Prawo rodzinne w UK

Polski Adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym w UK

Adwokat – prawo rodzinne – Skontaktuj się dziś z naszym polskojęzycznym zespołem prawników rodzinnych dzwoniąc pod numer 0330 107 0109 lub poproś o oddzwonienie.

Dlaczego warto wybrać Kancelarię Prawną IMD Solicitors LLP?

  1. Specjalistyczna wiedza w zakresie prawa rodzinnego: Nasz zespół posiada wiedze w zakresie prawa rodzinnego, w tym rozwodów w UK, podziału majątku i opieki nad dziećmi.  spraw z elementem międzynarodowym.
  2. Doświadczenie w skomplikowanych sprawach z elementem międzynarodowym: Nasza kancelaria ma udokumentowane doświadczenie w skutecznym prowadzeniu skomplikowanych spraw rodzinnych, szczególnie tych z elementami transgranicznymi, takich jak podział majątku znajdującego się w kilku krajach, uprowadzenie dziecka czy zgoda na przeprowadzkę dziecka za granicę.
  3. Wielokrotnie nagradzana kancelaria: Jesteśmy dumni z otrzymania wielu prestiżowych nagród dla kancelarii adwokackich w Anglii. Nasze nagrody i nominacje odzwierciedlają wysokie standardy, zaangażowanie i determinację w dążeniu do najlepszych rozwiązań dla naszych Klientów. Listę naszych nagród i nominacji można sprawdzić tutaj.
  4. Doskonałe opinie klientów: Zadowolenie naszych klientów mówi samo za siebie. Zapraszamy do przeczytania pozytywnych opinii na ReviewSolicitors, niezależnego portalu z opiniami o kancelariach adwokackich w UK.
  5. Zrozumienie kulturowe i znajomość języka polskiego: W IMD Solicitors LLP rozumiemy znaczenie niuansów kulturowych i językowych w sprawach prawnych. Nasz zespół polskich adwokatów i prawników jest wyjątkowo przygotowany do zrozumienia i empatycznego adresowania specyficznych potrzeb naszych Klientów.
  6. Spersonalizowane i pełne zrozumienia podejście: Wierzymy w podejście skoncentrowane na Kliencie, oferując spersonalizowane i pełne zrozumienia porady prawne. Rozumiejąc, że każda sprawa jest unikalna, dostosowujemy nasze strategie do indywidualnych potrzeb Klientów.
  7. Kompleksowe usługi prawne: Poza prawem rodzinnym oferujemy szeroki zakres usług prawnych, co czyni nas rozwiązaniem typu “one-stop” dla wszystkich Państwa potrzeb prawnych, zarówno osobistych, jak i biznesowych.
  8. Zaangażowanie w komunikację z klientami: Nasz zespół zapewnia, że jesteście Państwo dobrze poinformowani o sprawie i dostępnych opcjach, co umożliwia podejmowanie świadomych decyzji.
  9. Międzynarodowa sieć kontaktów: Nasza rozległa sieć międzynarodowych kontaktów prawnych i profesjonalnych pozwala nam efektywnie prowadzić sprawy obejmujące wiele jurysdykcji, zapewniając klientom kompleksową obsługę prawną.
  10. Wysokie standardy etyczne: Jako renomowana kancelaria prawna, przestrzegamy najwyższych standardów etycznych, zapewniając przejrzystość, uczciwość i profesjonalizm we wszystkich naszych działaniach.

Skontaktuj się z naszymi adwokatami w sprawie rodzinnej dzwoniąc pod numer 0330 107 0109 lub poproś o oddzwonienie.

Nasz polskojęzyczny zespół prawników specjalizujący się w prawie rodzinnym udzieli Ci porad oraz zapewni reprezentację w następujących dziedzinach:

Rozwód

Kiedy para chce formalnie zakończyć małżeństwo, jedna ze stron będzie musiała wystąpić do sądu i złożyć „petycję”. Sąd udzieli rozwodu, jeśli stwierdzone zostanie, że małżeństwo doznało „bezpowrotnego załamania”. Możemy wyjaśnić Państwu każdy etap procesu i zapewnić pomoc oraz wskazówki dotyczące powiązanych zagadnień, takich jak miejsce zamieszkania każdej ze stron małżeństwa, podział majątku i mienia oraz przyszłe ustalenia dla wszystkich dzieci w rodzinie. Nasz zespół specjalistów prawa rodzinnego w Londynie i Manchesterze może Ci pomóc. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej, zadzwoń pod numer 0330 107 0109 lub poproś o oddzwonienie.

