Centrum Doradztwa

Oct

Wpływ koronawirusa na roszczenia w związku z zaniedbaniami medycznymi

Znajdujemy się obecnie na niezbadanym terytorium, a pandemia Covid-19 dotknęła każdego z nas. Osoby zainteresowane wysunięciem roszczenia w związku z domniemanym zaniedbaniem medycznym oraz Ci, którzy są w trakcie ich dochodzenia w celu uzyskania odszkodowania, a także osoby mające zażalenia co do działań lekarzy mogą mierzyć się obecnie z dylematem moralnym ponieważ nie chciałyby obwiniać osób znajdujących się na froncie walki z koronawirusem.

Doskonale rozumiem ich wątpliwości i absolutną prawdą jest fakt, że wielu pracowników służby zdrowia, takich jak lekarze pierwszego kontaktu, zatrudnieni zarówno w ramach NHS, jak i w sektorze opieki społecznej pracują obecnie niezwykle ciężko oferując niezrównaną pomoc całemu społeczeństwu. To powiedziawszy, kiedy ktoś dopuszcza się poważnego błędu, który skutkuje szkodą, do której nie doszłoby gdyby nie aktywne działania lub zaniechania osób odpowiedzialnych za chorego, to w sytuacjach takich jak ta dylemat ten nie powinien stać na drodze dochodzenia sprawiedliwości.

Kilka kluczowych kwestii do zapamiętania-

Termin przedawnienia

W przypadku istnienia podstaw do wysunięcia roszczenia pamiętać należy, że prawo Anglii i Walii daje na to Powodowi trzy lata, liczone od dnia w którym dopuszczono się zaniedbania. Okres ten nazywamy „terminem przedawnienia”. Oznacza to, że to właśnie w ciągu tego okresu Powód musi wysunąć swoje roszczenie, czyli w ciągu tych trzech lat musi zostać rozpoczęte postępowanie sądowe lub alternatywnie musi zostać zawarta ugoda pomiędzy stronami. W przeciwnym razie roszczenie ulegnie przedawnieniu.

Należy zwrócić uwagę również na fakt, że w niektórych przypadkach pacjent nie będzie świadomy tego iż mógł on być w przeszłości ofiarą zaniedbania medycznego i dowie się o tym z pewnym opóźnieniem. W tego typu sytuacjach termin przedawnienia liczony jest od dnia, w którym pacjent po raz pierwszy dowiedział się o danym zaniedbaniu medycznym.

Pomimo pandemii, terminy przedawnienia nie zostały zamrożone. Każda osoba dotknięta zaniedbaniem medycznym powinna być tego świadoma.

Innymi wyjątkami od reguły naliczania terminu przedawnienia od dnia, w którym doszło do przedawnienia są:

  • w przypadku zaniedbań medycznych, których ofiarami są dzieci, trzyletni okres przedawnienia naliczany jest od jego 18. urodzin
  • jeśli działasz w imieniu zmarłego członka rodziny, to okres przedawnienia biegnie od dnia śmierci, pod warunkiem że nie upłynął od jeszcze za życia zmarłego.

Skargi na pracowników służby zdrowia

NHS Anglia, szpitalne zakłady opieki zdrowotnej, lekarze G.P. oraz gabinety dentystyczne w odpowiedzi na koronawirusa zawiesiły tymczasowo dochodzenia w związku ze złożonymi skargami, ponieważ zmuszone są skupić się na bardziej naglących sprawach, takich jak np. ochrona zdrowia swoich pacjentów. Fakt ten wpłynął na istniejące i nowe skargi. Mimo to osoby mające zażalenia co do działań NHS nie powinny wstrzymywać się z kierowaniem swoich skarg do odpowiednich szpitali w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym dopuszczono się zaniedbania lub dnia kiedy poszkodowany dowiedział się o tym że zaniedbanie mogło mieć miejsce.

W ten sam sposób Rzecznik Praw Obywatelskich Parlamentu oraz Służby Zdrowia (ang. the Parliamentary and Health Service Ombudsman) również wstrzymały proces akceptowania nowych i rozpatrywania wcześniej złożonych skarg.

Przerwa ta potrwa do końca czerwca 2020 r. i może ulec przedłużeniu jeśli tylko będzie to konieczne. Spowoduje to nieuchronne zaległości w rozpatrywaniu skarg, a pacjenci powinni być przygotowani na opóźnienia w otrzymywaniu przez nich odpowiedzi na skargi.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.england.nhs.uk/complaints

www.ombudsman.org.uk

Istniejące roszczenia z tytułu zaniedbań medycznych

W związku z tym, że część ekspertów medycznych pełniło dyżur w związku z pandemią Covid-19, doszło również do opóźnień w przesyłaniu przez Oskarżonych odpowiedzi na roszczenia. Zarówno sądy, jak i prawnicy dalszym ciągu działają i pracują zdalnie. Nowoczesne technologie i komunikowanie się poprzez wideokonferencje pozwoliły także wstrzymać chwilowo badania lekarskie pacjentów. Należy zauważyć, że większość roszczeń w związku z zaniedbaniem medycznym rzadko trafia do sądu.

Czy możesz uzyskać poradę prawną?

Tak, zdecydowanie. W dalszym ciągu pracujemy nad sprawami naszych klientów tak, jak robiliśmy to wcześniej. Zajmujemy się szeroką gamą przypadków zaniedbań klinicznych, takich jak opóźnienia w diagnozie lub błędne diagnozy urazów takich jak złamania i nowotwory, urazy śmiertelne, urazy mózgów oraz inne poważne obrażenia. Jeśli Ty lub bliska Ci osoba mierzycie się obecnie ze skutkami zaniedbania medycznego, to nie wahaj się ze skontaktowaniem się z nami w celu uzyskania darmowej i nieformalnej konsultacji. Możesz skontaktować się z nami zarówno telefonicznie pod numerem 0330 107 0107, jak i mailowo na info@imd.co.uk Zachęcam również do kontaktu ze mną osobiście drogą mailową d.patel@imd.co.uk

Powyższy artykuł zawiera jedynie podstawowe informacje i nie stanowi profesjonalnej lub prawnej porady. Prosimy mieć również na uwadze, że zasady prawne, o których mowa w artykule, mogły ulec zmianie od czasu jego publikacji.

Dane Wydawcy

Opublikowane przez: Daxa Patel

Partner, Adwokat

Zaniedbania Medyczne

IMD Solicitors LLP

Zobacz wszystkie artykuły

Zadzwoń teraz, aby omówić sprawę:

0330 107 0109
Poproś o telefon zwrotny Poniedziałek- Piątek 9.00-17.30