Centrum Doradztwa

Wpływ koronawirusa na mój biznes i wsparcie na jakie mogę liczyć w UK
Mar

Wpływ koronawirusa na mój biznes i wsparcie na jakie mogę liczyć w UK

Wybuch pandemii wirusa COVID-19 postawi wielu przedsiębiorców w trudnej sytuacji finansowej. Brytyjski minister finansów Rishi Sunak przyznał podczas jednej z codziennych konferencji prasowych, że ‘pandemia koronawirusa jest zagrożeniem dla zdrowia publicznego, ale stanowi także zagrożenie ekonomiczne. Nigdy wcześniej nie musieliśmy zmagać się w czasie pokoju z zagrożeniem ekonomicznym o podobnym kalibrze.’

Wirus w dalszym ciągu rozprzestrzenia się na świecie, czego skutki dla przedsiębiorstw dostrzegamy już teraz. Jest on przyczyną obecnej niepewności na rynku finansowym, której konsekwencje dotykają nas wszystkich – począwszy od większych i mniejszych firm oraz spółek osobowych, a na przedsiębiorcach indywidualnych skończywszy. 

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson przyznał, że ‘rząd musi funkcjonować jak w czasie wojny i zrobić wszystko co w jego mocy aby uchronić naszą gospodarkę’. Jesteśmy tutaj aby zaoferować Ci swoją pomoc oraz poradę prawną w ubieganiu się o kryzysową pomoc finansową dla Twojego przedsiębiorstwa, które pomogą Ci poradzić sobie ze skutkami koronawirusa dla Twojego biznesu w Wielkiej Brytanii. 

Nasi prawnicy z chęcią pomogą Ci przy składaniu aplikacji o dofinansowanie

Jesteśmy tutaj, aby zaoferować Ci swoją pomoc oraz poradę prawną w ubieganiu się o kryzysową pomoc finansową dla Twojego przedsiębiorstwa, które pomogą Ci poradzić sobie ze skutkami koronawirusa dla Twojego biznesu w Wielkiej Brytanii. Skontaktuj się z naszymi ekspertami pod numerem 0330 107 0109 lub zaaranżuj z nami połączenie zwrotne.

Program kredytowy przeciwdziałający skutkom niespodziewanych przerw w działalności przedsiębiorstw w związku z koronawirusem (ang. Coronavirus Business Interruption Loan Scheme CBILS)

Jest to nowy program kredytowy dostępny od 23 marca 2020 r.

Pożyczki dla biznesów

Pożyczki biznesowe w ramach tego programu udzielane są przez Brytyjski Bank Biznesowy (ang. British Business Bank) i mają one pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom w radzeniu sobie ze skutkami pandemii koronawirusa. Rząd zapewnia kredytodawcy gwarancję de minimis za 80% każdego kredytu, co oznacza, że na pomoc tę powinna móc sobie pozwolić większość, jeśli nie wszystkie, przedsiębiorstwa. Górna granica kredytu to 5 milionów funtów, która do niedawna plasowała się na poziomie 1.2 milionów i kwota ta może zostać uzyskana na maksymalnie 6 lat. Przez pierwsze 6 miesięcy od uzyskania pożyczki, przedsiębiorstwa kwalifikujące się do programu będą również zwolnione od płacenia odsetek, które to zostaną w całości pokryte przez rząd.

Inne produkty finansowe dostępne dla przedsiębiorstw w UK to m.in.:

  • Ulgi terminowe;
  • Dodatkowe limity wydatków na kontach bankowych (ang. Overdrafts);
  • Dodatkowe udogodnienia podczas ubiegania się o pożyczkę na podstawie faktur; oraz
  • Dodatkowe udogodnienia podczas ubiegania się o pożyczkę na podstawie aktywów.

Prosimy zauważyć, że pomimo braku konieczności opłacenia gwarancji de minimis, przedsiębiorcy w dalszym ciągu są całkowicie odpowiedzialni za spłatę 100% zadłużenia. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o tym co oznaczałoby to dla Twojego przedsiębiorstwa to zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych biur. 

