Koszta postępowania uproszczonego

Przejrzystość cen – wypadki drogowe (rozpatrywane w toku postępowania uproszczonego, czyli Summary Offences)
Kancelaria IMD Solicitors LLP nie ma z rządem odpowiedniej umowy i stąd też nie oferuje darmowej pomocy prawnej w ramach programu Legal Aid. Nasze usługi świadczymy w zamian za pokrycie przez klienta uzgodnionej z nim kwoty.

Polityka przejrzystości cen ma zastosowanie tylko w przypadku wykroczeń rozpatrywanych w toku postępowania uproszczonego (sprawy, w których orzeka wyłącznie Magistrates Court), zgodnie z częścią I ustawy o ruchu drogowym z 1988 r. (ang. Road Traffic Act 1988) oraz art. 89 ustawy o regulacji ruchu drogowego z 1984 r. (ang. Traffic Regulation Act 1984). Są to np.:

 • Prowadzenie pojazdu pomimo prawomocnego zakazu
 • Jazda bez ważnego ubezpieczenia
 • Nieostrożna i nierozważna jazda
 • Prowadzenie pojazdu pod wpływem po przekroczeniu dopuszczalnego poziomu alkoholu we krwi
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości
 • Niepodanie tożsamości kierowcy, który popełnił wykroczenie
 • Korzystanie z telefonu podczas jazdy.

W większości przypadków uzgodnimy z Tobą wysokość wynagrodzenia przed przystąpieniem do jakiejkolwiek pracy. Trudno jest jednak przyjąć w tej kwestii uniwersalne podejście, ponieważ w każdej nowej sprawie należy wziąć pod uwagę szereg czynników, takich jak powagę oskarżenia, miejsce rozprawy, fakt przyznania się do winy lub zaprzeczenia zarzutom oraz ilość dokumentów dostarczanych nam przez Prokuratora na początku i w trakcie pracy nad daną sprawą.

Z dokładnymi opłatami jakich powinieneś spodziewać się w swojej sprawie możemy zaznajomić Cię podczas bezpłatnej wstępnej konsultacji, która nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami.

Nasz cennik w przypadku wykroczeń rozpatrywanych w toku postępowania uproszczonego (ang. Summary Offences) wygląda następująco:

 1. Wstępna porada (tylko wykroczenia drogowe): £250.
 2. Reprezentacja w sądzie w przypadku przyznania się do bycia winnym wykroczenia rozpatrywanego w toku postępowania uproszczonego: £2,000 – £4,000.
 3. Przygotowanie obrony i reprezentacja podczas rozprawy, w przypadku nieprzyznania się do bycia winnym wykroczenia rozpatrywanego w toku postępowania uproszczonego: £4,000 – £8,000.
 4. Przygotowanie do i reprezentacja podczas rozprawy w sprawach o okolicznościach wskazujących na nadzwyczajny przypadek (ang. exceptional hardship or special reasons hearing): £2,000 – £4,000.
 5. Odwołania od wyroku lub/i nałożonej kary: £3,000– £8,000.
  Co do zasady, podane wyżej ceny obejmują w razie potrzeby również reprezentację w sądzie przez adwokata (ang. Barrister).

Powyższe opłaty nie obejmują:

 • VAT-u
 • Kosztów zaangażowania ekspertów, pozyskania opinii biegłych, obecności biegłych na sali sądowej
 • Kosztów tłumaczenia wszelkich dokumentów, do których chciałbyś, aby sąd miał wgląd.

Po naszej wstępnej konsultacji otrzymasz pisemne zestawienie naszych kosztów.

Doświadczenie:

Prosimy zapoznać się z informacjami zawartymi na naszej stronie internetowej w zakładce „Nasz Zespół”.

Czas pracy nad sprawą:

Ciężko jest powiedzieć, jak długo zajmie zakończenie Twojej sprawy, ponieważ zależy to od dostępności sądu i prokuratury. Przeważnie można doprowadzić do rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej wykroczeń drogowych w ciągu 6-8 tygodni, jednak niektóre mogą potrwać znacznie dłużej.
Kluczowe etapy pracy nad sprawą:
Opłaty opisanej powyżej obejmują całość prac związanych z następującymi kluczowymi etapami Twojej sprawy:

 • Przyjęcie od Ciebie wstępnych instrukcji, przegląd dokumentów i udzielenie porady odnośnie meritum sprawy (kiedy tylko otrzymamy kolejne dowody, prawdopodobnie konieczne będzie podjęcie się tego ponownie);
 • Wyjaśnienie Ci procedury sądowej, abyś rozumiał, czego możesz spodziewać się w dniu rozprawy;
 • Objaśnienie Ci możliwego wymiaru kary, na jaki może zdecydować się sąd;
 • Przygotowanie (i uczestnictwo) w pierwszej rozprawie w Magistrates Court, a jeśli zdecydowałeś się na przyznanie do winy, przyjęcie od Ciebie kolejnych instrukcji dotyczących ewentualnego złagodzenia kary;
 • Przygotowanie do rozprawy (i obecność na niej, jeśli zdecydowałeś się nie przyznawać do winy), w tym poinstruowanie adwokata (ang. Barrister);
 • Omówienie z Tobą decyzji podjętej przez sąd. Jeśli natomiast proces odwoławczy wymagał będzie udzielenia Ci szczegółowej porady, to będzie wiązało się to z dodatkowymi kosztami.

Centrum Doradztwa

Jul 2022

IMD Solicitors Podpisuje Zobowiązanie w Ramach Zdrowia Psychicznego w Miejscu Pracy, Aby Polepszyć i Wspomagać Zdrowie Psychiczne Swoich Pracowników

Czytaj więcej

Czy masz problem z Nasze opłaty, który należy rozwiązać w Wielkiej Brytanii ?

Nasi międzynarodowi eksperci od prawa rodzinnego są gotowi wesprzeć i
pomóc Ci

Referencje

Nagrody i Akredytacje