dołączonym ubezpieczeniem chroniącym Cię przed koniecznością pokrycia znacznych kosztów sądowych.

Co dalej?

Jeśli jesteś zainteresowany poufną i nieformalną rozmową z jednym z naszych ekspertów specjalizujących się w sprawach z zakresu zaniedbania medycznego w celu sprawdzenia czy masz podstawy do wysunięcia roszczenia o odszkodowanie, to prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego, dzięki któremu będziemy mogli skontaktować się z Tobą w dogodnym dla Ciebie terminie, lub prosimy o telefon do Wiktor Buza, Adwokat w naszej kancelarii, pod numerem 0330 107 0107 lub mailowo na clinicalnegligence@imd.co.uk.

Tutaj przeczytasz co mówią o nas nasi Klienci
★★★★★ 

Centrum Doradztwa

Oct 2021

Problemy z opieką medyczną – jak sobie z nimi radzić ?

Czytaj więcej

Czy masz problem z prawem rodzinnym, który należy rozwiązać w Wielkiej Brytanii?

Nasi międzynarodowi eksperci od prawa rodzinnego są gotowi wesprzeć i
pomóc Ci

Referencje

NAGRODY I AKREDYTACJE