Centrum Doradztwa

imd solicitors wills and probate
Mar

Wykluczenie córki w testamencie na rzecz zwierzęcych organizacji charytatywnych

Szczegóły sprawy

W 2002 roku matka, Melita Jackson, ustanowiła testament z listem, w którym wyjaśniła, że wydziedzicza swoją córkę po tym jak wyprowadziła się z domu rodzinnego w 1978 roku, by żyć ze swoim chłopakiem. Pani Jackson przekazała prawie wszystkie swoje nieruchomości warte £ 486,000 organizacji charytatywnej Blue Cross, które jest Królewskim Towarzystwem Ochrony Ptaków (RSPB) oraz Królewskiemu Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami (RSPCA). Zmarła w 2004 roku, nigdy niepogodzona z córką.

Córka Heather llot (będąca jedynaczką) zakwestionowała testament swojej matki w związku z Ustawą o dziedziczeniu (odnośnie przepisów dotyczących rodziny i utrzymania) oraz zaakceptowanie sumy £ 50000 przez sędziego okręgowego w 2007 roku w oparciu o „nieracjonalność”.

Pani llott otrzymała £ 50,000 i wciąż uważała, że ta suma nie była na tyle hojna w stosunku do większego udziału organizacji charytatywnych w nieruchomości. Wobec tego Sędzia Sądu Najwyższego uchylił decyzję o przyznaniu £ 50,000, a następnie w 2011 roku Sąd Apelacyjny uznał, że pani llott była uprawniony do otrzymania pieniędzy.

Sprawa została ponownie rozpatrzona przez Sąd Najwyższy w 2014 roku, w której Pani llott ponownie odwoływała się, aby uzyskać większy udział w nieruchomości. Co ciekawe w 2015 roku decyzja Sądu Najwyższego została zakwestionowana w Sądzie Apelacyjnym przyznając kwotę £ 164.000 Pani Ilott.

Zwycięstwo organizacji charytatywnych

Z tego względu, że do teraz (marca 2017), trzy zwierzęce organizacje charytatywne korzystają z sumy przyznanej przez Sąd Najwyższy, ogólna suma pani Llott została zmniejszona do pierwotnej kwoty £ 50,000.

Rzecznik organizacji charytatywnych, powiedział: “Jesteśmy zadowoleni, że Sąd Najwyższy zapewnił, że – w tych szczególnych okolicznościach – ostatnie życzenie osoby zostało spełnione”.

Podsumowanie

Sąd w tej sprawie ostatecznie podtrzymał życzenia matki, zaś córka otrzymała tylko £ 50,000 od posiadłości o wartości £ 486.000. Trybunał utrzymał ogólną zasadę stanowiącą, że oświadczenie ostatniej woli testatora powinno być respektowane.

Można zauważyć, że roszczenia wobec ostatniej woli rodziców stają się coraz bardziej skomplikowane, w szczególności, gdy spadkobiercami nie zostały ustanowione dzieci.

Możesz skontaktować się z Działem Prawa Spadkowego, mieszczącego się w IMD Solicitors LLP, jeśli chcesz sporządzić testament lub potrzebują pomocy w odniesieniu do potwierdzenia autentyczności testamentu telefonicznie 0333 358 3056 albo mailowo: info@imd.co.uk

Zobacz wszystkie artykuły

Zadzwoń teraz, aby omówić sprawę:

0330 107 0109
Poproś o telefon zwrotny Poniedziałek- Piątek 9.00-17.30