Prawo rodzinne

Jeśli szukasz radcy prawnego specjalizującego się w prawie rodzinnym, IMD Solicitors to kancelaria, której szukasz.


Nasz polskojęzyczny zespół specjalizujący się w prawie rodzinnym udzieli Ci porad oraz zapewni reprezentację w następujących dziedzinach:

Kiedy para chce formalnie zakończyć małżeństwo, jedna ze stron będzie musiała wystąpić do sądu i złożyć „petycję”. Sąd udzieli rozwodu, jeśli stwierdzone zostanie, że małżeństwo doznało „bezpowrotnego załamania”. Możemy wyjaśnić Państwu każdy etap procesu i zapewnić pomoc oraz wskazówki dotyczące powiązanych zagadnień, takich jak miejsce zamieszkania każdej ze stron małżeństwa, podział majątku i mienia oraz przyszłe ustalenia dla wszystkich dzieci w rodzinie.


Istnieją okoliczności, w których para może chcieć oddzielić się od współmałżonka, lecz bez konieczności uzyskania  rozwodu. W związku z tym mogą Państwo  także sformalizować porozumienie, które obejmie kwestie takie jak: nieruchomości, oszczędności, ustalenia dotyczące opieki nad dziećmi, długi, hipoteka i rachunki, mienie. Możemy Państwu  doradzić w sprawie „porozumienia o separacji” w celu rozwiązania powyższych problemów.


Zawsze pożądane jest, aby rodzice doszli do porozumienia w sprawie porozumienia dotyczącego ich dzieci, takich jak miejsce, w którym dzieci powinny mieszkać, z kim powinny spędzać czas, kontakt podczas urlopu i zabieranie dziecka za granicę, czy to czasowo, czy na stałe. Możemy doradzić najlepsze możliwe rozwiązania dla Państwa i Państwa rodziny.


Podczas rozwodu ważne jest, aby rozważyć podział domu rodzinnego oraz innych aktywów i mienia. Istnieje wiele sposobów osiągnięcia tego celu, na przykład poprzez negocjacje z adwokatem lub złożenie wniosku do sądu o wydanie nakazu sądowego. Postaramy się rozstrzygnąć i osiągnąć porozumienie, w miarę możliwości i w tych okolicznościach możemy pomóc Państwu przygotować „Nakaz zawarcia ugody”. Możemy doradzić Państwu w sprawie umowy, do której Pan/i i Pana/i współmałżonek doszliście lub w której nie byliście w stanie osiągnąć porozumienia.


Pary, które nie są w związku małżeńskim i są w związku partnerskim, ale mieszkają razem są znane jako „konkubiny”. Nie mają takich samych praw jak małżeństwa osób w związkach partnerskich. Możemy Państwu doradzić w sprawie umów o wspólnym pożyciu, sporządzaniu testamentu, kupowaniu nieruchomości razem, gdy jeden z partnerów jest właścicielem nieruchomości, odpowiedzialność rodzicielska w odniesieniu do dzieci, alimenty na dziecko jeśli dojdzie do rozpadu związku.


Prawidłowo sporządzona intercyza przedmałżeńska lub umowa po ślubie może pomóc parom (w tym pary o tej samej płci) w uniknięciu sporów dotyczących spraw finansowych oraz ich majątku zanim wejdą w związek małżeński, podczas jego trwania oraz kiedy związek zostanie zakończony. Możemy Państwu doradzić w sprawie umów przed jak i po ślubie.


Uprowadzenie dziecka za granicę jest procesem, w którym jedno z rodziców zabiera lub przetrzymuje dziecko za granicą bez wyraźnej zgody drugiego rodzica posiadającego odpowiedzialność rodzicielską lub pozwolenie sądu. Aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw jako rodzica w  tej sytuacji lub w obliczu takiej sytuacji, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli najlepiej doradzić w sprawie dostępnych opcji.


Macierzyństwo zastępcze to rozwiązanie, w którym kobieta („matka zastępcza” zgadza się zajść w ciążę i urodzić dziecko lub dzieci w imieniu innych, którzy są lub ostatecznie staną się rodzicami nowo narodzonego dziecka lub dzieci). Możemy Państwu doradzić i omówić potrzeby i opcje macierzyństwa zastępczego.


Nasz zespół jest dobrze wyszkolony i posiada wiedzę na temat prawa rodzinnego, co pozwala nam zapewnić Ci możliwie najlepsze rozwiązanie sprawy.

Już dzisiaj skontaktuj się z naszym polskojęzycznym zespołem do spraw rodzinnych.                        

Tutaj przeczytasz co mówią o nas nasi Klienci
★★★★★ 

Zadzwoń teraz, aby omówić sprawę:

0333 358 3056
Poproś o telefon zwrotny Poniedziałek- Piątek 9.00-17.30