Opieka nad dziećmi i spory o kontakt

Gdy związek się kończy, dobro dzieci bez wątpienia będzie Twoim priorytetem.

Zespół do spraw prawa rodzinnego IMD Solicitors udzieli Ci porad na temat wszystkich opcji miejsca zamieszkania dzieci i kontaktu z nimi.

W najlepszym wypadku, pierwszym krokiem dla rodziców byłoby polubowne przedyskutowanie potrzeb dziecka i wspólne dojście do rozwiązania, które ma na uwadze przede wszystkim dobro dziecka. Można tego dokonać zarówno sam na sam, lub z pomocą osoby trzeciej w roli mediatora.

Niestety, bardzo często jest to niemożliwe, ponieważ w takich sytuacjach emocje zwykle biorą górę. Niewykluczone jest postępowanie sądowe. Powinno to jednak być traktowane jako ostateczność, a dobro dzieci powinno zawsze pozostać na pierwszym planie.

Zespół IMD Solicitors pomoże Ci w wielu kwestiach dotyczących dzieci, w tym:

  • Ustaleniach co do zamieszkania Twojego dziecka/Twoich dzieci
  • Ustaleniach co do kontaktu – dla rodzica, który nie mieszka z dziećmi/dzieckiem
  • Sprawach odpowiedzialności rodzicielskiej
  • Uprawnieniach/zgodach wydania paszportu
  • Uprowadzeniach

Wiele z naszych przypadków obejmuje skomplikowane postępowania dotyczące dzieci, w których jedna ze stron wniosła oskarżenia o przemoc w domu przeciwko drugiej. Postępowania takie mogą być długie, a w niektórych przypadkach może być wymagane przesłuchanie w celach badawczych, aby sąd mógł sprawdzić, czy oskarżenia są zasadne.

Zajmujemy się również sprawami, które wiążą się z tymczasowym lub stałym usunięciem dziecka z jurysdykcji brytyjskiej. Może się tak zdarzyć w przypadku, gdy rodzic chce zabrać dziecko z powrotem do kraju ojczystego, ale drugi rodzic może nie wyrazić na to zgody, a zatem orzeczenie sądu może okazać się konieczne. Jest to delikatna i często bardzo trudna decyzja, ale możemy przedyskutować z Tobą wszystkie dostępne opcje, niezależnie od tego, czy jesteś rodzicem, który chce zabrać dziecko do innego kraju, czy jesteś temu przeciwny.

Porozmawiaj z naszym polskojęzycznym zespołem już dziś – możesz spodziewać się empatii i wyrozumiałości, dzięki której proces ten może stać się odrobinę łatwiejszy.                       

Tutaj przeczytasz co mówią o nas nasi Klienci
★★★★★ 

Centrum Doradztwa

Jul 2022

Rozwód bez orzekania o winie – czy lepiej rozwieść się w Wielkiej Brytanii?

Czytaj więcej

Czy masz problem z prawem rodzinnym w UK, który należy rozwiązać w Wielkiej Brytanii ?

Nasi polscy eksperci od prawa rodzinnego są gotowi wesprzeć i pomóc Ci

Referencje

Nagrody i Akredytacje