Przedsiębiorcy chcący ubiegać się o wspomnianą pożyczkę biznesową w związku z koronawirusem w UK powinni zapoznać się z całością stawianych im wymagań. Po pierwsze, roczny obrót takich przedsiębiorstw będzie musiał wynosić mniej niż 45 milionów funtów. Brytyjski Bank Biznesowy wymaga również, aby przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w programie zgłosiły się z ich strategią pożyczkową do jednej z ponad 40 akredytowanych placówek. Akredytowani pożyczkodawcy to m.in. ogólnodostępne banki ‘High Street’ i firmy finansowe zlokalizowane w całej UK. Podczas ogłaszania tego kryzysowego programu kredytowego w związku z koronawirusem, Brytyjski Bank Biznesowy w wytycznych go opisujących wspomniał także o tym, że proponowana przez przedsiębiorców strategia pożyczkowa musi być ‘rozsądna’.  Do niedawna nie mieliśmy jednak pewności co do kryteriów zgodnie z którymi będzie to oceniane. Brytyjski Bank Biznesowy zdążył natomiast już od tego czasu zaktualizować swoje wytyczne, potwierdzając, że przedsiębiorstwo musi ‘zaproponować strategię pożyczkową, która, gdyby nie pandemia COVID-19, nie byłaby uznana przez pożyczkodawcę za opłacalną i którą pożyczkodawca ten uważa za pożyczkę, która umożliwi Twojemu przedsiębiorstwu poradzenie sobie z trudnościami w krótkiej i średniej perspektywie czasowej’.

Kryteria aplikacji o program pożyczkowy dla biznesu w przypadku zakłóceń spowodowanych koronawirusem

Mówiąc ogólnie, przedsiębiorca zainteresowany udziałem w programie kredytowym przeciwdziałającym skutkom niespodziewanych przerw w działalności przedsiębiorstw w związku z koronawirusem musi odpowiedzieć ‘TAK’ na każde z poniższych:

  • Chęć udziału w programie musi wiązać się z celami bezpośrednio związanymi z prowadzoną działalnością biznesową;
  • Musi to być przedsiębiorstwo o małej do średniej wielkości z rocznym obrotem poniżej 45 milionów funtów;
  • Twoje przedsiębiorstwo musi generować powyżej 50% swojego obrotu z działalności handlowej;
  • Fundusze z programu kredytowego zostaną użyte przede wszystkim do wsparcia działalności handlowej na terenie UK;
  • Chciałbyś zaciągnąć kredyt o wysokości nieprzekraczającej 5 milionów funtów. (W przypadku pożyczek terminowych i kredytów opartych na aktywach, kredyt można uzyskać na okres do 6 lat. W przypadku kredytów w rachunku bieżącym (ang. overdrafts) i pożyczek opartych na fakturach, kredyt można uzyskać na okres do 3 lat).  

Decyzja co do tego czy konkretne przedsiębiorstwo spełnia powyższe wymagania będzie należała do akredytowanych instytucji. Co więcej akredytowani pożyczkodawcy, którzy będą w stanie zaoferować przedsiębiorcom kredyt na standardowych zasadach (spoza programu kredytowego w związku z koronawirusem), będą postępowali właśnie w ten sposób.  Brytyjski Bank Biznesowy podkreślił również, że jakiekolwiek zapytania co do warunków spłaty kredytów nie powinny być kierowane bezpośrednio do niego, ale raczej do odpowiedniego akredytowanego pożyczkodawcy.

Pełną listę akredytowanych pożyczkodawców możesz znaleźć tutaj. Proces akredytacji jest cały czas kontynuowany, a nowe instytucje są na bieżąco dodawane do listy w linku powyżej. Prosimy zauważyć, że nie wszyscy z akredytowanych pożyczkodawców mogą zaoferować Ci każdy z oferowanych typów kredytu.

Wszystkie detale dotyczące programu kredytowego nie są jeszcze znane i zgodnie ze słowami przedstawicieli rządu są one cały czas uzgadniane, a kampanie informacyjne są w trakcie wdrażania. Jednakże od 23 marca 2020 r. przedsiębiorcy mogą ubiegać się o tę formę wsparcia rządowego.   

COVID-19 Corporate Financing Facility (CCFF)

Jest to nowy instrument kredytowy wprowadzony przez Bank Anglii (ang. Bank of England)  mający na celu udzielenie wsparcia większym firmom. Firmy te mogą wyemitować roczne obligacje korporacyjne, które następnie zostaną wykupione przez Bank Anglii, który chciałby w ten sposób pomóc im w utrzymaniu płynności finansowej.

Aby móc ubiegać się o pomoc uzyskiwaną w ramach CCFF, przedsiębiorcy muszą wnieść wkład rzeczowy do gospodarki Wielkiej Brytanii.

Bank Anglii sprecyzował na swojej stronie internetowej, że firmy spełniające warunki udziału w tej inicjatywie to w praktyce ‘zarejestrowane w Zjednoczonym Królestwie firmy, w tym te posiadające zarejestrowaną za granicą jednostkę-matkę z faktycznym biznesem w UK; firmy ze znaczną liczbą miejsc pracy w UK; firmy z siedzibą w UK’. Ponadto, zanim kredyt zostanie udzielony, Bank Anglii zajmie się sprawdzeniem bilansów i wpływów firm, ponieważ musiały one znajdować się w stabilnej sytuacji finansowej w momencie wybuchu pandemii COVID-19.