Separacja

Istnieją okoliczności, w których para może chcieć oddzielić się od współmałżonka, lecz bez konieczności uzyskania  rozwodu. W związku z tym mogą Państwo  także sformalizować porozumienie, które obejmie kwestie takie jak: nieruchomości, oszczędności, ustalenia dotyczące opieki nad dziećmi, długi, hipoteka i rachunki, mienie. Możemy Państwu  doradzić w sprawie „porozumienia o separacji” w celu rozwiązania powyższych problemów. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej, zadzwoń pod numer 0330 107 0109 lub poproś o oddzwonienie.

Opieka nad dziećmi i spory o kontakt

Zawsze pożądane jest, aby rodzice doszli do porozumienia w sprawie porozumienia dotyczącego ich dzieci, takich jak miejsce, w którym dzieci powinny mieszkać, z kim powinny spędzać czas, kontakt podczas urlopu i zabieranie dziecka za granicę, czy to czasowo, czy na stałe. Możemy doradzić najlepsze możliwe rozwiązania dla Państwa i Państwa rodziny. Nasz zespół specjalistów prawa rodzinnego w Londynie i Manchesterze może Ci pomóc. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej, zadzwoń pod numer 0330 107 0109 lub poproś o oddzwonienie.

Podział majątku

Podczas rozwodu ważne jest, aby rozważyć podział domu rodzinnego oraz innych aktywów i mienia. Istnieje wiele sposobów osiągnięcia tego celu, na przykład poprzez negocjacje lub złożenie wniosku do sądu o wydanie wyroku. Zawsze staramy się w miarę możliwości osiągnąć porozumienie, a jeśli do takiego dojdzie to możemy pomóc Państwu przygotować pisemną ugodę, którą następnie złożymy w sądzie. Jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia między małżonkami co do podziału majątku, to wówczas złożymy stosowny wniosek w sądzie i będziemy dążyć do osiągnięcia sprawiedliwego rezultatu. Mamy szczególne doświadczenie w sprawach, w których majątek (firmy, nieruchomości, inwestycje) ulokowany jest wielu krajach i regularnie reprezentujemy Klientów, których majątek małżeński ma wielomilionową wartość. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej, zadzwoń pod numer 0330 107 0109 lub poproś o oddzwonienie.

Konkubinat

Pary, które nie są w związku małżeńskim i są w związku partnerskim, ale mieszkają razem są znane jako „konkubiny”. Nie mają takich samych praw jak małżeństwa osób w związkach partnerskich. Możemy Państwu doradzić w sprawie umów o wspólnym pożyciu, sporządzaniu testamentu, kupowaniu nieruchomości razem, gdy jeden z partnerów jest właścicielem nieruchomości, odpowiedzialność rodzicielska w odniesieniu do dzieci, alimenty na dziecko jeśli dojdzie do rozpadu związku. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej, zadzwoń pod numer 0330 107 0109 lub poproś o oddzwonienie.

Intercyzy przed i po zawarciu małżeństwa

Prawidłowo sporządzona intercyza przedmałżeńska lub umowa po ślubie może pomóc parom (w tym pary o tej samej płci) w uniknięciu sporów dotyczących spraw finansowych oraz ich majątku zanim wejdą w związek małżeński, podczas jego trwania oraz kiedy związek zostanie zakończony. Możemy Państwu doradzić w sprawie umów przed jak i po ślubie. Nasz zespół specjalistów prawa rodzinnego w Londynie i Manchesterze może Ci pomóc. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej, zadzwoń pod numer 0330 107 0109 lub poproś o oddzwonienie.

Uprowadzenie dziecka

Uprowadzenie dziecka za granicę jest procesem, w którym jedno z rodziców zabiera lub przetrzymuje dziecko za granicą bez wyraźnej zgody drugiego rodzica posiadającego odpowiedzialność rodzicielską lub pozwolenie sądu. Aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw jako rodzica w  tej sytuacji lub w obliczu takiej sytuacji, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli najlepiej doradzić w sprawie dostępnych opcji. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej, zadzwoń pod numer 0330 107 0109 lub poproś o oddzwonienie.

Nasz zespół jest dobrze wyszkolony i posiada wiedzę na temat prawa rodzinnego, co pozwala nam zapewnić Ci możliwie najlepsze rozwiązanie sprawy.

Już dzisiaj skontaktuj się z naszym polskojęzycznym zespołem do spraw rodzinnych. 

Adwokat prawo rodzinne – Skontaktuj się z naszymi prawnikami rodzinnymi

Skontaktuj się dziś z naszym polskojęzycznym zespołem prawników rodzinnych dzwoniąc pod numer 0330 107 0109 lub poproś o oddzwonienie.                      


