Apelacje

Chociaż rzadko występują pomyłki w postepowaniach sądowych, nie w  każdej sprawie można złożyć apelacje, ale jeśli istnieje taka możliwość, nasz zespół zapewni szerokie doświadczenie w bardzo złożonym zakresie odwoływania się od skazania oraz / lub wysokości wyroku. Niezależnie od tego, czy działaliśmy w Twojej pierwotnej sprawie, czy też byłeś reprezentowany przez inną firmę, możesz poinstruować nas, abyśmy przygotowali Twoją sprawę apelacyjną.

Nasz zespół ekspertów zajmujących się sprawami karnymi będzie musiał uzyskać dokumenty dotyczące sprawy, aby szczegółowo zapoznać się z decyzją  oraz wyrokiem. Rozważymy wszystkie dowody w Twojej sprawie oraz poinstruujemy wiodących ekspertów. Współpracujemy z wiodącymi izbami adwokackimi (barrister’s chambers) w Wielkiej Brytanii, od których zostanie poinstruowany doświadczony barrister, czyli adwokat, który będzie reprezentował Ciebie przed sądem apelacyjnym.

Jak działa ten proces?

Po wyroku skazującym w Sądzie Koronnym, Twoi reprezentanci udzielą porady na temat tego  czy można przedstawić uzasadnione podstawy do odwołania. Jeśli opinia jest pozytywna i istnieją podstawy do odwołania się od wyroku bądź skazania, lub obu, Twój adwokat przygotuje taką opinię na piśmie wraz z uzasadnieniem. Jeśli nie ma podstaw do odwołania, zazwyczaj porada, która zostanie Tobie przedstawiona będzie ustna.

Gdy wszystkie dokumenty zostaną w pełni przygotowane, nasz zespół ekspertów przekaże je do Sądu Koronnego, który rozpatrywał twoją sprawę. Sąd Koronny następnie przekaże wniosek do Sądu Apelacyjnego w Londynie.

Jakie są limity czasowe na wniesienie odwołania?

Twoje odwołanie należy złożyć w Sądzie Koronnym w ciągu 28 dni od daty skazania lub wyroku. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady, w której nasz zespół zwróci się do sądu z wnioskiem o wniesienie odwołania, które jest “po terminie”. Ważne jest, aby pamiętać, że taki wniosek musi być uzasadniony oraz musi zawierać powody, dla których pozwolenie na złożenie apelacji po terminie może być przez sąd zaakceptowane.

Co się stanie po złożeniu dokumentów odwoławczych w sądzie?

Wniosek o “odwołanie” od skazania i / lub wysokości wyroku będzie rozpatrzony przez pojedynczego sędzię apelacyjnego. Sędzia zadecyduje, czy wniosek ma uzasadnione szanse powodzenia, czy też nie. Sędzia następnie uzasadni decyzję na piśmie.

Jeśli wniosek o odwołanie zostanie zaakceptowany, zostaniesz pisemnie powiadomiony o terminie posiedzenia apelacyjnego. Podczas posiedzenia apelacyjnego sprawa zostanie rozpatrzona w całości. Sąd podejmie decyzję, czy apelacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, czy tez zostanie odrzucona.

Jaki może być wynik odwołania?

Jeśli apelacja zostanie uwzględniona, Twój wyrok może zostać unieważniony; sąd może nakazać ponowne rozpatrzenie sprawy lub Twój wyrok  może zostać zmniejszony.

Jeśli jednak apelacje zostanie odrzucona, skazanie lub oryginalny wyrok nie ulegnie zmianie, natomiast sąd może nakazać:

  • że, czas oczekiwania na proces odwoławczy nie będzie się liczył do wyroku, co oznacza, że ​​ będziesz musiał ponownie rozpocząć odbywanie wyroku;
  • pokrycie kosztów sądowych

Biorąc pod uwagę zasady proceduralne i związane z tym ryzyko, ważne jest, aby jak najszybciej zasięgnąć porad ekspertów, aby zapewnić sobie szanse na uzyskanie najlepszej porady prawnej od samego początku, a jeśli opinia będzie pozytywna, apelacja zostanie  przygotowywana przez doświadczonych prawników specjalizujących się postępowaniami karnymi.

Skontaktuj się z naszym międzynarodowym zespołem specjalizującym się sprawami apelacyjnymi, aby omówić Twoją sprawę jeszcze dzisiaj.


Zadzwoń teraz, aby omówić swoją sprawę: 0330 107 0109
Poproś o oddzwonienie pon. - pt: 9am -5:30pm

Nagrody i Akredytacje

Centrum Doradztwa

Jun 2020

Jak wybrać odpowiedniego prawnika specjalizującego się w przestępstwach gospodarczych?

Czytaj więcej

Czy masz problem prawny, który należy rozwiązać w Wielkiej Brytanii?

Nasi eksperci prawni są gotowi pomóc Ci i zaoferować wsparcie.