Wsparcie dla firm objętych podatkiem od przedsiębiorstw (ang. business rates)

W celu zapewnienia dodatkowego wsparcia dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem, rząd brytyjski ogłosił, że firmy zajmujące się działalnością detaliczną, hotelarstwem oraz rekreacją z podlegającą opodatkowaniu wartością mienia pomiędzy £15,000.00 i £51,000.00 będą uprawnione do ubiegania się o dodatkowy grant o wysokości nieprzekraczającej £25,000.00.

W 2020 i 2021 r. rząd zamierza ponadto ogłosić także 12-miesięczne ‘wakacje podatkowe’ od podatku od przedsiębiorstw. Mogą na nie liczyć firmy operujące na terenie Anglii związane z branżą detaliczną, hotelarską i rekreacyjną. Nie wymaga się tu od przedsiębiorców podejmowania żadnych dodatkowych kroków, a wakacje podatkowe będą obowiązywały automatycznie już od najbliższego terminu spłaty podatku lokalnego (ang. Council Tax bill), który przypada na kwiecień 2020 r. Odpowiednie władze lokalne otrzymały już stosowne wytyczne i dlatego też wszelkie pytania dotyczące warunków objęcia tą ulgą podatkową powinny być kierowane bezpośrednio do nich.

Jeśli prowadzisz, przykładowo, przedszkole/szkółkę dla dzieci objętą podatkiem od przedsiębiorstw, to ulga będzie w Twoim przypadku obowiązywała standardowo w latach 2020-21.

Wsparcie dla przedsiębiorstw płacących niski lub zerowy podatek od przedsiębiorstw

Chcąc zniwelować negatywne skutki finansowe pandemii koronawirusa dla biznesu, brytyjski rząd ogłosił, że mniejsze firmy korzystające obecnie z ulgi od podatku od przedsiębiorstw lub stawki dla obszarów wiejskich lub te zwolnienie z podatku od przedsiębiorstw mogą ubiegać się o grant w wysokości £10,000. Kwota ta powinna pozwolić im na radzenie sobie z ciągłymi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej.

Wsparcie dla biznesu poprzez odraczanie rozpoznania obowiązku podatkowego w zakresie VAT i podatku dochodowego

Rząd brytyjski zdecydował się również na wprowadzenie trzymiesięcznego zawieszenia podatku VAT (podatku od wartości dodanej ang. Value Added Tax) dla przedsiębiorstw. W przypadku osób samozatrudnionych, opłacenie podatku dochodowego, którego termin upływa tego lata, zostanie przesunięty na styczeń 2021 r.

Również w tym przypadku nie ma potrzeby podejmowania żadnych dodatkowych kroków w tej kwestii – powyższe ulgi obowiązują automatycznie. Oznacza to, że nie będziesz musiał w tym czasie uiszczać żadnych wpłat.

Pomoc z zalegającymi opłatami (ang. Time to Pay service)

Na pomoc rządu mogą liczyć także przedsiębiorstwa lub osoby samozatrudnione zalegające z opłatą podatków, które najprawdopodobniej nie będą w stanie uiścić należności w wyznaczonym terminie w związku ze skutkami pandemii COVID-19. Powinny one skontaktować się z Urzędem Skarbowym Jej Królewskiej Mości (ang. HM Revenue and Customs) i skonsultować swoją sytuację indywidualną pod numerem: 0800 159 559. 

Ubezpieczenie

Rząd brytyjski zaleca unikanie pubów, teatrów oraz jakichkolwiek miejsc publicznych. Dla wielu przedsiębiorców wiąże się to z nieuchronną utratą dochodów. Obecne podejście rządu nie zostało przyjęte bezkrytycznie, a jego przeciwnicy skupili się m.in. na tym, że firmy nie będą w stanie skorzystać ze swoich ubezpieczeń, ponieważ zalecenia rządu mają wyłącznie charakter doradczy. Jednakże podczas swojego przemówienia z 17 marca 2020 r. brytyjski minister finansów powiedział: ‘chciałbym potwierdzić, że firmy posiadające polisę ubezpieczeniową obejmującą skutki pandemii mogą mimo wszystko liczyć na wsparcie rządu, które będzie w tej kwestii wystarczające i pozwoli przedsiębiorstwom na egzekwowanie swoich praw wynikających z wykupionych polis ubezpieczeniowych’.

Brytyjski rząd jest w dalszym ciągu zmotywowany do spowalniania rozprzestrzeniania się wirusa i decyduje się na wprowadzanie coraz to nowych rozwiązań, tak jak w przypadku niedawnego zamknięcia szkół, przedszkoli, sklepów zajmujących się sprzedażą niekoniecznie niezbędnych produktów, bibliotek, placów zabaw, domów kultury, świątyń, hoteli i innych.

