Centrum Doradztwa

Wypadki w pracy
Aug

Wypadki w pracy

Wypadki w miejscu pracy są powszechne. Według ostatnich statystyk opublikowanych przez Inspektorat BHP, 137 pracowników poniosło śmierć w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a ponad 600 000 zostało rannych.

Paulette Ximinies specjalista ds. obrażeń ciała z IMD Solicitors określa podstawowe kroki, które należy podjąć w przypadku odniesienia obrażeń podczas pracy.

1. Zgłoś wypadek

Wszelkie obrażenia w pracy powinny być natychmiast zgłaszane pracodawcy i zapisywane w rejestrze wypadków w miejscu pracy. Jeśli taki rejestr nie istnieje, należy odnotować odniesiony uraz, wraz ze wskazaniem, jak to się stało i kiedy to nastąpiło. Oryginalna notatka powinna być przechowywana przez osobę poszkodowaną, a kopia powinna być wysłana do pracodawcy.

Jeśli uważasz, że istnieje możliwość, że inni pracownicy również mogą odnieść obrażenia, na przykład przez wadliwą maszynę, musisz poinformować o tym swojego pracodawcę.

W niektórych przypadkach, Twój pracodawca będzie zobowiązany zgłosić szkodę do Inspektora BHP lub władz lokalnych. Jeśli pracodawca tego nie zrobi, możesz sam sporządzić raport.

2. Idź do lekarza

Chociaż możesz otrzymać pierwszą pomoc w pracy, nadal powinieneś umówić się na wizytę u lekarza ogólnego jeśli uraz był czymś poważniejszym, niż tylko powierzchowna rana, guz lub siniak. Nawet to, co może wydawać się stosunkowo niewielkie, może wkrótce przekształcić się w coś poważniejszego. Jeśli odniosłeś poważne obrażenia, wizyta w szpitalu może okazać się konieczna. Ważne jest, aby szczegóły odniesionych obrażeń były zapisywane w Twoich dokumentach medycznych i udokumentowane zdjęciami, tam gdzie to właściwe.

3. Porozmawiaj z pracodawcą

Jeśli potrzebujesz zwolnienia z pracy z powodu odniesionych obrażeń, porozmawiaj o tym z pracodawcą. Dowiedz się, czy masz prawo do jakiejkolwiek wypłaty w trakcie pobytu na zwolnieniu lekarskim, poza ustawowym zasiłkiem chorobowym.
Gdy Twój stan się poprawi, dowiedz się, czy możesz wrócić do pracy wykonując lżejsze obowiązki, dopóki nie będziesz w pełni sprawny.

Jeżeli z powodu urazu raczej nie będziesz w stanie pracować w takim samym zakresie, jak wcześniej, Twój pracodawca może być prawnie zobowiązany do wprowadzenia uzasadnionych zmian w celu ułatwienia Twojego powrotu na stanowisko pracy.

4. Poznaj swoje prawaPracodawca jest prawnie zobowiązany do zapewnienia zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia podczas świadczenia pracy na jego rzecz. Obejmuje to cały szereg spraw, w tym:
przeprowadzanie ocen ryzyka w celu zidentyfikowania potencjalnych problemów związanych z bezpieczeństwem;
dostarczenie sprzętu niezbędnego do ochrony przed urazami, wraz z wszelkimi wymaganymi szkoleniami; oraz
wdrożenie odpowiednich zasad i procedur dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa.
Nie daj się zwieść próbom przekonywania, że nie ma podstaw, by uważać swojego pracodawcę za odpowiedzialnego za to, co się Tobie przydarzyło. Nawet jeśli częściowo ponosisz odpowiedzialność za wypadek, nadal możesz ubiegać się o odszkodowanie. Mogło tak się zdarzyć, że na przykład doznałeś obrażeń, ponieważ nie podjąłeś odpowiednich środków ostrożności podczas obsługi maszyny, ale Twoje obrażenia okazały się poważniejsze, ponieważ maszyna była uszkodzona.

Pracodawcy są zobowiązani do wykupienia ubezpieczenia w celu zabezpieczenia się przed roszczeniem o odszkodowanie za szkody poniesione w miejscu pracy.

5. Jak najszybciej porozmawiaj z adwokatem

Z reguły masz tylko trzy lata od daty wypadku na wniesienie roszczenia o odszkodowanie, dlatego ważne jest, abyś porozmawiał z prawnikiem tak szybko, jak to możliwe.

Twoje szanse na uzyskanie maksymalnego odszkodowania byłyby znacznie zwiększone, o ile zostałby zaangażowany prawnik kiedy jeszcze szczegóły dotyczące wypadku są wciąż świeże w Twojej pamięci i tych osób, które były świadkami, i przed usunięciem jakiegokolwiek wadliwego sprzętu lub innych przedmiotów które przyczyniły się do wypadku.

Wczesne zaangażowanie prawnika może również pomóc w zapewnieniu jakiegokolwiek leczenia lub wsparcia rehabilitacyjnego, które mogłoby być potrzebne, aby przyspieszyć powrót do zdrowia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obrażeń w miejscu pracy lub innych kwestii związanych z obrażeniami ciała, prosimy o kontakt Paulette Ximinies pod numerem 0333 358 3056 lub adresem e-mail info@imd.co.uk

Zobacz wszystkie artykuły

Zadzwoń teraz, aby omówić sprawę:

0330 107 0109
Poproś o telefon zwrotny Poniedziałek- Piątek 9.00-17.30