Nasze opłaty

O ile to możliwe, jeśli jesteśmy w stanie przewidzieć ilość godzin pracy potrzebnej do osiągnięcia dla Ciebie pożądanego rezultatu, możemy zaoferować stałą opłatę za naszą usługę. Jeśli nie będziemy w stanie zaoferować stałej opłaty, przedstawimy Ci wycenę i będziemy regularnie informować Cię o kosztach, dzięki czemu nigdy nie będziesz zaskoczony ostatecznym rachunkiem. Mając to na uwadze, możemy obiecać, że:

 1. Będziemy otwarcie i przejrzyście mówić o naszych opłatach, a tam, gdzie opłaty stałe nie mają zastosowania, zapewnimy, że na samym początku otrzymasz oszacowanie prawdopodobnego kosztu Twojej sprawy;
 2. Jeśli zajdzie potrzeba poniesienia przez nas dodatkowych kosztów, skontaktujemy się z Tobą zanim to zrobimy i wyjaśnimy dlaczego; oraz
 3. Obiecujemy, że wszelkie faktury, które do Ciebie wyślemy, będą przejrzyste, będą zawierać opis wykonanej pracy i naliczoną kwotę.

Proszę skontaktować się bezpośrednio z nami, jeśli chcesz dowiedzieć się o cenę pełnego zakresu naszych usług, w tym:

 • Sporządzanie umów o pracę i doradztwo w zakresie jej warunków;
 • Sporządzanie podręczników pracowniczych i regulaminów firmy oraz doradztwo w zakresie ich warunków;
 • Doradztwo w zakresie procedur dyscyplinarnych i skarg;
 • Reprezentacja w Sądzie Pracy; oraz
 • Przygotowywanie porozumień ugodowych (ugody) lub doradztwo w zakresie umów ugodowych.

Jednak każdy przypadek jest inny. Przykładowo, poniżej znajdziesz nasze ceny dotyczące wnoszenia i obrony roszczeń z tytułu nieuczciwego lub bezprawnego zwolnienia. Niestety nie możemy zaoferować stałej opłaty za tę konkretną usługę. Całkowite koszty zależą od etapu, na którym sprawa się zakończy, ponieważ może ona zostać rozstrzygnięta wcześniej lub przejść do ostatecznej rozprawy, a przedział cenowy jest tego odzwierciedleniem.

Szacunkowe koszty w przypadku niesłusznego zwolnienia

 • Prosta sprawa: £1,000-£5,000 (wyłączając VAT)
 • Sprawa o średnim poziomie złożoności: £3,000-£10,000 (wyłączając VAT)
 • Sprawa o dużej złożoności: £5,000-£30,000 (wyłączając VAT)

Czynniki, które mogą sprawić, że sprawa będzie bardziej złożona:

 • Gdy konieczne jest wniesienie lub obrona wniosków o zmianę roszczenia lub udzielenie dalszych informacji o istniejącym roszczeniu;
 • Obrona roszczeń wniesionych osobiście przez strony postępowania;
 • Złożenie lub obrona wniosku odnośnie kosztów;
 • Złożone kwestie wstępne, takie jak czy powód jest niepełnosprawny (jeśli nie zostało to uzgodnione przez strony);
 • Liczba świadków i dokumentów;
 • Jeśli jest to automatyczne roszczenie o niesłuszne zwolnienie, np. jeśli zostaniesz zwolniony z pracy po złożeniu doniesienia na pracodawcę; oraz
 • Zarzuty dyskryminacji powiązane ze zwolnieniem.

W razie potrzeby uczestnictwa w rozprawie przed Trybunałem będzie naliczana dodatkowa opłata w wysokości pomiędzy £1,000 – £2,500 dziennie (bez VAT), w zależności od stażu pracy prawnika obecnego w Trybunale. Generalnie przeznaczamy 1-5 dni w zależności od złożoności Twojej sprawy.