Zadzwoń teraz, aby omówić swoją sprawę: 0330 107 0109
Poproś o oddzwonienie pon. - pt: 9am -5:30pm

Przykłady spraw, które prowadziliśmy:

Sprawa F - w której reprezentowaliśmy męża w skomplikowanym postępowaniu o podział majątku. Pan H zlecił prowadzenie sprawy kancelarii IMD Solicitors po tym, jak stracił zaufanie do kancelarii, z którą współpracował wcześniej i obawiał się, że w rezultacie tego postępowania nie otrzyma w podziale znacznego majątku. Aktywa w tej sprawie były ulokowane w Wielkiej Brytanii (włącznie z przedsiębiorstwem o wartości 15 mln funtów) oraz na Gibraltarze, w Hiszpanii, Dubaju i Polsce. Ogólna wartość aktywów wynosiła około 25 mln funtów. Mąż został odcięty od aktywów małżeńskich i stracił kontrolę nad przedsiębiorstwem założonym przez jego rodzinę. Sprawa wymagała zlecenia opinii biegłych (szacowanie wartości przedsiębiorstwa, sprawozdania podatkowe w zakresie zysków kapitałowych, problemy z wykonaniem orzeczeń wydanych przez organy w jurysdykcji zagranicznej) oraz czynności związanych z różnymi wnioskami, w tym o wydanie nakazu sądowego o zamrożenie aktywów, o wydanie zakazu sądowego zbycia aktywów, wnioskami o wspólne wystąpienie w sprawie, oraz kwestie uchybień. Sprawa zakończyła się rezultatem, który przekroczył oczekiwania klienta.
Sprawa L - w której matka zleciła nam prowadzenie skomplikowanej międzynarodowej sprawy, gdzie brytyjski sąd wydał nakaz powrotu dziecka do Wielkiej Brytanii w związku z uprowadzeniem zgłoszonym przez ojca. Matka wyjechała z dzieckiem do Polski po tym, jak nie udało jej się przedłużyć pobytu w sierpniu 2017 roku. Zdecydowała wówczas nie wracać do Wielkiej Brytanii, ponieważ dziecko ujawniło, że było wykorzystywane seksualnie przez dziadka i ojca. We wrześniu 2018 roku, polski sąd odrzucił wniosek złożony przez ojca na podstawie konwencji haskiej dot. uprowadzenia dziecka, domagając się powrotu dziecka na mocy art. 13 lit. b. Ojciec odwołał się od tego orzeczenia sądu. W marcu 2019 roku, ojciec wniósł do brytyjskiego sądu wyższej instancji o powrót dziecka zgodnie z procedurą na mocy art. 11 ust. 6-8 Rozporządzenia Bruksela IIa (tzw. „rozporządzenie Bruksela bis”). Mimo, że wniosek ojca złożony na podstawie konwencji haskiej w Polsce nie został rozpatrzony pomyślnie, sąd brytyjski wydał nakaz powrotu dziecka. Art. 11 nie przyznaje sądowi kraju powrotu zbyt wielu kompetencji do orzekania według własnego uznania. Matka zleciła sprawę kancelarii IMD Solicitors, a nasz wniosek o uchylenie nakazu sądu brytyjskiego w sprawie powrotu dziecka został rozpatrzony pomyślnie. Z tego co wiemy, niewiele wniosków o powrót dziecka zostało rozpatrzonych pomyślnie na mocy art 11 w Wielkiej Brytanii i potencjalnie, w rezultacie tego, nie składano wniosków o uchylenie takich nakazów, jak myśmy to uczynili.
Sprawa G i P - w której reprezentowaliśmy matkę w odniesieniu do pilnego wniosku, złożonego w sprawie postanowienia sądu w sprawie dziecka oraz postanowienia sądu w kwestii szczególnej. Wniosek dotyczył przeniesienia dziecka do Hiszpanii po tym, jak aplikacja matki na mocy konwencji haskiej została rozpatrzona negatywnie w Hiszpanii i dziecko wróciło do Wielkiej Brytanii. Matka wnosiła o nakaz sądowy relokacji dziecka ponownie do Hiszpanii oraz o pilne wydanie postanowienia tymczasowego w sprawie dziecka, aby umożliwić kontakt z nim do wydania ostatecznego postanowienia sądowego. Udało nam się przekonać sąd, że mimo powrotu dziecka do Wielkiej Brytanii na mocy konwencji haskiej, matka powinna mieć możliwość nienadzorowanego kontaktu z dzieckiem z pobytem na noc. Byliśmy też niezmiernie zadowoleni, że udało nam się wywalczyć kontakt z dzieckiem dla matki na okres Świąt Bożego Narodzenia. Matka stwierdziła, że to był najlepszy prezent świąteczny, jaki mogła sobie wymarzyć.
