Nasze doświadczenie w sprawach karnych

Lista wybranych spraw dot. przestępstw gospodarczych:

 • Operation Erasure: Jedna z największych spraw w Wielkiej Brytanii rozpatrzona przez sąd Liverpool Crown Court, która dotyczyła wewnątrzwspólnotowego oszustwa typu „znikający podatnik”. Udało doprowadzić się do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o umorzenie postępowania. Wartość sprawy oszacowano na £130 milionów (reprezentowano dyrektora firmy).
 • Operation Forbear: Wewnątrzwspólnotowe oszustwo typu „znikający podatnik”. Szacunkowa wartość ostatniego dochodu wynosi ok. £100 milionów (działano w imieniu dyrektora firmy).
 • Operation Duma: Poważny zarzut obrotu karuzelowego w branży telefonii komórkowej, w związku z którym w tej sprawie, o szacunkowej wartości wynoszącej ok. £80 milionów, odbył się trwający 6 miesięcy proces (reprezentowano dyrektora firmy).
 • Operation Pylon: Oskarżenie o zakrojony na szeroką skalę spisek (ang. conspiracy) dot. oszustw hipotecznych z 17 oskarżonymi. Reprezentowano jedynego spośród 17 pozwanych, którego w trakcie procesu sądowego oczyszczono z zarzutów. Wartość na poziomie ok. £2 milionów. Decyzją sądu oskarżonego uniewinniono.
 • Operation Brimstone: Wyceniana na £4 miliony sprawa odnośnie bardzo złożonego oszustwa hipotecznego i prania brudnych pieniędzy. Reprezentowanie klienta zakończone sukcesem, sprawa umorzona w związku z nieścisłościami po stronie oskarżyciela.
 • Operation Fluency: Jedno z największych w historii Urzędu Skarbowego Wielkiej Brytanii (ang. Inland Revenue) oszustw z udziałem Wydział Spraw Wewnętrznych (działano w imieniu dyrektora firmy).
 • R v Environmental Waste Agency: Zaangażowany w przygotowanie obrony w bardzo złożonej sprawie dotyczącej oszustwa, polegającego na niewłaściwym wykorzystywaniu wagi używanej na składowiskach odpadów przemysłowych przy gospodarowaniu odpadami, w wyniku którego odnotowano straty dochodów dochodzące do £1 miliarda (reprezentowano dyrektora firmy).
 • R v C: Międzynarodowe śledztwo w sprawie spisków dot. pracy nad oszustwami hipotecznymi i praniem brudnych pieniędzy, które rozpoczęto w związku z domniemanym oszustwem przeprowadzonym na terenie Europy i Stanów Zjednoczonych zgodnie ze schematem Ponziego. W sprawę zaangażowano wiele agencji rządowych, w tym FBI (działano w imieniu dyrektora firmy).
 • Operation Incubus: £50-milionowa sprawa dot. unikania opłat międzynarodowych i prania brudnych pieniędzy, które związane były z nielegalnym handlem papierosami. Decyzją sądu oskarżonego uniewinniono (reprezentowano dyrektora firmy).
 • R v D: Oszustwo wyborcze, praca nad którym wymagała dokładnej znajomości systemu wyborczego i procedur głosowania.
 • R v J: Oskarżenie o udział w spisku mającym na celu pracę nad oszustwami oraz pranie brudnych pieniędzy dokonywanych przez cybergrupę, która swoim zasięgiem objęła jedną z największych międzynarodowych firm na świecie. Decyzją sądu oskarżonego uniewinniono (działano w imieniu dyrektora firmy).
 • R v E: Sprawa związana z tematem ochrony środowiska, w którą zaangażowano wiele agencji w całej Wielkiej Brytanii, dotycząca porzucania odpadów szkodliwych dla środowiska w miejscach niedozwolonych. Decyzją sądu oskarżonego uniewinniono (reprezentowano dyrektora firmy).
 • R v F: Obrona klienta w zakrojonej na szeroką skalę sprawie dot. przestrzegania norm handlowych, w tym konkurencji cenowej, w ramach branży energetycznej.
 • R v W: Obrona klienta w zorganizowanym na szeroką skalę ogólnokrajowym oszustwie w przemyśle farmaceutycznym. Sprawa ta wymagała dogłębnej znajomości prawa farmaceutycznego. Zakończona sukcesem (działano w imieniu dyrektora firmy).
 • Doradzanie Urzędowi Skarbowemu Jej Królewskiej Mości HMRC w dochodzeniu prowadzonym w obrębie międzynarodowej branży gamingowej.
 • Doradzanie Urzędowi Skarbowemu Jej Królewskiej Mości HMRC w śledztwach dot. międzynarodowej branży budowlanej.
 • Doradztwo osobom oraz firmom krajowym i międzynarodowym z problemami transgranicznymi, którym groziło zamrożenie środków.
 • Udzielanie porad w niektórych z największych spraw dot. unikania podatku akcyzowego na szczeblu międzynarodowym.
 • Udzielanie porad w prowadzonych na dużą skalę śledztwach dot. unikania spłaty długów przez przedsiębiorców, zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym rynku.

Kliknij tutaj, aby umówić się na konsultacje, albo zadzwoń pod numer 0330 107 0109.


Zadzwoń teraz, aby omówić swoją sprawę: 0330 107 0109
Poproś o oddzwonienie pon. - pt: 9am -5:30pm

Nagrody i Akredytacje

Centrum Doradztwa

Jun 2020

Jak wybrać odpowiedniego prawnika specjalizującego się w przestępstwach gospodarczych?

Czytaj więcej

Czy masz problem prawny, który należy rozwiązać w Wielkiej Brytanii?

Nasi eksperci prawni są gotowi pomóc Ci i zaoferować wsparcie.