Wydatki

Wydatki to koszty związane z Twoją sprawą, które są płatne na rzecz stron trzecich, takie jak opłaty sądowe lub honoraria prawników. Obsługujemy płatności wydatków w Twoim imieniu, aby zapewnić płynniejszy proces.

Honoraria adwokata zwykle wynoszą między £1,000 to £5,000 dziennie (w zależności od doświadczenia adwokata) za udział w rozprawie przed Trybunałem (w tym przygotowanie).

Kluczowe etapy

Opłaty określone powyżej obejmują całość prac związanych z następującymi kluczowymi etapami roszczenia:

 • Przyjęcie wstępnych instrukcji, przejrzenie dokumentów i udzielenie porad dotyczących zalet i prawdopodobnej rekompensaty (prawdopodobnie zostanie to ponownie omówione w całej sprawie i może ulec zmianie);
 • Przystąpienie do postępowania ugodowego przed roszczeniem, gdy jest to obowiązkowe w celu zbadania, czy można osiągnąć ugodę;
 • Przygotowanie pozwu lub odpowiedzi;
 • Rozpatrywanie roszczeń lub odpowiedzi drugiej strony i porada;
 • Sporządzanie i negocjowanie ugody w trakcie całego procesu;
 • Przygotowanie lub rozważenie harmonogramu strat;
 • Przygotowanie do przesłuchania wstępnego (i uczestnictwo w nim);
 • Wymiana dokumentów z drugą stroną i uzgadnianie pakietu dokumentacji;
 • Przyjmowanie zeznań świadków, przygotowywanie oświadczeń i uzgadnianie ich treści ze świadkami;
 • Przygotowanie pakietu dokumentów;
 • Przeglądanie zeznań świadków drugiej strony i udzielanie porady w tym zakresie;
 • Uzgadnianie listy spraw do rozwiązania, chronologii i / lub listy zaangażowanych osób; oraz
 • Przygotowanie i obecność na przesłuchaniu końcowym, w tym pełnomocnictwa dla prawników.

Przedstawione powyżej etapy mają charakter orientacyjny i jeśli niektóre z powyższych etapów nie są wymagane, opłata zostanie obniżona. Możesz zechcieć samodzielnie zająć się roszczeniem i skorzystać z naszej porady tylko w odniesieniu do niektórych etapów. Można to również dostosować do indywidualnych potrzeb.

Jak długo potrwa moja sprawa?

Czas potrzebny od przyjęcia wstępnych pełnomocnictw do ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy zależy w dużej mierze od etapu, na którym sprawa zostanie rozwiązana. Jeśli dojdzie do ugody w trakcie postępowania pojednawczego przed roszczeniem, Twoja sprawa może zająć 2-6 tygodni. Jeśli Twoje roszczenie dojdzie do etapu ostatecznej rozprawy, Twoja sprawa prawdopodobnie zajmie 6-12 miesięcy. To tylko szacunki i oczywiście będziemy w stanie podać dokładniejszy harmonogram, gdy będziemy mieć więcej informacji w miarę postępu sprawy.


Zadzwoń teraz, aby omówić swoją sprawę: 0330 107 0109
Poproś o oddzwonienie pon. - pt: 9am -5:30pm

Mateusz Bratko

Adwokat (Consultant Solicitor)

m.bratko@imd.co.uk

0044 330 107 0109

Zobacz profil
Nasi Eksperci - Prawo Pracy

Alicja Bielawska

Aplikantka Adwokacka

a.bielawska@imd.co.uk

0044 330 107 0109

Zobacz profil

Czy masz problem prawny, który musisz rozwiązać?

Skontaktuj się z nami już dziś

Nagrody i Akredytacje

Centrum Doradztwa

Sep 2020

Umowa o pracę oraz pisemne oświadczenie o szczegółach zatrudnienia – co w nich zawrzeć

Czytaj więcej

Czy masz problem prawny, który należy rozwiązać w Wielkiej Brytanii?

Nasi eksperci prawni są gotowi pomóc Ci i zaoferować wsparcie.