Sprawa S i V - w której reprezentowaliśmy ojca w postępowaniu w sprawie dziecka wniesionemu przez matkę, a dotyczącemu zmianie orzeczenia sądu brytyjskiego w zakresie różnych postępowań międzynarodowych. Ojciec zamieszkuje we Francji od 20 lat. Dziecko jest w wieku 11 lat i postępowanie w jego sprawie toczy się w różnych jurysdykcjach przez większość jego życia. Sporne postępowanie rozwodowe, w tym postępowanie w sprawie dziecka, odbyły się w Monako. W sprawę zaangażowane są również sądy i władze francuskie i od 2013 roku we Francji i Monako toczą się postępowania sądowe. Rozwód stron orzeczono w Monako. W grudniu 2020 roku matka wniosła do sądu o przesiedlenie się wraz z dzieckiem do Anglii i do tej przeprowadzki doszło w czerwcu 2021 roku. Poza relokacją, matka wniosła o postanowienie w sprawie dziecka, aby zarejestrować orzeczenie sądu z Monako i zmienić odpowiednio kontakt ojca i dziecka. Ze względu na obustronne zarzuty i element międzynarodowy tej sprawy były w nią zaangażowane różne sądy i władze.
Sprawa P - w której działaliśmy w imieniu pozwanego męża w postępowaniu o podział majątku w Wielkiej Brytanii. Strony posiadały różne aktywa w Wielkiej Brytanii i Rumunii składające się głównie z portfela nieruchomości, ale żona podniosła również kwestię uchybień ze względu na to, że straciła kontrolę nad biznesem męża i zarzuca mu zbywanie majątku. Wartość aktywów, poza biznesem, wynosiła około 3 mln funtów.
Sprawa K - w której reprezentowaliśmy interesy żony, Polki, w postępowaniu o podział majątku. Sprawa jest skomplikowana głównie z powodu sporu toczącego się wokół ziemi w Polsce należącej do obu stron, a której wartość była na początku kwestią sporną, a następnie została wyceniona przez biegłego na około pół miliona funtów. Łączna wartość aktywów to ponad milion funtów. Grunt w Polsce podlegał umowie ze stroną trzecią w ramach dzierżawy na potrzeby farmy fotowoltaicznej. Równy podział tego gruntu był skomplikowany ze względu na obecną umowę i plany użytkowania gruntu w przyszłości.
Sprawa R i O - w której świadczyliśmy usługi prawne pro bono, współpracując z kancelarią w Polsce, aby zapewnić, że matka odzyska kontakt ze swoim dzieckiem. Jedyne dziecko tej matki zostało uprowadzone z Wielkiej Brytanii w 2014 roku. Matka wygrała w sprawie o uprowadzenie i sąd brytyjski wydał postanowienie o powrocie dziecka. Nakazy sądu nie zostały jednak uznane w Polsce i niestety ze względu na różne kwestie dotyczące statusu imigracyjnego matki, która pochodzi z Kostaryki, oraz opóźnienia sądowe w Polsce, te nakazy nie zostały nigdy wykonane. Matka stała w obliczu wydalenia z Wielkiej Brytanii i możliwości, że już nigdy nie zobaczy swego dziecka. Prowadzimy korespondencję z różnymi sądami w Polsce rozpatrującymi sprawy w zakresie międzynarodowych uprowadzeń i zdecydowaliśmy, że należy złożyć wniosek o kontakt, a nie wszczynać żadnego postępowania do wykonania istniejących nakazów sądowych, ponieważ matka nie widziała dziecka już od około 7 lat. Jednocześnie zapewniliśmy matce legalny pobyt w Wielkiej Brytanii po tym, jak złożyliśmy pomyślnie rozpatrzony wniosek o przedłużenie pobytu poza ramami przepisów imigracyjnych. Otrzymujemy teraz regularnie zdjęcia matki z córką, ponieważ mają widzenia. Pomogliśmy w uzyskaniu przez matkę postanowienia sądu w Polsce, aby widywała się z dzieckiem osobiście i regularnie, a gdy zleciła nam tę sprawę, to stała w obliczu możliwości, że nigdy już nie ujrzy swego dziecka i deportacji do Kostaryki.

Nagrody i Akredytacje

Centrum Doradztwa

Apr 2024

Prawo rodzinne w sprawach transgranicznych: Przypadek ochrony i wytrwałości

Czytaj więcej

Czy masz problem z prawem rodzinnym w UK, który należy rozwiązać w Wielkiej Brytanii ?

Nasi polscy eksperci od prawa rodzinnego są gotowi wesprzeć i pomóc Ci