Uprowadzenie dziecka

Rodziny powiązane z wieloma krajami często muszą stawiać czoło dodatkowym problemom w przypadku rozpadu związku. Zrozumiałe więc jest, że czasem rodzic może zdecydować się na powrót do kraju ojczystego i zabrać dziecko/dzieci ze sobą.

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że bez uprzedniej zgody drugiego rodzica lub zgody sądu, zabranie dziecka w ten sposób można uznać za jego uprowadzenie. Taki czyn uważany jest za przestępstwo.

Kiedy pary się rozpadają, większość ustaleń dotyczących dzieci zwykle można rozwiązać między rodzicami polubownie. Jednak w rzadkich przypadkach, relacje między rodzicami mogą rozpaść się do tego stopnia, że jeden z rodziców czuje potrzebę uprowadzenia dziecka w obliczu ryzyka utraty możliwości bycia przy nim.

Jeśli chcesz uniknąć postępowania w sprawie potencjalnego uprowadzenia dziecka i chcesz zapewnić sobie najlepsze możliwe porady, jakie kroki podjąć kiedy podróżujesz ze swoim dzieckiem za granicę, np. wnioskowanie o rozwiązanie szczególnych kwestii (Specific Issue Order) do sądu, skontaktuj się z nami już dziś i porozmawiaj z naszym polskim specjalistą ds. prawa rodzinnego i dziecka.

Nasz zespół działa również na rzecz rodziców, którzy zabrali swoje dzieci bez otrzymania wymaganej zgody.                    

Tutaj przeczytasz co mówią o nas nasi Klienci
★★★★★ 

Centrum Doradztwa

Apr 2022

Rozwód: krótki poradnik dla par międzynarodowych

Czytaj więcej

Czy masz problem z prawem rodzinnym, który należy rozwiązać w Wielkiej Brytanii?

Nasi międzynarodowi eksperci od prawa rodzinnego są gotowi wesprzeć i
pomóc Ci

Referencje

NAGRODY I AKREDYTACJE