Centrum Doradztwa

Jun

Wpływ koronawirusa na biznes: roszczenia na podstawie polis ubezpieczeniowych

Wpływ jaki COVID-19 miał na działalność przedsiębiorstw był katastrofalny. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Financial Times, w marcu tego roku upadło o około 21,000 więcej przedsiębiorstw niż dokładnie w tym samym miesiącu rok wcześniej. Odnotowano również 23-procentowy spadek w liczbie nowo zakładanych przedsiębiorstw.

Zakładamy, że liczby te będą tylko rosnąć, co związane jest z nieprzerwanym obowiązywaniem restrykcji wprowadzonych w odpowiedzi na wybuch pandemii koronawirusa przez rządy zarówno w Wielkiej Brytanii jak i innych państwach dookoła globu. Ponieważ firmy działające w branży hotelarsko-gastronomicznej zostały zmuszone do zamknięcia, a wiele innych firm odnotowało znaczny spadek przychodów, małe i średnie firmy również odczuwają skutki COVID-19. Wiele z nich musiało także negocjować ze swoimi pożyczkodawcami i właścicielami zajmowanej nieruchomości zezwolenie na urlop płatniczy oraz/lub zwolnić część pracowników wyłącznie po to aby możliwe było utrzymanie swojej działalności.

Rząd zdecydował się na wprowadzenie pewnych rozwiązań mających zapewnić przedsiębiorcom tak potrzebne wsparcie. Jest to np. pożyczka Coronavirus Business Interruption Loan, o której udzielenie zaaplikowało już wielu z dotkniętych przedsiębiorców. Niewątpliwie przedsiębiorstwa zmagają się problemami i tym samym szukają wszelkiej możliwej pomocy. Niestety z punktu widzenia przedsiębiorców, okres obowiązywania restrykcji został ostatnio wydłużony dlatego też przedsiębiorstwa muszę kontynuować swoją walkę.

Zgodnie z szacunkami PwC, wzrost gospodarczy Wielkiej Brytanii w roku 2020 będzie znajdował się w granicach od -3% do -7%, w porównaniu do przewidywanego przed wybuchem pandemii 1%.

Roszczenia na podstawie polisy ubezpieczeniowej

W dniu 17 marca 2020 r., Minister Finansów Wielkiej Brytanii Rishi Sunak powiedział, że: ‘Chciałbym potwierdzić, że w przypadku przedsiębiorstw posiadających polisę ubezpieczeniową wykupioną jeszcze przed wybuchem pandemii, a obejmującą takowe, działania podejmowane w najbliższej przyszłości przez rząd będą wystarczające i umożliwią przedsiębiorstwom wysuwanie roszczeń przeciwko swoim ubezpieczycielom na podstawie posiadanej polisy’. 

Stąd też biznesy posiadające polisy ubezpieczeniowe z klauzulą obejmującą skutki pandemii poczuły przypływ nadziei. Niestety, w rzeczywistości wielu ubezpieczycieli odmawia wypłacania należności wynikających ze wspomnianych polis ubezpieczeniowych. Zgodnie z opinią Trade Body UK Hospitality, tylko około 1% przedsiębiorstw działających w branży hotelarskiej mogło liczyć na pozytywne rozpatrzenie ich wniosków o wypłatę.

BBC opublikowało niedawno na ten temat artykuł zawierający studium przypadku przedsiębiorcy, który posiadał takową polisę w agencji ubezpieczeniowej Hiscox.

Hiscox jest jednym z najbardziej znanych ubezpieczycieli w Wielkiej Brytanii, w którego przypadku polisy obejmują sytuację przedsiębiorców niemogących korzystać ze swoich obiektów przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w związku z „wystąpieniem jakiejkolwiek ludzkiej choroby zakaźnej, o której wystąpieniu należy poinformować lokalne władze”.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że sposób w jaki została sformułowana powyższa klauzula obejmuje również obecne wydarzenia związane z wybuchem pandemii COVID-19.

Podobny wniosek można by wyciągnąć również z polis, w których wspomniane jest, że dany incydent musiał mieć miejsce w promieniu 1 mili od przedsiębiorstwa, co oznacza że powinno obejmować to sytuację, w której to rząd uniemożliwia uzyskanie dostępu do danego miejsca pracy.

Prawnicy Hiscox twierdzą jednak, że polisy ubezpieczeniowe nie mają zastosowania w obecnych okolicznościach oraz że sam ubezpieczyciel nie ma odpowiednich środków do pokrycia wszystkich strat będących skutkiem pandemii koronawirusa.

Wielu właścicieli firm czuje, że zostali oszukani. Oczywiście nikt nie był w stanie przewidzieć, że kiedykolwiek znajdziemy się w sytuacji jak obecna, ale mimo wszystko, jeśli posiadana polisa ubezpieczeniowa jest dowodem na obietnicę pokrycia szkód powstałych w wyniku pandemii, to  konsekwentne odmawianie wypłacenia tych odszkodowań będzie miało negatywny skutek przede wszystkim dla działalności mniejszych i średnich przedsiębiorstw.

Co oznacza to dla Ciebie?

Powyższa analiza konkretnej sytuacji przeprowadzona przez BBC ukazuje najprawdopodobniej tylko jeden odosobniony przypadek spośród setek innych, a faktem jest że wiele firm boryka się z trudnościami nie tylko obecnej sytuacji, ale i również koniecznością walki o swoje odszkodowania za pomocą roszczeń.

Dlatego też zachęcamy do skontaktowania się z zespołem naszych prawników specjalizujących się w pomocy przedsiębiorcom, którzy są w stanie wesprzeć Cię w radzeniu sobie z trudnościami obecnej sytuacji. Prosimy o kontakt jeśli chciałbyś abyśmy przyjrzeli się warunkom posiadanej przez Ciebie polisy ubezpieczeniowej i ustaleniu czy możliwe byłoby wysunięcie roszczenia.

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem pomocy lub dalszych informacji na ten temat, prosimy o kontakt z jednym z naszych prawników pod numerem 0330 107 0107 lub drogą mailową na business@imd.co.uk.

Powyższy artykuł zawiera wyłącznie ogólne informacje i nie stanowi profesjonalnej lub prawnej porady. Prosimy również pamiętać o tym, że od czasu jego publikacji obowiązujące prawo mogło ulec zmianie.

Zobacz wszystkie artykuły

Zadzwoń teraz, aby omówić sprawę:

0330 107 0109
Poproś o telefon zwrotny Poniedziałek- Piątek 9.00-17.30