Ekstradycja

Nasz zespół posiada wiele lat doświadczenia w sprawach związanych z ekstradycją, dlatego też możesz liczyć na naszych specjalistów, którzy z determinacją i pasją zapewnią Ci najlepszy wynik rozprawy.

Nasz polski zespół radców prawnych posiada szeroką wiedzę na temat praw człowieka w rozumieniu europejskim i nie raz miał już do czynienia z takimi sprawami.

Europejskie nakazy aresztowania

Europejskie nakazy aresztowania mają ważność we wszystkich państwach członkowskich UE. Wydany nakaz wymaga od państwa członkowskiego aresztowania i przeniesienia podejrzanego o przestępstwo lub skazańca na teren państwa wystawiającego nakaz. Osobę taką czeka wtedy rozprawa lub zatrzymanie.

Europejskie nakazy aresztowania mogą być wystawione, by domagać się wydania konkretnej osoby tylko i wyłącznie w celu:

  • wniesienia oskarżenia przeciwko niej
  • wydania wyroku skazującego
  • wykonania wcześniej wydanego wyroku

Sąd może wydać europejski nakaz aresztowania, jeśli spełnione zostaną następujące warunki:

Wg. art. 142 ust. 2 Ustawy o Ekstradycji, warunek, który musi być spełniony to –

  • Istnieją uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że osoba popełniła przestępstwo, które podlega ekstradycji, oraz
  • Wydano wobec danej osoby krajowy nakaz stawiennictwa.

Obrona przed ekstradycją – przedawnienia

Istnieje wiele sposobów na obronę przed ekstradycją i nasi eksperci doskonale znają i aktywnie wykorzystują poniższe techniki, aby tego dokonać.

  1. Upływ czasu – mija tak wiele czasu, że zobowiązanie do odpowiedzialności uznane zostaje za niesprawiedliwe lub gnębiące w stosunku do oskarżonego.
  2. Podwójne zagrożenie – postępowanie za to samo przestępstwo dwukrotnie.
  3. Wiek – osoba oskarżona w czasie popełnienia przestępstwa byłaby poniżej minimalnego wieku odpowiedzialności karnej.
  4. Kolejna ekstradycja – osoba została już ekstradowana z innego kraju, dlatego konieczna jest jej zgoda, by dokonać kolejnej ekstradycji.
  5. Okoliczności zewnętrzne – oznacza to, że osoba jest w trakcie postępowania w obcym kraju, które jest przykrywką dla innego celu, lub ww. osoba znajduje się w niekorzystnych okolicznościach podczas postępowania w obcym kraju z uwagi na ww. inny cel, np. prześladowanie na tle rasowym lub politycznym.

Jeśli zajdzie taka konieczność, nasz fachowy zespół może też reprezentować Cię w sądach zagranicznych na każdym etapie postępowania, od sądu pierwszej instancji po Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Proces ekstradycji zazwyczaj odbywa się bardzo szybko, dlatego ważne jest, by natychmiast zapewnić sobie pomoc ze strony radcy prawnego, by uniknąć otrzymania europejskiego nakazu aresztowania.

Udało nam się obronić już wielu klientów, którym groziła ekstradycja. Niezmiernie istotne w tym przypadku jest otrzymanie odpowiednich porad, przygotowania, oraz reprezentacji w sądzie. Współpracujemy z najlepszymi adwokatami, którzy specjalizują się w procesach związanych z ekstradycją. Oferujemy klientom osobiste usługi dopasowane do ich indywidualnych potrzeb.

Nasz polskojęzyczny zespół zapewnia usługi w pełnej poufności. Skontaktuj się z nami już dziś w celu omówienia swoich potrzeb.

Tutaj przeczytasz co mówią o nas nasi Klienci
★★★★★ 

Centrum Doradztwa

Jun 2020

Jak wybrać odpowiedniego prawnika specjalizującego się w przestępstwach gospodarczych?

Czytaj więcej

Czy masz problem z prawem rodzinnym, który należy rozwiązać w Wielkiej Brytanii?

Nasi międzynarodowi eksperci od prawa rodzinnego są gotowi wesprzeć i
pomóc Ci

Referencje

NAGRODY I AKREDYTACJE