Nasze opłaty

Opłaty imigracyjne

Nasze opłaty zależą od złożoności danej sprawy, przewidywanego czasu wymaganego do zakończenia procesu składania wniosku, oraz stawki godzinowej naszych prawników.
Nasze stawki godzinowe różnią się w zależności od stażu pracy i doświadczenia naszych prawników.
a) 295 GBP plus VAT za godzinę – Senior partner, partner
b) 250 GBP plus VAT za godzinę – Senior Solicitor, Solicitor, zarejestrowany europejski prawnik;
c) 195 GBP plus VAT za godzinę – Aplikant Adwokacki, Prawnik;
d) 125 GBP plus VAT za godzinę – asystent prawny.

Zawsze staramy się jak najlepiej przedstawić nasze całkowite koszta, aby w każdym przypadku mieć pewność, iż nasi klienci są w pełni świadomi potencjalnych wymaganych opłat. Poprzez uaktualnianie informacji podczas całego procesu związanego ze sprawą, zapewniamy naszym klientom kontrolę nad rachunkami. Jeżeli istnieje taka możliwość, za każdym razem staramy się uzgodnić stałe opłaty z naszymi klientami.

 Nasz zakres kosztów (bez Vat) zależny od stopnia złożoności sprawy i stażu pracy prawnikaHome Office / opłaty sądowe Wydatki

 

 

Konsultacja / Ogólna porada

£350.00BrakZwykle nie ma dodatkowych kosztów, chyba że konieczne jest sporządzenie ekspertyzy lub tłumaczenie ustne lub pisemne dla sądu / Home Office

Konsultacja / Sprawdzenie Aplikacji £495.00BrakZwykle nie ma dodatkowych kosztów, chyba że konieczne jest sporządzenie ekspertyzy lub tłumaczenie ustne lub pisemne dla sądu / Home Office

Obywatelstwo £995 – £2,950£1,330 Naturalizacja

 

£1,012 Rejestracja Dziecka

 

Aplikacje EEA

 

(Karta PR, status rezydenta ‘’settled / pre setlled ‘’, wnioski dla członków rodziny)

£695 – £1,950£65.00 opłata Home Office  (jeśli ma zastosowanie) 

ILR

 

(na podstawie zamieszkania, więzów rodzinnych, innych okoliczności, aplikant w UK)

£1,495 – £2,950£2,389 

System Punktowy Wysokość opłaty zależeć będzie od rodzaju wizy i od tego, czy wniosek zostanie złożony w kraju, czy z zagranicy, zazwyczaj oferujemy konsultacje w celu oceny okoliczności i zaproponowania najlepszego sposobu działania.  

Deportacja£1500 – £6000

 

Opłata zależeć będzie od etapu odwołania i złożoności sprawy

£140 (jeśli dotyczy) 

Odwołania Opłata zostanie oceniona po konsultacji i przeglądzie okoliczności sprawy£140 ( jeśli dotyczy) 

Centrum Doradztwa

Jul 2022

IMD Solicitors Podpisuje Zobowiązanie w Ramach Zdrowia Psychicznego w Miejscu Pracy, Aby Polepszyć i Wspomagać Zdrowie Psychiczne Swoich Pracowników

Czytaj więcej

Czy masz problem z Nasze opłaty, który należy rozwiązać w Wielkiej Brytanii ?

Nasi międzynarodowi eksperci od prawa rodzinnego są gotowi wesprzeć i
pomóc Ci

Referencje

Nagrody i Akredytacje