Co więcej, duża część przedsiębiorstw, mających zgodę na prowadzenie działalności handlowej, jest mimo to narażona na istotny spadek przychodów, będący skutkiem pandemii.  

Mając powyższe na uwadze, przedsiębiorstwa posiadające ważną polisę ubezpieczeniową powinny być w stanie rościć swoje prawa do rekompensaty ze strony firm ubezpieczeniowych. Oczywiście każda polisa ubezpieczeniowa jest inna i w zależności od ubezpieczyciela firmy powinny przeanalizować warunki posiadanego ubezpieczenia. Niewykluczone, że w niektórych przypadkach polisy nie będą obejmowały skutków pandemii. Mimo wszystko jest to kwestia, na którą warto poświęcić odrobinę swojego czasu.

Prosimy o skontaktowanie się z jednym z naszych biur, jeśli chciałbyś przyjrzeć się warunkom Twojego ubezpieczenia oraz upewnić się czy mógłbyś rościć swoje prawo do rekompensaty z niego wynikające.

Wsparcie w kwestii pensji pracowników

Podczas swojego wystąpienia z 20 marca 2020 r. brytyjski minister finansów ogłosił również wprowadzenie programu utrzymania zatrudnienia (ang. Coronavirus Jobs Retention Scheme), w ramach którego rząd zamierza zająć się wypłacaniem 80% obecnej pensji (do £2,500) pracownikom. Pomysł ten będzie egzekwowany poprzez przydzielenie grantu (a nie pożyczki) pracodawcom, którzy powinni skontaktować się w tej sprawie z Urzędem Skarbowym Jej Królewskiej Mości – HMRC.  

Wszystkie przedsiębiorstwa działające na terenie Wielkiej Brytanii są upoważnione do udziału w tym programie, co oznacza, że pracownicy, którzy normalnie musieliby zostać w obecnej sytuacji zostać zwolnieni będą mogli liczyć na wsparcie rządu, nawet jeśli przedsiębiorstwo ich zatrudniające zostało zmuszone do chwilowego zawieszenie działalności.

Pracownicy na przymusowym urlopie w wyniku epidemii koronawirusa

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie rządu, osoby kwalifikujące się do programu muszą zostać uznane za ‘pracowników przebywających na urlopie przymusowym’, a także poinformować HMRC o fakcie bycia takim pracownikiem. Ważnym jest jednak, aby jednocześnie stosować się do obowiązujących zasad prawa pracy i upewnić się, że umowy pracownicze z obecnie zatrudnionymi pracownikami przewidują możliwość odesłania pracownika na urlop przymusowy. Zaleca się pracodawcom ponowne zapoznanie się z warunkami obowiązujących umów z pracownikami. Prosimy o kontakt, jeśli chciałbyś porozmawiać o tej kwestii z jednym z naszych prawników.

Kontakt z HMRC w sprawie programu utrzymania zatrudnienia

Kiedy tylko, jako pracodawca, upewnisz się, że spełniasz powyższe warunki, powinieneś skontaktować się z HMRC przy użyciu ich strony internetowej, na której znajdziesz odpowiednie formularze. Na ten moment strona internetowa HMRC nie jest jeszcze gotowa, ale instytucja ta pracuje w pocie czoła nad udostępnieniem jej możliwie jak najszybciej.

Na chwilę obecną czas korzystania z programu ma być ograniczony do 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia. Oficjalna informacja dotycząca czasu trwania programu powinna zostać podana już niedługo. Warto również zauważyć, że program ten jest niedostępny dla osób samozatrudnionych i osób pracujących w ramach umowy na zlecenie i istnieją również pewne nieścisłości co do osób znajdujących się obecnie w izolacji lub chorych.

Nasi prawnicy z chęcią wspierają biznesy dotknięte epidemią koronawirusa

Jeśli poszukujesz pomocy lub porady prawnej to prosimy o kontakt z zespołem naszych prawników specjalizujących się w odpowiedniej dziedzinie pod numerem 0330 107 0109 lub mailowo business@imd.co.uk lub zaaranżuj połączenie zwrotne.

Powyższy artykuł zawiera wyłącznie ogólne informacje i nie stanowi profesjonalnej lub prawnej porady. Prosimy mieć również na uwadze, że stosowne zasady prawne mogły zostać zmienione od czasu jego publikacji

Zobacz wszystkie artykuły

Zadzwoń teraz, aby omówić sprawę:

0330 107 0109
Poproś o telefon zwrotny Poniedziałek- Piątek 9.00-17.30