Alicja Bielawska

Prawnik

Alicja uzyskała tytuł licencjata politologii oraz magistra prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w Polsce. W tym czasie ukończyła także dyplomowy kurs prawa angielskiego i Unii Europejskiej zorganizowany przez British Law Centre, uformowane oraz zarządzane przez charytatywną instytucję edukacyjną Juris Angliae Scientia, mieszczącą się na wydziale prawa Uniwersytetu w Cambridge. Alicja dwa razy otrzymała stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Alicja wzięła udział w programie stypendialnym Unii Europejskiej, co pozwoliło jej na wyjazd za granicę i zdobycie doświadczenia w pracy dla kancelarii prawnych w Wenecji (Włochy) oraz Londynie (Wielka Brytania).

Po ukończeniu studiów Alicja dołączyła do kancelarii IMD Solicitors w maju 2017, rozpoczynając pracę jako prawnik (paralegal) w departamencie prawa handlowego i korporacyjnego. Bardzo szybko rozwinęła umiejętności potrzebne, aby prowadzić sprawy w departamencie, poczynając od porad prawnych w postępowaniach nieprocesowych po sprawy toczące się przed sądem w zakresie prawa handlowego, cywilnego, korporacyjnego oraz prawa pracy.

Od chwili dołączenia do kancelarii IMD Solicitors, Alicja pomaga naszym Klientom w sprawach takich jak:

  • Sprawy firm i spółek (takie jak na przykład mianowanie i odwoływanie kadry zarządzającej firm, przywracanie firm do rejestru Companies House, sporządzanie wewnętrznych polityk oraz innej dokumentacji);
  • Sprawy cywilne (odzyskiwanie długów, egzekucja wyroków sądowych, aplikacja o zabezpieczenie/zastaw, postępowanie sądowe w sprawach cywilnych, porady prawne odnośnie mandatów za niedozwolone parkowanie tzw. Penalty Charge Notice, aplikacje o nadanie statusu bankruta, aplikacje o anulowanie postanowienia o nadaniu statusu bankruta i inne);
  • Sprawy handlowe, jak na przykład negocjowanie odszkodowania w sprawach sporów budowlanych czy sporów kontraktowych w relacjach business-to-business;
  • Sprawy z zakresu prawa pracy, takie jak porady oraz sporządzanie, analiza i wprowadzanie poprawek do umów o pracę, podręczników dla pracowników, czy wewnętrznych polityk firm;
  • Sprawy międzynarodowe angażujące jurysdykcję sądów polskich (cywilne i karne).

Alicja przejawia szczególne zainteresowanie prawem lotniczym (lotnictwo cywilne). Uczestniczyła w kursie zorganizowanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego Zjednoczonego Królestwa (UK Civil Aviation Authority) w zakresie międzynarodowego prawa lotniczego. Alicja będzie kontynuowała naukę w ramach tej specjalizacji.

Oto co nasi Klienci mówią o Alicji i jej pracy:

“Chcielibyśmy wyrazić naszą szczerą wdzięczność w szczególności Alicji Bielawskiej, prawnikowi z IMD, która skrzętnie przeprowadziła nas przez proces aplikacji i przygotowała finalne dokumenty do Home Office. Pracowała niestrudzenie w naszym imieniu.”

“Bardzo profesjonalny serwis.”

“Serdecznie dziękuję za profesjonalną pomoc w mojej sprawie.”

“Pełny profesjonalizm, szybkie prowadzenie sprawy, fantastyczna współpraca i bardzo miła obsługa. Dziękuję Pani Alicji Bielawskiej za wszystko co Pani dla nas robi.”

 

https://www.linkedin.com/in/alicja-bielawska-4798b9a2