Poważne zaniedbania NHS

Roszczenia dotyczące poważnych incydentów, których można było uniknąć (ang. Never Events) brytyjskiej Narodowej Służby Zdrowia (ang. NHS)

Kiedy dozna się urazu, którego można było całkowicie uniknąć i który nigdy nie powinien mieć miejsca, można to uznać za zaniedbanie medyczne dotyczące poważnego incydentu, którego można było uniknąć. Czasami taki incydent może skutkować poważnymi i długofalowymi konsekwencjami dla ofiary.

Przykłady poważnych incydentów, których można było uniknąć mogą obejmować:

  • Źle wykonaną operację, np. operację na niewłaściwej kończynie
  • Narzędzia chirurgiczne pozostawione w ciele
  • Niepoprawne leczenie lub nieprawidłowe umieszczenie sondy żołądkowej
  • Przedawkowanie leków
  • Niewłaściwe podanie leku
  • Zły implant

Według danych brytyjskiej Narodowej Służby Zdrowia, poważne incydenty, których można było uniknąć za okres od kwietnia do sierpnia 2022 r., zarejestrowała ona 168 takich incydentów. Polityka i zasady brytyjskiej Narodowej Służby Zdrowia dotyczące poważnych zdarzeń, których można było uniknąć, które zostały zrewidowane w styczniu 2018 r., mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i zapewnienie, że nigdy nie wystąpią żadne takie zdarzenia.

Jeśli Ty lub Twoja rodzina doznaliście urazu na skutek poważnego incydentu, którego można było uniknąć, prosimy o kontakt z naszym przyjaznym zespołem ds. zaniedbań medycznych w celu odbycia niezobowiązującej i nieformalnej rozmowy, ponieważ mamy doświadczenie w pomaganiu naszym klientom w odzyskiwaniu odszkodowań spowodowanego takimi zdarzeniami. Często pacjent nigdy nie odzyskuje pełni zdrowia po urazach i traumie, których doznał, ale rekompensata finansowa może czasami pomóc w pogodzeniu się z traumą spowodowaną poważnym incydentem, którego można było uniknąć.

Co dalej?

Jeśli jesteś zainteresowany poufną i nieformalną rozmową z jednym z naszych ekspertów specjalizujących się w sprawach z zakresu zaniedbania medycznego w celu sprawdzenia czy masz podstawy do wysunięcia roszczenia o odszkodowanie, to prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego, dzięki któremu będziemy mogli skontaktować się z Tobą w dogodnym dla Ciebie terminie, lub prosimy o telefon do Wiktor Buza, w naszej kancelarii, pod numerem 0330 107 0107 lub mailowo na info@imd.co.uk.


Zadzwoń teraz, aby omówić swoją sprawę: 0330 107 0109
Poproś o oddzwonienie pon. - pt: 9am -5:30pm

Nagrody i Akredytacje

Centrum Doradztwa

Jul 2022

Roszczenia w Okresie Covid-19 Dotyczące Porodu Martwego Dziecka i Urazu Porodowego

Czytaj więcej

Czy masz problem prawny, który należy rozwiązać w Wielkiej Brytanii?

Nasi eksperci prawni są gotowi pomóc Ci i zaoferować wsparcie.