Macierzyństwo zastępcze

Czym jest macierzyństwo zastępcze?

Macierzyństwo zastępcze jest to porozumienie, drogą którego kobieta (“surogatka”) wyraża zgodę na zajście w ciążę, w wyniku której urodzi się dziecko (lub dzieci) innych rodziców.

Macierzyństwo zastępcze jest coraz bardziej popularnym sposobem na rozszerzenie rodziny. Istnieją dwa rodzaje macierzyństwa zastępczego:

Proste lub tradycyjne macierzyństwo zastępcze (“Total Surrogacy”)
W tej sytuacji wykorzystane są jajeczka surogatki, co sprawia, że jest ona biologicznie spokrewniona z dzieckiem.

Gestacyjne macierzyństwo zastępcze (“Partial Surrogacy”)
W tym przypadku surogatka nie jest biologicznie spokrewniona z dzieckiem, a wykorzystuje się jajeczka docelowej matki lub dawczyni.

Prawne rodzicielstwo

Surogatka zawsze będzie matką dziecka po urodzeniu. Nie może to być zmienione drogą umowną ani sądową przed porodem. Surogatka pozostanie matką dziecka do czasu, gdy rodzicielstwo zostanie przydzielone z polecenia rodzicielskiego lub drogą adopcji.

Umowy macierzyństwa zastępczego w UK

Umowa macierzyństwa zastępczego jest to dokument, który określa warunki macierzyństwa zastępczego. Jednak w Anglii i Walii nie ma wymogu prawnego, by taka umowa została sporządzona. Dodatkowo umowa taka nie jest w Wielkiej Brytanii wiążąca.

Jednak w przypadku sporu, pomocnym może się okazać fakt, że strona posiada dokument, który stanowi świadectwo tego, że wszystkie strony zdawały sobie sprawę z sytuacji.

Ze względu na ścisłe ograniczenia angielskie prawo nie zezwala na sporządzanie umów macierzyństwa zastępczego przez prawników praktyków. Nie jest tak we wszystkich krajach – w niektórych prawnicy są obecni przy sporządzaniu umowy, szczególnie w krajach gdzie takie umowy są wiążące.

Międzynarodowe macierzyństwo zastępcze i prawne rodzicielstwo

Różne kraje przypisują rodzicielstwo na różne sposoby – to może sprawiać trudności, a postępowanie będzie zależeć od tego, jak lokalne prawa współgrają z prawem angielskim.

Możliwe jest, że jeśli dziecko rodzi się drogą międzynarodowego macierzyństwa zastępczego, wciąż może podlegać zasadom przyznania władzy rodzicielskiej obowiązującym w Anglii i Walii.

Konieczne jest uzyskanie porady prawnej. Nasz zespół ekspertów od macierzyństwa zastępczego w IMD Solicitors ma wprawę w pracowaniu z zagranicznymi klinikami w sprawach macierzyństwa zastępczego, dzięki czemu mogą zapewnić Ci najlepsze porady.

Przyznanie władzy rodzicielskiej

Aby stać się rodzicami dziecka w oczach prawa, należy złożyć wniosek o przyznanie władzy rodzicielskiej do sądu w ciągu 6 miesięcy od urodzenia dziecka (są wyjątki). Istnieją pewne warunki:

  • Musi łączyć Cię z dzieckiem więź pokrewieństwa.
  • Musisz być w związku małżeńskim, formalnym związku partnerskim, lub mieszkać z partnerem (obecnie samotni rodzice nie mogą wnioskować o przyznanie władzy rodzicielskiej).
  • Dziecko musi mieszkać z Tobą.
  • Musisz być stałym rezydentem na terenie Wielkiej Brytanii, Wysp Normandzkich, lub Wyspy Man.

Skontaktuj się z naszym polskim zespołem zajmującym się prawem rodzinnym już dziś i przedyskutuj z nami swoje potrzeby i opcje w temacie macierzyństwa zastępczego.                       

Tutaj przeczytasz co mówią o nas nasi Klienci
★★★★★ 

Centrum Doradztwa

Apr 2022

Rozwód: krótki poradnik dla par międzynarodowych

Czytaj więcej

Czy masz problem z prawem rodzinnym, który należy rozwiązać w Wielkiej Brytanii?

Nasi międzynarodowi eksperci od prawa rodzinnego są gotowi wesprzeć i
pomóc Ci

Referencje

NAGRODY I AKREDYTACJE