Centrum Doradztwa

Usłysz głos dzieci podczas rozwodu
Jun

Zabieranie głosu przez dzieci, podczas separacji rodziców

Rozpad związku rodziców to niebywale traumatyczna chwila w życiu dziecka, dlatego ważne jest, aby w takiej sytuacji mieć na uwadze dobro i pragnienia wszystkich dzieci zaangażowanych w sprawę. Jeśli rodzice zamierzają dokonać separacji małżeńskiej, muszą porozumieć się w kwestii uzgodnień dotyczących tego, gdzie zamieszkają dzieci, oraz jak często będą widywać drugiego rodzica.

„Dla wszystkich osób, których sprawa dotyczy, będzie lepiej, jeśli porozumienie zostanie osiągnięte ugodowo”, wyjaśnia prawnik Melissa Cunningham, ekspert do spraw prawa rodzinnego z firmy IMD Solicitors. „Na ogół sądy nie mieszają się w ustalenia, dotyczące dzieci, jednakże, gdy rodzice nie mogą dojść do porozumienia, jedno z nich będzie musiało wystąpić do sądu o wydanie postanowienia w sprawie dziecka, określającego, ilość czasu spędzanego z każdym rodzicem”.

Tylko w szczególnych przypadkach dopuszcza się wystąpienie dziecka przed sądem w celu złożenia zeznań, na przykład, kiedy istnieją poważne przesłanki, odnoszące się do rodzica, wykazującego nieodpowiednie zachowanie względem dziecka. Mimo wszystko nawet w takich sytuacjach dzieci rzadko uczestniczą w rozprawach.

Mimo iż dzieci na ogół nie muszą pojawiać się w sądzie, wysłuchanie ich opinii jest szalenie istotne. Wydając decyzje, sąd zawsze będzie stawiał potrzeby dzieci na pierwszym miejscu.

Aby mieć pewność, że informacje, w których posiadaniu znajduje się sąd, są zgodne ze stanem faktycznym, Biuro Porad i Wsparcia Sądowego Dzieci i Rodziny (CAFCASS) zostanie powiadomione o wszczęciu postępowania. CAFCASS jest organem niezależnym, którego inspektorzy w imieniu sądu podejmują śledztwa, mające na celu ustalenie, jakie postanowienia będą leżały w najlepszym interesie dzieci.

Wstępnie, CAFCASS złoży zapytania do policji, lokalnych władz oraz prawdopodobnie do uczęszczanej szkoły, odnoszące się do bezpieczeństwa w celu ustalenia, czy istnieją jakiekolwiek powody, przez które dzieci nie powinny przebywać z rodzicami.

Opinia dzieci nie jest weryfikowana na tym etapie. W miarę rozwoju postępowania CAFCASS może zostać poproszone o przedłożenie bardziej szczegółowego raportu przed sądem – taka sytuacja ma miejsce, jeśli raport wstępny budzi wątpliwości co do bezpieczeństwa dzieci, lub jeśli jeden z rodziców zarzucił drugiemu dopuszczanie się przemocy domowej. Ponadto, gdy sytuacja dotyczy starszych dzieci, sąd może uznać, że ich pragnienia i odczucia są szczególnie istotne dla sprawy.

Przygotowując raport, inspektor może przeprowadzić rozmowę dziećmi, aby zrozumieć jakiego obrotu spraw oczekują.

W takiej sytuacji CAFCASS zaaranżuje spotkanie, uzgadniając szczegóły z rodzicem, z którym zamieszkują dzieci – długość spotkania jest uzależniona od wieku dzieci. Rozmowa może mieć miejsce w domu lub na gruncie neutralnym (w Biurach CAFCASS). Dzieci mogą zostać poproszone o wypowiedzenie się bez obecności rodzica, aczkolwiek jest to uzależnione od konkretnych przypadków oraz chęci dziecka do rozmowy z pracownikiem CAFCASS.

Opinie zostaną rozważone przez sąd, nie mniej jednak ich wpływ na decyzję jest w dużej mierze uzależniony od wieku dzieci. Zeznania starszych dzieci mają zdecydowanie większą szansę przebicia się w sądzie. To oczywiste, że 13-latek jest w stanie o wiele trafniej określić swoje potrzeby w porównaniu do 4-letniego dziecka.

W każdym razie, we wszystkich przypadkach, sąd może podjąć decyzje niezgodne z opinią dzieci, jeśli uzna, że to leży w ich najlepszym interesie.

Na ogół, dzieci nie potrzebują prawnika. Aczkolwiek, w przypadkach gdzie spór pomiędzy rodzicami jest wyjątkowo zaciekły lub skomplikowany, sąd może zadecydować, iż dzieci powinny być oddzielną stroną w postępowaniu prawnym.

W tego typu okolicznościach sąd wyznaczy dzieciom opiekuna prawnego, który z kolei poinstruuje prawnika, samodzielnie reprezentującego dzieci w sądzie.

Opiekun prawny zostanie wybrany spośród pracowników CAFCASS, jednakże odgrywana przez niego rola będzie miała zupełnie inny charakter, niż zadania inspektora, który wstępnie przedłożył raport przed sądem. Opiekun będzie regularnie spotykał się z dziećmi oraz reprezentował je w sądzie.

W rzadkich przypadkach sędzia decyduje się na odbycie prywatnego spotkania z dziećmi, aby dowiedzieć się jakich działań oczekują. To wcale nie oznacza, że podejmie on decyzję zgodną z ich pragnieniami, często będzie musiał im wyjaśnić, dlaczego nie może tego zrobić.

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących dowolnych aspektów, związanych z separacją lub rozwodem, prosimy o kontakt z Melissa Cunningham, członkiem zespołu do spraw Prawo rodzinne pod numerem telefonu 0333 358 3056 lub poprzez e-mail pod adresem info@imd.co.uk.  IMD Solicitors posiada biura w Londyn, Manchester i Birmingham.

Zobacz wszystkie artykuły